European Money Quiz v 1.O

14. 3. 2022 se žáci primy zúčastnili soutěže European Money Quiz. Jedná se o celoevropskou finančně-vědomostní soutěž, kterou pořádá Evropská bankovní federace a v ČR se koná pod záštitou České bankovní asociace.

Soutěž probíhala ve výukové online platformě Kahoot! v rámci hodiny Občanské výchovy. Do tohoto klání se jako škola pravidelně zapojujeme a letos poprvé posíláme do národního kola hned dva primány. Svetoslav Nikola Vukov a Nela Jarošová budou reprezentovat školu na konci března. Úspěšným řešitelům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí do dalšího kola!

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL