Celostátní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce

Dne 10. května 2022 se konalo Celostátní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce. V silné konkurenci těch nejlepších francouzštinářů z celé republiky se studentkám našeho gymnázia opravdu dařilo a předvedly skvělé výkony. V kategorii VG I skončila Anna Janů (kvarta) na 9. místě a ve středoškolské kategorii SŠ I obsadila Amálie Emma Čechová (2. A) výborné 5. místo. Děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a Emmě přejeme mnoho úspěchů a energie při jejím studiu ve Francii, které jí čeká příští rok.

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL