Aktuálně

V Městských sadech v Pelhřimově byly pro návštěvníky připravené workshopy, které si mohli naši …

Vzhledem k cenám potravin navýšila Školní jídelna Rodinka od 1. září 2023 ceny za jídlo: …

Ředitel školy vyhlašuje pro žáky školy v pátek 29. 9. 2023 den ředitelského volna. Děje se tak v …

Ve středu 13. 9. se vydalo 50 němčinářů na exkurzi do německého Lipska.

Když jsme se zúčastnili minulý rok Sportovního dne seniorů, náš reportážní tým tehdejší třídy 4.O …

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Připravujeme na  jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL

Spolupracujeme