Výstava Závadová mládež

V rámci tradiční akce Jeden svět na školách si můžete v Lenoshi prohlédnout výstavu, která se zaměřuje na téma tzv. Závadové mládeže před rokem 1989 a na počátky a kontexty působení punkového hnutí na Teplicku. Výstavu můžete rozšířit i vy! Přidáním příběhů a fotografií místních osobností undergroundové kultury či nonkonformní mládeže. Studenti tříd 7.O a 3.A se pak zúčastní promítání tematického filmového dokumentu Chceme dýchat a budou se účastnit 8. listopadu ve 14:00 besedy s panem Karlem Kratochvílem, který nám přiblíží undergroundovou kulturu a místního básníka Ivana Martina Jirouse.

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL