V podzimní Vídni

Ve středu 19. října 2022 se třídy 8.0, 4.A a 3.A vydaly na exkurzi do metropole na Dunaji. V letním sídle Habsburků, ve skvostném zámku Schönbrunn, jsme si prohlédli útulné soukromé pokoje i nádherné reprezentační prostory císaře Františka Josefa I. a jeho manželky Alžběty. Slunné podzimní počasí velmi zpříjemnilo naši procházku v rozlehlém zámeckém parku, a tak jsme neváhali a vystoupali až k volné halové stavbě, Gloriettu, kde jsme byli odměněni překrásným výhledem na samotný zámek, celou Vídeň i pahorky Vídeňského lesíka v bezprostřední blízkosti města.

Naším dalším cílem se stal Dům moře, umístěný v bývalé protiletadlové věži. Mořská akvária včetně toho největšího v celém Rakousku spolu s terarii lemovaly náš výstup až do dvanáctého patra, kde jsme se na vyhlídkové terase v 50metrové výšce mohli pokochat výhledem na císařské město a přitom popíjet třeba nejoblíbenější kávu Vídeňanů – chutnou Wiener Melange.

Následovala procházka na náměstí Marie Terezie, kterému vévodí Přírodovědné a Uměleckohistorické muzeum, Okružní třídou k čerstvě zrekonstruované monumentální budově Parlamentu, kolem Radnice a Hradního divadla Lidovou zahradou až do vídeňského hradu Hofburg. V tomto nejrozsáhlejším evropském hradním areálu, který čítá 2500 komnat, jsme navštívili Císařskou klenotnici, kde jsme se mj. obdivovali Rudolfově císařské koruně, koruně Svaté říše římské či šperkům Marie Terezie. Všechny vystavené exponáty jsou originály a mají nevyčíslitelnou hodnotu.

Bílé Josefské nádvoří, nejkrásnější ze všech devatenácti v Hofburgu, velkolepá Michaelská brána a její kupole, Uhelný trh s luxusními obchody, Příkopy a nakonec majestátní Dóm svatého Štěpána, to byla další místa, kam jsme v podzimní Vídni zavítali.

Návštěva Vídně přinesla studentům řadu nových poznatků z němčiny, dějepisu i zeměpisu, vhodně doplnila teoretickou školní výuku a obohatila jejich všeobecný kulturně historický přehled. Z jednoho z nejkrásnějších měst světa si odvezli i mnoho příjemných a zajímavých zážitků.

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL