Informace pro žáky a zákonné zástupce žáků o testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2 od 3. 1. 2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků ve školách se mění takto:

  • V období od 3. 1. 2022 2022 do 16. 1. 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
  • Dále pak od 17. 1. 2022 probíhá testování žáků každé pondělí.
  • Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.
  • V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce, používání oddělených hygienických prostor apod.)

Podrobnější informace viz www stránky MŠMT (Informace MŠMT ke změnám v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 1. 2022 pro školy a školská zařízení – edu.cz)

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Přípravné centrum pro jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL