Usnesení ze dne 20. 3. 2015

pátek, 03 duben 2015 |   | Zpět na Usnesení školské rady

 

Zápis z jednání nově zvolené Školské rady Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci

Pořadové číslo jednání: 25

Datum jednání 20.3. 2015

Přítomni:

              Stanislava Hralová

              Jiří Dalík

              Jarmila Kasalová

              Jiří Maryška

              Daniela Havlíčková

              Eva Karafiátová

Omluveni: 0

 

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Seznámení s volebními výsledky a novým složením školské rady
  3. Volba předsedy a místopředsedy školské rady
  4. Schválení plánu práce na budoucí funkční období 2015-2018
  5. Různé
  6. Projednání a schválení závěrečného usnesení

Závěrečné usnesení z jednání Školské rady ze dne 20. března 2015

  1. Školská rada vzala na vědomí výsledky podzimních voleb, jmenování svých členů ze strany zřizovatele školy a zahájila činnost ve funkčním období 2015-2018.
  2. Rada provedla volbu svého předsedy a místopředsedy. Předsedkyní rady byla zvolena p. Stanislava Hralová, místopředsedou p. Jiří Dalík, který byl zároveň pověřen vedením zápisů a příslušné agendy.
  3. Rada schválila plán práce na funkční období 2015-2018.
  4. Školská rada schválila závěrečné usnesení.

 

V Humpolci             20. 3. 2015

 

PhDr. Stanislava Hralová, Ph.D.                                               Mgr. Jiří Dalík
           (předsedkyně ŠR)                                                                                                   (místopředseda ŠR)

Naposledy změněno pátek, 03 duben 2015 12:59