Usnesení ze dne 11. 9. 2014

pátek, 03 duben 2015 |   | Zpět na Usnesení školské rady

Zápis z jednání školské rady

Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci

Pořadové číslo jednání : 24.

Datum jednání: 11. 9. 2014

Přítomni:

 • S. Hralová
 • J. Dalík
 • J. Kasalová
 • D. Havlíčková
 • J. Vaňkát
 • J. Maděra


Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Projednání a diskuse nad Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2013/2014
 3. Schválení závěrečného usnesení a textu zápisu


Usnesení z 24. jednání školské rady ze dne 11. září 2014

 1. Rada se vyjádřila ke splnění usnesení z předcházejícího jednání.
 2. Rada vzala na vědomí obsah Výroční zprávy o činnosti školy za šk.rok 2013/2014 v jejím plném znění, a to bez zásadních výhrad.
 3. Rada školy schválila text zápisu z 23. zasedání.


Schváleno v Humpolci dne 11. září 2014

 
   

PhDr. Stanislava Hralová,Ph.D v.r.

Jiří Dalík v.r.

(předsedkyně školské rady)

(zápis provedl)

Naposledy změněno pátek, 03 duben 2015 12:52