Usnesení ze dne 18. 6. 2014

čtvrtek, 03 červenec 2014 |   | Zpět na Usnesení školské rady

Zápis ze společného jednání členů Školské rady, Poradního sboru a Nadačního fondu Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci

Pořadové číslo jednání: 23

Datum jednání: 18. 6. 2014

Za školskou radu přítomni:

 

 • J. Dalík
 • J. Kasalová

 

Omluveni:

 • J. Maděra
 • J. Vaňkát
 • S. Hralová
 • D. Havlíčková


Program jednání:

1. Zahájení – Mgr. Antonín Pustin

2. Zpráva o stavu financí v Nadačním fondu gymnázia – Mgr. A. Pustina

3. Informace o akcích pořádaných školou ve školním roce 2013/2014 (expedice do Norska, seznamovací kurz 1.A, bloková výuka, zájezdy do Vídně a Lipska, výměnný pobyt ve Francii, studentské volby, projekty, Den otevřených dveří, Věda nejen pro Alfréda, Muzikál Mamma Mia, školní divadlo, Globe Games, Máj a Les aj. – Mgr. A. Pustin

4. Informace o přijímacím řízení – Mgr. A. Pustina

 

 • čtyřleté studium:     65 uchazečů                           zápisový lístek odevzdalo 27
 • osmileté studium   33 uchazečů                           zápisový lístek odevzdalo 29

 

5. Základní cíle koncepce rozvoje a řízení školy na období 2014-2020 (Mgr. H. Havelková)

 

 • Udržení kvality školy
 • Zviditelnění školy
 • Otevřenost vůči novým vzdělávacím trendům
 • Prohlubování socializační role školy
 • Využití dotačních programů
 • Zapojení do mezinárodních projektů

 

6. Výsledky inspekce (Mgr. H. Havelková)

7. Stav školní budovy (Mgr. H. Havelková)

8. Skutečnosti ohrožující budoucnost školy (Mgr. H. Havelková)

 

 • Úbytek finančních prostředků
 • Nutné opravy v budově školy(střecha, kotle, vnitřní omítky v tělocvičně)
 • Nejisté postavení víceletých gymnázií

 

9. Souhlas členů Nadačního fondu s uvolněním finančních prostředků na podporu výměnného pobytu studentů ve Francii, výjezdu 2 studentů a jednoho vyučujícího na expedici Globe do Indie, na odměny pro nejlepší studenty a pro studenty, kteří úspěšně složili mezinárodní jazykové zkoušky.

 

V Humpolci dne 18. června 2014

 
   

.

Jiří Dalík v.r.

 

(zápis provedl)

Naposledy změněno pátek, 19 září 2014 08:52