Usnesení ze dne 8. 10. 2013

pondělí, 13 leden 2014 |   | Zpět na Usnesení školské rady

 Zápis z jednání školské rady

Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci

Pořadové číslo jednání : 21.

Datum jednání: 8. 10. 2013

Přítomni:

 • S. Hralová
 • J. Dalík
 • J. Kasalová
 • D. Havlíčková
 • J. Vaňkát
 • J. Maděra

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Projednání a diskuse nad Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2012/2013
 3. Schválení závěrečného usnesení a textu zápisu

Usnesení z 21. jednání školské rady ze dne 8. října 2013

 1. Rada se vyjádřila ke splnění usnesení z předcházejícího jednání.
 2. Rada vzala na vědomí obsah Výroční zprávy o činnosti školy za šk.rok 2012/2013 v jejím plném znění, a to bez zásadních výhrad.
 3. Rada školy schválila text zápisu z 21. zasedání.

Schváleno v Humpolci dne 8.říjnana 2013

 
   

PhDr. Stanislava Hralová,Ph.D v.r.

Jiří Dalík v.r.

(předsedkyně školské rady)

(zápis provedl)

Naposledy změněno pondělí, 13 leden 2014 11:00