Uchazeči

Zveřejňujeme aktuální inspekční zprávu po kontrole České školní inspekce, která proběhla v prosinci 2019.

Přihláška bude aktualizována