Uchazeči

Ředitelka Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 (4leté gymnázium) pro školní rok 2019/2020.

Kompletní informace naleznete zde

Ředitelka školy vyhlašuje kritéria pro přijetí do primy osmiletého gymnázia a do 1. ročníku čtyřletého gymnázia

Odkaz na dokument zde

E-learningové prostředí Moodle