Mgr. Dana Rázková

Mgr. Dana Rázková

pondělí, 26 červen 2017 12:59

Krajské kolo chemické olympiády

chemistryKategorie A

Aleš Krčil (4.A) - 3. místo

Kategorie C

Matěj Doležálek (6.O) - 1. místo

pondělí, 26 červen 2017 12:54

Chemická a biologická olympiáda 2016/17

Stejně jako v předešlých letech se i letos zapojili žáci naší školy do všech kategorií v soutěžích chemické a biologické olympiády. Z poměrně široké základny soutěžících ve školních kolech byli nominováni zástupci do kol okresních a krajských. Přehled o účastnících ve všech kategoriích a kolech obou soutěží uvádí následující tabulka.

Nejlepší umístění v ChO patřilo letos opět starším žákům A. Krčilovi v kategorii A (pouze o jeden bod nepostoupil do celostátního kola) a M. Doležálkovi v kategorii C.

K nejúspěšnějším zástupcům školy v BiO patřili mezi mladšími J. Klubal, T. Točíková a T. Prchalová, mezi staršími pak J. Klubalová a T. Svobodová.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy v přírodovědných oborech.

Mgr. Dana Rázková a Mgr. Jana Míková

kategorie

ročník

školní kolo

postup do OK nebo KK

CHO D

tercie, kvarta

Kratochvílová M., Váňa O., Antoni F., Škaryd T. (4.O)

Švanda J. (3.O)

Kratochvílová M. (OK)

Váňa O. (OK)

Antoni F. (OK)

Škaryd T. (OK)

CHO C

1., 2. ročník

5.O, 6.O

Doležálek M.,

Garaiová N., Mátl J., Pečenka M., Stýblová B. (6.O),

Krajhanzl J. (1.A),

Šimek D., Prokop Š. (5.O)

Doležálek M. (KK) 1. místo

CHO B

2., 3. ročník

6.O, 7.O

Jančička T., Klubalová J. (3.A)

Jančička T. (KK)

Klubalová J. (KK)

CHO A

3. a 4. ročník

7.O, 8.O

Krčil A. (4.A)

Krčil A. (KK) 3. místo

BIO D

prima, sekunda

Krejčí V., Paclík J., Komůrka R., Nousek F., Šimek O. (1.O)

Točíková T., Jelínek V., Šikýřová N., Chaloupková A., Urbanová A., Pokorná M. (2.O)

Točíková T. (OK)

Krejčí V. (OK)

Bio C

tercie,

kvarta

Prchalová T., Švanda J., Šarfová Z., Lepeška M. (3.O)

Váňa O., Klubal J., Hendrych M., Zach V., Hofmanová P. (4.O)

Prchalová T. (OK)

Klubal J. (OK)

Váňa O. (OK)

BIO B

1., 2. ročník

5.O, 6.O

Krajhanzl J. (1.A)

Kellerová N, Svobodová T.,

Píchová P., Nováková M.,

Mrtková E., (2.A)

Cizner M., Rázek V., Šimek R.,(5.O),

Kolčavová K., Kratochvílová G.,Pečenka M, Novotný D. (6.O)

Svobodová T.,(KK)

Kellerová N, (KK)

BIO A

3., 4. ročník

7.O, 8.O

Krčil A., Kozlíková E. (4.A)

Marková Š. (8.O)

Klubalová J., Voráčová J. (3.A)

Janeková E., Sedláková V.,

Vávrová Z. (7.O)

Klubalová J. (KK)

Krčil A. (KK)

čtvrtek, 30 červen 2016 08:21

Věda nejen pro Alfréda

2016 06 28 Veda nejen pro Alfreda

Dne 28. 6. 2016 se uskutečnil už třetí ročník soutěžního dopoledne Věda nejen pro Alfréda. Soutěž určená pro žáky ZŠ se v letošním roce opět setkala s hojnou účastí. Celkem se zúčastnilo 60 týmů ve třech kategoriích od třetí do deváté třídy. 

Svou návštěvou nás potěšily ZŠ Hradská, ZŠ Hálkova, ZŠ Jiřice, ZŠ Lipnice, ZŠ Větrný Jeníkov, ZŠ Dolní Město, ZŠ Herálec a domácí týmy nižšího stupně gymnázia. Nejlépe si vedl tým žáků ZŠ Lipnice, který získal 94% bodů. I veřejnost měla možnost si své přírodovědné znalosti vyzkoušet, úkoly a jejich řešení byly k dispozici až do 18 hodin.

Akce se velmi vydařila díky slunečnému počasí a také velké snaze soutěžících týmů. Děkujeme všem žákům i jejich doprovodům za účast. Naše poděkování patří také městu Humpolec za možnost využití vzorně udržovaného prostoru parku Stromovka. Děkujeme také všem organizátorům z řad studentů vyšších ročníků gymnázia.

Doufáme, že se akce všem zúčastněným líbila a budeme se těšit na další spolupráci.

Za Alfrédův tým Mgr. Jana Filipová a Mgr. Dana Rázková

Facebookové fotoalbum | Fotogalerie

úterý, 07 červen 2016 20:19

Chemická a biologická olympiáda 2015/16

I v letošním školním roce se zapojilo značné množství žáků do řešení školního kola chemické a biologické olympiády a to ve všech vyhlášených kategoriích. Řada z nich postoupila jako úspěšní řešitelé do okresních a krajských kol, jak je možné zjistit z přiložené tabulky.

Největším úspěchem bylo obsazení 1. místa KK ChO kategorie C Matějem Doležálkem (5.O) a 6. místo KK ChO kategorie B Alešem Krčilem (3.A).

Mezi mladými biology byl nejúspěšnější Jiří Klubal (3.O) a Roman Šimek (4.O). Obsadili 4. a 5. místo v OK BiO kategorie C. J. Klubal postoupil do KK, kde obsadil v krajské konkurenci pěkné 14. místo.

Ze starších žáků byla nejúspěšnější Eliška Janeková (6.O), která v konkurenci 25 účastníků KK BiO kategorie B obsadila 9. místo.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy v přírodovědných oborech.

kategorie

ročník

školní kolo

Postup do OK nebo KK

CHO D

tercie, kvarta

 

Kratochvílová M. (3.O) 10. v OK

CHO C

1., 2. ročník
5.O, 6.O

Klubalová J., Vašáková K., Jančička Š. (2.A)
Staněk J. (6.O)
Pavlíček P. (1.A)
Vránová N. (5.O)

Doležálek M. (5.O)   1. v KK, Janeková E. (6.O)    18. v KK

CHO B

2., 3. ročník
6.O, 7.O

Šimáček D. (3.A)

Krčil A. (3.A)   6. v KK,
Kozlíková E. (3.A)

CHO A

3. a 4. ročník

7.O, 8.O

 

Krčil A. (3.A)   9. v KK

BIO D

prima, sekunda

Urbanová A., Sukdolák M., Kučerová N. (1.O)
Kučera J., Miřátský P., Vandas M., Popelka J. (2.O)

Prchalová T. (2.O) v OK,
Jelínek V. (1.O) v OK,
Chaloupková A. (1.O) v OK

Bio C

tercie,
kvarta

Hrjadil P., Kozlovský M. (3.O)
Rázek V., Štecherová Š., Cizner M. (4.O)

Klubal J. (3.O) 4. v OK14. v KK
Šimek R. (4.O) 5. v OK,
Váňa O. (3.O) 11. v OK

BIO B

1., 2. ročník
5.O, 6.O

Sedláková V., Vávrová Z. (6.O)
Kolčavová K., Kratochvílová G., Vránová N. (5.O)
Kellerová N., Pavlíček P., Svobodová T., Mrtková E., Kočí M., Makovcová M. (1.A)
Voráčová J., Vočadlo V. (2.A)

Janeková E. (6.O) 9. v KK

BIO A

3., 4. ročník
7.O, 8.O

Krčil A., Kozlíková E. (3.A)

Svatková M. (8.O) 18. v KK,
Bartáková Š. (4.A) 22. v KK,
Marková Š. (7.O)   23. v KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za předmětovou komisi Bi, Ch Mgr. D. Rázková a Mgr. J. Filipová

pátek, 22 květen 2015 08:43

Exkurze tříd 3.O a 4.O do Jihlavy

2015 05 ZOO

Ve čtvrtek 7. května 2015 se žáci tercie a kvarty zúčastnili přírodovědné exkurze do Jihlavy. Dopoledne navštívili Muzeum Vysočiny, kde plnili předem zadané úkoly zaměřené na procvičení geologických znalostí a kde se také seznámili s historií dolování a mincovnictví.

Odpoledne navštívili ZOO. Zde bylo jejich úkolem „zmapovat“ faunu a získat informace, které následně využili pro vytvoření zoologických prezentací.

Přiložená fotografie dokazuje, že se nejenom vydařilo počasí, ale především to, že si žáci akci užili.

Za předmětovou komisi Bi – Ch Mgr. D. Rázková

science-microscopeV pátek 15. 5. 2015 se v Havlíčkově Brodě konalo krajské kolo BiO kategorie C (kategorie žáků 8. a 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Těší nás, že jsme v letošním ročníku této soutěže měli zastoupení za naši školu. Poděkování patří Romanu Šimkovi ze 3.O, který nás reprezentoval a kterému přejeme hodně úspěchů v dalších přírodovědných soutěžích.

Za Předmětovou komisi Bi – Ch Mgr. D. Rázková

neděle, 03 květen 2015 18:24

Chemická a biologická olympiáda

BIOLOGICKÁ OLYMIPÁDA

BIO D

okresní

O. Váňa (8.), J. Klubal, P. Miřátský, M. Vandas

BIO C

okresní

R. Šimek (2.), G. Kratochvílová (13.)

BIO B

krajské

E. Kozlíková (14.), A. Krčil

BIO A

krajské

T. Štaubertová, M. Svatková

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

CHO D

okresní

M. Doležálek (1.), N. Vránová, K. Tomanová

krajské

M. Doležálek (10.)

CHO C

krajské

A. Krčil (1.), J. Staněk, J. Šenk

neděle, 03 květen 2015 18:20

Chemická a biologická olympiáda

science-microscopeV letošním školním roce se naši žáci opět účastnili přírodovědných soutěží zaměřených na biologii a chemii. V biologické olympiádě postoupilo ze školního kola celkem 10 soutěžících ve všech čtyřech kategoriích, v chemické olympiádě 6 účastníků ve dvou kategoriích.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

V kategorii D - mladší žáci postoupili do OK 4 soutěžící – z primy P. Miřátský a M. Vandas, ze sekundy J. Klubal a O. Váňa, který obsadil velmi pěkné 8. místo z celkového počtu 28 účastníků. V kategorii C – starší žáci postoupili do OK dva soutěžící. R. Šimek z tercie obsadil skvělé 2. místo a G. Kratochvílová z kvarty skončila na pěkném 13. místě.

Ve středoškolských kategoriích postoupili do KK kategorie B žáci 2. A. E. Kozlíková a A. Krčil, v kategorii A T. Štaubertová ze 3. A a M. Svatková ze septimy. E. Kozlíková obsadila velice pěkné 14. místo.

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Velkou radost nám udělali také soutěžící v chemické olympiádě. V okresním kole kategorie D obsadil M. Doležálek 1. místo a postoupil do kraje, kde se umístil na 10. místě. Okresního kola soutěže zúčastnily ještě K. Tomanová a N. Vránová, všichni z kvarty.

V krajském kole kategorie C se stal vítězem A. Krčil, kterému chyběl pouze jeden bod ke 100% úspěšnosti. Ve stejné kategorii reprezentovali školu ještě J. Šenk a J. Staněk z kvinty.

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme jim za reprezentaci školy.

BIOLOGICKÁ OLYMIPÁDA

BIO D

okresní

O. Váňa (8.), J. Klubal, P. Miřátský, M. Vandas

BIO C

okresní

R. Šimek (2.), G. Kratochvílová (13.)

BIO B

krajské

E. Kozlíková (14.), A. Krčil

BIO A

krajské

T. Štaubertová, M. Svatková

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

CHO D

okresní

M. Doležálek (1.), N. Vránová, K. Tomanová

krajské

M. Doležálek (10.)

CHO C

krajské

A. Krčil (1.), J. Staněk, J. Šenk


Za PK Bi-Ch zpracovaly J. Filipová a D. Rázková

pondělí, 29 září 2014 18:29

Srdíčkové dny

2014 09 srdíčkové dny

Už více než 10 let se naši studenti zapojují do charitativní sbírky Občanského sdružení Život dětem.
Získané finanční prostředky jsou používány na nákup pomůcek pro děti vyžadující trvalou péči.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří nákupem „srdíček“ do sbírky přispěli a podpořili naše studenty v jejich aktivitě.

Za Gymnázium Dr. A. Hrdličky D. Rázková

Poděkování studentům (PDF)

pátek, 14 únor 2014 23:54

Beseda a výstava: Ukradené dětství

2014 02 Ukradene detství 1Ve dnech  4.2. až 27. 2. 2014 uspořádalo městské muzeum výstavu na téma Ukradené dětství. Naši studenti provedli v podzimních měsících průzkum veřejného povědomí o problematice dětské práce a výsledky průzkumu se staly součástí výstavy.

Následně pak ve škole 14.2. proběhla beseda studentů s koordinátorkou kampaně Stop dětské práci paní Pavlou Jebili Začalovou, která pracuje pro společnost Člověk v tísni.  V průběhu besedy měli žáci možnost blíže pochopit, co se rozumí dětskou prací a uvědomit si, kolik běžně užívaných výrobků je se zneužíváním práce dětí spojeno.

Současně s besedou jsme v prostorách školy připravili koutek s materiály, které přispívají k rozšíření informovanosti o zmíněném tématu.

2014 02 Ukradene detstvi