Mgr. Petr Filip

Mgr. Petr Filip

2014 10 uran

17.10. jsme v rámci soutěže Bohatství Země navštívili uranové doly v Dolní Rožínce.V prvních chvílích nás pronásledovala smůla, ale i štěstí když jsme kvůli opravám v Havlíčkově Brodě uvízli v koloně a ujel by nám vlak, kdyby ovšem neměl 55 minut zpoždění, kvůli mimořádné události na trati. Po dlouhém čekání jsme se úspěšně dostali do Žďáru nad Sázavou, kde nám ujel spoj do Rožné, jež navazoval na vlak předchozí. Nezbývalo nám nic jiného, než hodinu obdivovat krásy žďárského nádraží, než nám přijel další vlak. Do Rožné jsme nakonec slavně dorazili s dvouhodinovým zpožděním a přemýšleli jsme, co bude dál. Po domluvě s p. prof. Filipem pro nás poslali autobus, který nás dovezl do úpravny uranu. Zde jsme dostali opravdu pořádnou svačinu a počkali jsme na zbytek skupiny, která mezitím poslouchala dvouhodinovou přednášku. Dále jsme se vydali na prohlídku areálu a vyslechli si zajímavý výklad o těžbě a zpracování uranu, občasně narušené jedním nadšeným sběratelem vzorků. A následně jsme se přesunuli do čističky důlních vod, kde jsme se dostali i do podzemní části a vyposlechli si další výklad a nechyběl ani "vzorkař". Nakonec naší skupinu odvezl autobus do Tišnova, odkud nám 8 minut od výstupu měl jet vlak. Po dlouhém běhu a krátkém bloudění jsme objevili nádraží, z posledních sil jsme doběhli na nástupiště, kde nám výpravčí oznámil, že náš vlak má 10 minut zpoždění. Následující spoje už jsme stihli bez problémů a výlet se opravdu vydařil.

Šárka Bartáková 3.A

Fotogalerie | Fotoalbum na facebooku

 

science-microscopePráce našeho přírodovědného kroužku se týkala geologie a přírodních dějů z okolí Humpolce. Průběžně sbírané přírodniny, práce s mapou, vyhledávání na internetu, studium odborné literatury, fotografická dokumentace. Výsledkem jsou Miniprojekty - ke stažení (PDF): miniprojekty 1miniprojekt Horniny a nerosty na Humpoleckuminiprojekt Přírodní rizika na Humpolecku.

Nutno podotknout, že práce nás velmi bavila a máme spoustu pěkných zážitků

V uplynulých dnech došlo k významnému doplnění školních biologických sbírek. Jedná se o méně časté až vzácné přírodniny nalezené při odborných exkurzích a seminářích také to jsou dary studentů a rodičů. Na následujících snímcích jsou uvedeny pouze některé exempláře a vzorky. Fotografie objektů a dalších přírodnin jsou zveřejněny na školní síti, disk R - předměty - biologie - veřejné.

Grygov  Moravská bránaDevonské vápencekůra dubu korkovéhoMandlovecMedový kalcitPrekambický pegmatit s pérovitým muskovitemPískovec s křemenou žílouStrašník dalmatský  stonožkySuchomilka  plžiSurová ropa Dambořicesvlečky sklípkana pavoucivodmilVrása břidlice

2014 10 těžba ropy 01 2014 10 těžba ropy 02 2014 10 těžba ropy 03

Dne 10. 10. 2014 časně ráno jsme navštívili ekonomicko-správní fakultu za účelem úvodního workshopu. Zde jsme se dozvěděli, co nás čeká a něco o projektu, který budeme zpracovávat. Po přednášce jsme vyrazili se podívat na zkušební vrt do Archlebova, kde byla vidět vrtná souprava (viz foto), také jsme si zde poslechli, jak se hledá místo, kde se bude vrtat a něco o samotné vrtné soupravě (např.: Daná souprava měla nosnost 350 tun nářadí). Naším dalším cílem byl vrt v Žarošicích. Tam jsme viděli samotnou pumpu a „základnu“, kde se odděluje ropa od vody a zemního plynu a kde se také ukládá voda z vrtu do nádrží. Poslední zastávkou byly nádrže na ropu Dambořice, kam se ukládala pouze již zpracovaná ropa. Tímto skončil náš den, kdy jsme se měli něco přiučit o ropném průmyslu a ropě samotné.

Fotoalbum na facebooku | Fotogalerie

Napsal David Novotný, kvarta
Foto: Mgr. Petr Filip

EXKURZE BRNO - Patrani v historii lidstva 001  EXKURZE BRNO - Patrani v historii lidstva 002

V úterý desátého června jsme se my, biologičtí seminárníci společně s panem profesorem Filipem vydali na velmi zajímavou výpravu do našeho druhého největšího města, tedy do Brna. Naši cestu jsme zahájili již brzy ráno na autobusovém nádraží v Humpolci, kde jsme nasedli na autobus, který nás dopravil do nedaleké Jihlavy. Zde jsme si už dopředu zakoupili jízdenky do skvělého autobusu společnosti Student Agency na zpáteční cestu. V Jihlavě nám už nic nebránilo v tom, abychom nasedli na přímou linku do Brna a abychom se přiblížili zisku nových znalostí a zážitků.

úterý, 13 květen 2014 22:44

GLOBE Games 17. – 20. 4. 2014 v Třebíči

2014 Globe games Třebíč 1 2014 Globe games Třebíč 2 2014 Globe games Třebíč 3

Na České národní GLOBE Games naše gymnázium vyslalo dvě skupinky reprezentantů. Popularizující a propagační činnosti pro veřejnost zajistily Šárka Bartáková a Eliška Horáková, vědecké a odborné práce předvedli Martina Váňová a Filip Švácha. Obě skupiny pracovaly výborně a velmi zaujaly všechny návštěvníky. Martina s Filipem budou naši mnohaletou práci prezentovat na Mezinárodních GLE v Dillí v Indii, které proběhnou 4. – 8. srpna 2014!

Všem studentům, i těm, kteří se podíleli na přípravách a do Třebíče nejeli, děkujeme za vzornou reprezentaci.

Podívejte se také do facebookového fotoalba či do naší fotogalerie

sobota, 12 duben 2014 13:05

Ornitologie

birdiconV pátek 11. 04. 2014 dopoledne se uskutečnila další akce organizovaná Centrem pro vědeckotechnické činnosti na našem gymnáziu.

Dr. Jan Řezníček předvedl výbornou přednášku z ornitologie, zaměřenou především na ptačí migrace a činnosti ornitologů např. zjišťování výskytu, kroužkování či připevňování vysílaček ptákům a mapováním tras ptačích. Zajímavé byly též odpovědi na otázky posluchačů.

V kontextu s přednáškou dr. Řezníček pozval zájemce na Vítání ptačího zpěvu

v Krasoňově v sobotu 23. května v 05.00 hodin ráno.

Na přiložených fotografiích se vracíme ke krásné atmosféře, která panovala po celou dobu přednášky s besedou.

2014 04 Ornitologie 01 2014 04 Ornitologie 02

úterý, 08 duben 2014 16:11

EXPO SCIENCE AMAVET

Na následujících fotografiích se vracíme k úspěšnému vystoupení našeho tříčlenného týmu v oblastním kole soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v Pardubicích 20. a 21. 03. 2014.
- zastoupené kraje: Pardubický, Královéhradecký, Středočeský a Vysočina.
- naše reprezentantky: Fikarová Žaneta, Janeková Eliška, Šušlíková Jiřina.
Děkujeme za vzornou prezentaci školy při soutěži!

 01 Amavet 2014  02 Amavet 2014  03 Amavet 2014  04 Amavet 2014  

05 Amavet 2014  06 Amavet 2014  07 Amavet 2014

science-microscopeProjekt Objevy čekají na TEBE, postoupil do další fáze. Hlavní práce se přesouvá k vytváření výstupů. O tom, jak se práce daří se můžete přesvědčit na přiložených miniprojektech Horniny a nerosty na Humpolecku a Přírodní rizika na Humpolecku. Dalšími okruhy práce bude Geologický vývoj a stavba území ČR. Přidejte se k nám!

úterý, 28 leden 2014 14:06

Expedice Indie 4. – 8. 2014

GLOBE logoOfficialDlouhodobý mezinárodní studentský projekt The GLOBE program v letošním roce vyvrcholí uspořádáním Global Learning Expeditions (GLE) v New Delhi India. Dřívějších expedic jsme se úspěšně zúčastnili:

  • GLE 1998 – Helsinki, Finland
  • GLE 2003 - Šibenik, Croatia
  • GLE 2008 – Cape Town, South Africa

Pouze GLE 2000 – Faetteville, Arkansas, USA byly bez naší účasti. Podaří se nám vybojovat účast v Dillí? Expediční tým (2 žáci + 1 učitel) se již začal intenzívně připravovat. Pracujeme na odborné prezentaci našich výzkumných činností, sháníme finanční prostředky a chystáme se na rozhodující boj při republikových GLOBE Games v Třebíči, které proběhnou 24. – 27. 4.

Držte nám palce!

Mgr. Petr Filip