Aktuality
Mgr. Jitka Rýznerová

Mgr. Jitka Rýznerová

speech bubbles2Nedávno proběhlo celostátní finále konverzační soutěže ve francouzském jazyce. Zástupci všech krajů a soutěžních kategorií se sešli v Praze v budově Francouzského institutu ve Štěpánské ulici. Soutěžící přivítala sama ředitelka této instituce Isabelle Guisnel a popřála všem hodně štěstí a připomněla význam francouzštiny nejen v evropském, ale i celosvětovém měřítku.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, v každé komisi byl rodilý mluvčí, soutěžící museli zvládnout poslech, popis obrázku a řízený dialog s porotou. Naše gymnázium zastupovaly dvě studentky – Anna Váňová 4.O v kategorii A1 a Tereza Dománková 3.A v kategorii B1. Obě dvě dosáhly vynikajících úspěchů. Anna Váňová skončila na 12. místě a Tereza Dománková dokonce na 7. místě v republice!!!

Oběma dívkám blahopřejeme k dosaženým úspěchům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

čtvrtek, 08 červen 2017 11:57

Proč u nás studovat francouzštinu?

Ještě jste se nerozhodli, který jazyk studovat?

Důvodů, proč si vybrat u nás jako druhý cizí jazyk francouzštinu, je mnoho:

 1. Některé hodiny vede rodilý mluvčí z Francie.
 2. Díky kraji Vysočina mají studenti možnost 1 rok studovat na francouzském gymnáziu (příští rok to budou 2 studenti).
 3. Pravidelně dosahujeme významných úspěchů v krajských i celostátních kolech soutěží v konverzaci (letos 2 vítězství v kraji, 7. a 12. místo v republice).
 4. Naše gymnázium organizujeme poznávací zájezdy do Francie (Paříž, Azurové pobřeží, …).
 5. V letošním roce maturovalo z francouzského jazyka 9 studentů s výbornými výsledky. Přípravě jsou věnovány dva roky během hodin konverzace.
 6. O hodinách hrajeme hry, pracujeme na projektech, používáme moderní zahraniční učebnice, využíváme interaktivní tabule a učebnice,…
 7. Během výuky vytváříme krátká videa na iPadech.
 8. V rámci výuky se seznamujeme s kulturou Francie a zkoušíme i vařit francouzské speciality
  (šneky, quiche, macronky, …).
 9. S rodilým mluvčím jsme poseděli a podiskutovali v Odpolední kavárně.
 10. V případě zájmu je možné si udělat mezinárodní certifikát DELF.

speech bubbles2Minulý týden, ve středu 29. března, se konalo v Jihlavě krajské kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce. Studentky našeho gymnázia soutěžily ve třech kategoriích. Přestože konkurence byla velká a soutěže se zúčastnili soutěžící z většiny gymnázií v kraji Vysočina, naše studentky překonaly veškerá očekávání a zcela jednoznačně a s velkým náskokem zvítězily ve dvou kategoriích. Anna Váňová z kvarty vyhrála v kategorii A1 a Tereza Dománková ze 3.A v kategorii B1. Monika Hrstková ze 3.A skončila v kategorii B1 na krásném třetím místě. Také ostatní studentky (Petra Hoffmanová z kvarty, Monika Říhová a Zuzana Vávrová ze septimy) si nevedly špatně a skončily na 6. - 8. místě v kraji. Vítězky obou kol postupují do celostátního finále, které proběhne v květnu v Praze ve Francouzském institutu.

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím přejeme hodně štěstí v národním kole.

2016 03 konverzace krajske kolo frMinulý týden proběhlo krajské kolo v konverzaci ve francouzském jazyce v Jihlavě, kde se sešli zástupci gymnázií a ostatních středních škol z celého kraje. V kategorii A1 Natálie Benešová ze 4.O obsadila 8. místo a Mikuláš Festa ze stejné třídy 9. místo. V nejtěžší kategorii B2 získala Simona Zástěrová ze 7.O krásné 5. místo a její spolužačka Ema Žáčková 7. místo.

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkuji za reprezentaci školy.

středa, 23 březen 2016 11:05

Francouzštináři pomáhají charitě

pro contact logo

Studenti francouzského jazyka na našem gymnáziu se rozhodli v letošním roce zapojit do pomoci charitativní organizaci Pro-contact, která zprostředkovává adopce na dálku v africké Guinei. Guinejské děti píší dvakrát do roka dopisy ve francouzštině svým adoptivním rodičům v České republice a oni jim pak odpovídají. Naši studenti tedy překládali dopisy z francouzského jazyka. Byla to nejen zajímavá, ale i velmi poučná práce.
Mohli se dozvědět, že to, co my tady bereme jako samozřejmost, neplatí všude ve světě. Guinejské děti si velice váží toho, že mohou chodit do školy a že díky svým adoptivním rodičům dostávají základní školní pomůcky. Po vyučování musí pomáhat rodičům v zajišťování nezbytných domácích prací (nanosit vodu, zamést dvůr, umýt nádobí…) a jsou šťastné, pokud si mohou hrát s míčem. Většina z nich žije v naprosté chudobě, často bez rodičů, nebo s rodiči, kteří neumí číst ani psát. Navíc obyvatele sužuje nemoc ebola. Na mnoha místech není zaveden elektrický proud. Ve škole používají jen sešity, ve třídách je i 50 žáků, učitelé děti často bijí, pokud se neučí či nedělají domácí úkoly. Některé dívky se v patnácti letech už starají o své děti.

Dne 22.3.2012 se studentky našeho gymnázia zúčastnily krajského kola konverzační soutěže ve francouzském jazyce. V soutěži prokázaly výborné znalosti a v kategorii A1 studentka Vy Linh Vuong ze třídy kvarta získala 2. místo a Nikola Prokopová ze stejné třídy 3. místo. Nejlepšího umístění a celkového vítězství – 1. místo v kraji - v nejtěžší kategorii dosáhla Jana Hořínková ze septimy, která postupuje do celostátního kola v Praze. Všem soutěžícím blahopřejeme a Janě Hořínkové přejeme hodně štěstí v dalším kole!