Mgr. Jiří Dalík

Mgr. Jiří Dalík

pondělí, 18 prosinec 2017 14:28

Prohlídka elektroformule

V pátek 15. 12. 2017 přijeli do naší školy studenti ČVUT v Praze Josef Med a Radek Štěpánek s projektem „Eforce Formula Student“. Oba vysokoškoláci dopravili do Humpolce funkční prototyp elektroformule, kterou si mohli prohlédnout všichni gymnazisté. Studenti 3.A a 7.O pak měli navíc možnost shlédnout prezentaci popisující vznik uvedeného závodního vozu a zapojení pražských vysokoškoláků do celosvětových závodů těchto aut, které se pravidelně konají již několik let po celém světě. ČVUT chápe prezentaci nejen jako ukázku praktické činnosti budoucích techniků, která je ideálním doplněním teoretické výuky, ale také jako jednu z možností, jak přilákat budoucí maturanty ke studiu technických oborů právě na ČVUT v Praze.

neděle, 22 říjen 2017 23:04

Rodičovské schůzky

Vážení rodiče!

Ve středu 8. 11. 2017 od 16 hod. do 18 hod. proběhnou rodičovské schůzky
pro nižší gymnázium (prima až kvarta).

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 16 hod. do 18 hod. proběhnou rodičovské schůzky
pro vyšší gymnázium (1. A – 4. A, kvinta až oktáva).

  • Program:
  • úvodní společné setkání (15 min.) s třídním učitelem ve třídách
  • individuální konzultace s jednotlivými učiteli od 16. 20 hod. v kabinetech nebo třídách (plánek bude k dispozici u třídních učitelů)
  • v rámci konzultačního dne pro vyšší gymnázium dne 9. 11. proběhne od 15.00 do 15.50 informační schůzka pro rodiče studentů, kteří uvažují o účasti na poznávacím zájezdu do Velké Británie (červen 2018) Schůzka byla zrušena. Více informací zde.

Vzhledem k naší snaze chránit osobní data a respektovat právo rodičů na soukromý rozhovor s učitelem, mohou při konzultacích vzniknout časové prodlevy, za které se rodičům omlouváme. V této souvislosti proto připomínáme naši platnou nabídku:

Informace o prospěchu a chování žáků poskytujeme rodičům také kdykoliv v průběhu školního roku, a to po domluvě termínu s vyučujícím (telefonicky na čísle 565 502210, e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo při osobní návštěvě školy).

úterý, 29 srpen 2017 12:07

Obědy ve školní jídelně

Všichni studenti (kromě 1.A) jsou 4. září přihlášeni na oběd. Kdo ho nechce, musí si ho individuálně odhlásit v kanceláři jídelny Rodinka.

pondělí, 27 březen 2017 14:00

České korunovační klenoty

2017 03 kor kle1   2017 03 kor kle2

V úterý 21. března 2017 se studenti třídy 2.O vydali do Jihlavy, aby si zde prohlédli výstavu kopií českých korunovačních klenotů. Výstava je až do začátku dubna letošního roku umístěna v prostorách Křížové chodby bývalého dominikánského kláštera v Křížové ulici v Jihlavě, které jsou dnes součástí hotelu Gustav Mahler. Studenti si formou výkladu připomněli základní okamžiky ze života Karla IV. Měli možnost si prohlédnout ukázky dobové módy včetně typické gotické obuvi, dále vybrané středověké zbraně zahrnující i popravčí meč a samozřejmě vlastní korunovační klenoty-svatováclavskou korunu s královským žezlem a jablkem, jejichž věrné kopie vytvořil zlatník a výtvarník Jiří Urban společně se svými slovenskými kolegy manželi Cepkovými. Je evidentní, že kopie korunovačních klenotů jsou hodnotově nesrovnatelné s originály, ale jako vhodné doplnění výuky o českém králi a císaři Svaté říše římské Karlu IV. plně postačují.

středa, 07 prosinec 2016 20:03

Škola pro každý věk (22. 11. 2016)

Karel IV Jan Ocko z VlasimiV úterý 22. listopadu se v prostorách humpoleckého gymnázia konal již druhý seminář v rámci letošního ročníku Školy pro každý věk. Celkem 23 seniorů si přišlo vyslechnout přednášku, která byla věnována osobě významného českého panovníka Karla IV. a zároveň byla zamýšlena jako skromný příspěvek ze strany naší školy k 700. výročí Karlova narození, které jsme si v průběhu letošního roku připomínali.

středa, 07 prosinec 2016 19:58

Školní kolo Dějepisné olympiády

Marie TerezieVe středu 23. listopadu proběhlo na naší škole úvodní (školní) kolo Dějepisné olympiády 2016/2017. Tématem letošního ročníku byla Marie Terezie – žena, matka, panovnice a Habsburkové v 18. století a dlužno dodat, že tematické zaměření přilákalo více než dvě desítky zájemců z řad sekundánů, terciánů a kvartánů. A byli to jednoznačně studenti kvarty, kteří bohatě zúročili své znalosti o již probraném tématu a obsadili většinu předních pozic. Postup do okresního kola, které se bude konat v lednu 2017, si zajistili kvartáni Martin Kozlovský a Martin Hendrych. Oběma postupujícím blahopřejeme a ostatním soutěžícím děkujeme za to, že jim byli opravdu důstojnými soupeři.

2016 04 Eustory 022016 04 Eustory 03

V pondělí 18. dubna 2016 byly v Praze, v Knihovně Václava Havla, slavnostně vyhlášeny výsledky IX. ročníku celorepublikové dějepisné soutěže EUSTORY. Třebaže jsme letos nedosáhli na stupně nejvyšší, musíme vyjádřit spokojenost, protože Tereza Mrkvičková z 1. A našeho gymnázia se dokázala se svou prací o dějinách hradu Orlík a našeho města probojovat až do závěrečného finále, kde obsadila pěkné 9. místo. Kromě hodnotných knižních cen a možnosti zúčastnit se mezinárodního studentského kempu si odnesla i zásadní zkušenost s tvorbou odborného historického textu. Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnili zástupci Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, představitelé občanského sdružení PANT, které v rámci České republiky soutěž pravidelně pořádá a zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů, jmenovitě Petruška Šustrová a Zdeněk Hazdra, kteří ceny finalistům osobně předávali. Součástí ceremoniálu bylo promítnutí velice působivého dokumentárního filmu o Janu Zajícovi, který se upálil v roce 1969 na protest proti okupaci tehdejšího Československa vojsky Varšavské smlouvy. V květnu letošního roku bude vyhlášen jubilejní X. ročník této soutěže a věříme, že se studentům naší školy podaří na úspěchy z předcházejících ročníků navázat.

čtvrtek, 22 říjen 2015 18:38

Jazykový kurz v Londýně

IMG 0374IMG 0414IMG 0451IMG 0485

Desítka studentů, kteří v průběhu školního roku 2014/2015 úspěšně reprezentovali naši školu v různých soutěžích a olympiádách, se za odměnu vydala na zájezd do Anglie, který kombinoval výuku angličtiny s poznáváním Londýna a jeho okolí. Organizačně zájezd zajistila firma Student Agency, která k humpoleckým gymnazistům přiřadila žáky tří základních škol ze západních Čech. Na cestu se vydali v neděli 11. října po tradiční trase přes Německo,
Belgii a Francii do Calais a odtud trajektem do anglického přístavu Dover. Po příjezdu do Londýna stihli studenti prohlídku oblasti Westminsterského opatství s přilehlým areálem britského parlamentu, dále pak okolí Buckinghamského paláce, Trafalgarského náměstí s Národní galerií a čas zbyl i na nákupy v centru Londýna. Večer dopravil autobus studenty do příměstské části Londýna zvané Gillingham, kde byli studenti ubytováni v hostitelských rodinách. Následující tři dopoledne studenti strávili výukou angličtiny v prostorách sportovního centra v Gillinghamu, odpoledne byla vyhrazena výletům, v jejichž průběhu si prohlédli Přírodopisné a Vědecké muzeum a Muzeum prince Alberta a královny Viktorie, přilehlý Hyde Park, Greenwich s Námořním muzeem, přímořské letovisko Brighton s úžasným podmořským světem a tzv. Královským pavilonem. Poslední den byl opět věnován Londýnu a jeho dvěma dominantám - Toweru a katedrále svatého Pavla. Zpět do Humpolce se celá skupina vrátila v sobotu 17. října.
Zájezd nabídl realitu života v anglických rodinách se svými pozitivy i negativy (ve srovnání s Českou republikou) - rozdíly ve vytápění domů, způsobu stravování a chodu domácnosti. Při hodinách angličtiny studenti ocenili možnost kontaktu s rodilým mluvčím, i když sami by si uměli představit i poněkud odlišný obsah.

Celkově se všem účastníkům program líbil a do České republiky se vrátili s jednoznačně pozitivními pocity. Sluší se poděkovat vedení školy, že umožnilo tuto akci zorganizovat.

Za pedagogický dozor Mgr. Jiří Dalík, Mgr. Matěj Kulczycki

Více: Facebookové fotoalbum  | Fotogalerie

Zájezd a jazykový kurz se uskutečnil díky výzvě číslo 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.

logo výzva 56

pondělí, 20 duben 2015 20:48

Vyhlášení výsledků soutěže Eustory

2015 04 Eustory 12015 04 Eustory 22015 04 Eustory 3

Ve středu 15. dubna 2015 se v zasedací síni radnice městské části Praha 3 konalo slavnostní vyhlášení výsledků VIII. ročníku celostátní dějepisné soutěže Eustory, jejíž organizace se v letošním roce opět ujalo Občanské sdružení PANT. Téma letošního ročníku znělo „Příběh fotografie - Paměť a dějiny před i za objektivem“ a tradičním úkolem soutěžících bylo napsat odbornou historickou práci na základě libovolně vybrané fotografie. Naše gymnázium se do zmíněné soutěže zapojuje pravidelně již od roku 2000, přičemž již 4krát naši studenti postoupili do závěrečného finále. Na tomto místě můžeme s potěšením konstatovat, že letošní ročník přinesl naší škole pátý postup do celonárodní závěrečné přehlídky, a to hned u dvou soutěžních prací. Na 10. místě skončily studentky Eva Randová a Žaneta Fikarová (obě z kvinty) s prací mapující poznávací zájezd zaměstnanců OSP Humpolec do SSSR v období Husákovy normalizace. Hodnotící komise složená z nezávislých středoškolských učitelů a dále pak z odborníků Filozofické fakulty UK v Paze, Masarykovy univerzity v Brně a Purkyněho univerzity v Olomouci ocenila originalitu tématu a jeho odborné zpracování. Odměnou za vynaložené úsilí byly oběma dívkám knihy v hodnotě převyšující 1000 Kč. Na vynikajícím 2. místě (z celkového počtu 43 prací) skončily Edita Studenovská a Štěpánka Marková (třída sexta) s mimořádně zdařile zpracovanou biografií nestora humpoleckého sportu pana Jiřího Šimka, kde hodnotitele zcela jistě přesvědčila zejména úroveň formálního zpracování zvoleného tématu. Kromě hodnotných knižních cen, získala obě děvčata možnost účasti na mezinárodním historickém semináři a jako hlavní cenu iPad. Letošní ročník soutěže byl pro naše gymnázium výjimečný i v tom, že jsme se stali první školou, jejíž 2 práce postoupily do celostátního finále v rámci jednoho ročníku.

Slavnost v hlavním městě byla pro všechny zúčastněné také zajímavou společenskou událostí. Předávání cen moderoval pan Pavel Ryjáček, o hudební vystoupení se postarala přední česká mezzosopranistka Edita Adlerová za doprovodu akordeonisty Petra Vacka a ceny všem finalistům předával pan Zdeněk Svěrák, který vše doprovodil pro něho tak příznačným humorným komentářem. Závěrem nezbývá než poděkovat všem čtyřem studentkám za čas a píli, které zpracování témat věnovaly a zároveň doufat, že i v příštím ročníku na dosažené výsledky navážeme.