Aktuality
PaedDr. Marie Váňová

PaedDr. Marie Váňová

logo literarni soutez Nase EvropaV uplynulých dnech se třída septima zapojila do literární soutěže Naše Evropa, kterou pořádaly noviny Deník a jež byla zaměřena na 10. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Studentům byla novináři doporučena témata „Kdybych já byl europoslancem“, „Jsou všichni Italové cholerici aneb Stereotypy o zemích EU“ nebo „V které zemi EU bych chtěl pracovat a bydlet“. Poslední téma si získalo mezi píšícími nejvíce sympatií.

Vyhodnocení soutěže nás příjemně překvapilo, neboť na prvních místech v okresním kole s postupem do kola krajského se ocitli hned dva naši studenti: Jiří Dalík s prací „ Domov v zemi kladiva a hromu“ a Oliviya Pluzhnikova s článkem „Jsou všichni Italové cholerici…“

úterý, 08 duben 2014 16:22

Rosteme s knihou: Souboj čtenářů 2014

bookV letošním školním roce se naše prima spolu s dalšími 44 školami z celé republiky zapojila v rámci kampaně ROSTEME S KNIHOU do celostátní soutěže Souboj čtenářů 2014 (určené pro žáky 6. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), jejímž cílem je, aby každé dítě přečetlo některou ze zadaných knih. V soutěži pak celý kolektiv odpovídá co nejpřesněji na kvízové otázky, které prověřují znalosti obsahu knih získané četbou.

pátek, 14 březen 2014 18:00

Hamlet v džínách a mikině

2014 02 Hamlet24. února zavítali studenti našeho gymnázia do Horáckého divadla v Jihlavě, aby zde zhlédli Shakespearovu tragédii Hamlet.

Dějové schéma hry i charaktery postav ponechali autoři představení v klasické podobě, a tak jsme byli svědky vyprávění o člověku, který ztratil víru ve společnost i v sebe sama. Stalo se tak poté, co ve svém strýci, jenž se před nedávnem oženil s jeho matkou, odhalil vraha svého otce. Hamlet, vychovaný v duchu humanistických ideálů, stále váhá, zda vzít spravedlnost do svých rukou a vraždu svého otce pomstít, a tak se těmto ideálům zpronevěřit, či nechat zlo nepotrestané. Klade si též známou otázku, zda v takovéto společnosti bez morálních hodnot vůbec žít, či nežít… Čím déle váhá, tím více se mu běh událostí vymyká z rukou. Po mnoha dějových zvratech (Hamlet je vypovězen do Anglie, nešťastnou náhodou zaviní smrt otce své milé Ofélie a ta zešílí a bere si život) pomstu vykoná, ale sám zahyne.

pátek, 14 březen 2014 17:54

Sultanát Omán

OmanAgentura POHODÁŘI si pro nás opět přichystala skvělou přednášku, tentokrát o cestě na východ Arabského poloostrova – do Sultanátu Omán, země Evropanům málo známé, do tajemné a zajímavé destinace, jejíž exotika dýchá už ze samotného názvu. Akce se konala 25. února v humpoleckém kině, a jak se již stalo tradicí, celou přednáškou nás provázel pan Martin Dufek.

Vyprávěl nám o cestě přes celou zemi, o tom, jak projeli pustou a vylidněnou horskou oblastí až do hlavního města Maskat. Toto luxusní město, prosperující hlavně díky ropě a obchodu, se zdálo být velkým kontrastem ke zbytku země. Dále nám pan Dufek prezentoval další velká města a samozřejmě i mešity a minarety, které jsou pro islámské země velice důležité. Zemi vládne tvrdou rukou mocný sultán, a proto zde panují velmi přísné zákony, např. alkohol si lze v celém sultanátu koupit pouze v jednom obchodě v hlavním městě. Dalším důvodem této neobvyklé situace je i skutečnost, že muslimové mají zakázáno požívat alkohol. Během přednášky jsme se dozvěděli mnoho dalších zajímavostí, mezi které patřilo i odívání tamních obyvatel. A abychom nebyli ochuzeni o tuto zkušenost, cestovatelé nám dokonce přivezli několik obleků na vyzkoušení. Pozvali na pódium dva dobrovolníky, chlapce a dívku, a ti se do připravených kostýmů oblékli. Vypadali opravdu jako rodilí Arabové. Obrazové putování Ománem bylo velmi zajímavým zážitkem a již se těšíme na další přednášku pelhřimovských Pohodářů.

Petr Šimůnek, septima

pátek, 14 březen 2014 17:49

Lyžařský kurz

skiNa přelomu února a března se třída kvinta spolu s 1.A vydala na lyžařský kurz. Jeli jsme na Dolní Moravu do penzionu Terezka. Ubytování bylo luxusní, třeba i s kuchyňkou či televizí na pokoji. O sjezdovkách se to už moc říci nedalo, ale důvodem bylo teplo, které nás provázelo celý týden.

Po příjezdu se všichni ubytovali a poté následovalo rozdělení do družstev. Sluníčko nám svítilo a všichni byli nadšení a usměvaví z krásného prostředí. Po večeři většinu studentů smích přešel, když zjistili, že místo zábavy musí sedět na přednášce. Přednášky se pak konaly skoro každý den. Ovšem někdy jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, třeba o horské službě, historii lyžování nebo o bezpečnosti chování v horách a první pomoci. O společném večeru jsme hráli hry a zpívali s kytarami, bylo nám fajn.

 iPady Prima

iPady připravíme i pro další primánky

Třída prima našeho gymnázia má za sebou půl roku výuky s iPady. Po počátečních nesmělých krůčcích jsme se ve většině předmětů dostali do fáze, kdy se nejen žáci, ale i vyučující na hodiny s tablety těší.

Protože v iPadech máme staženy elektronické verze učebnic, snažíme se je maximálně využívat, neboť současnou dětskou generací je elektronické médium jednoznačně upřednostňováno. Tablet navíc umožňuje zvětšení probíraných pasáží (tabulek, grafů, cvičení, obrázků, map…) a s tím související vyšší koncentraci. Elektronická učebnice podporující mezipředmětové vztahy disponuje řadou odkazů do učebnic jiných předmětů, odborných i beletristických textů, takže primánek se např. v jednom z cvičení setká s pojmem Vltava a okamžitě se může přepojit do učebnice zeměpisu, která mu nabídne základní poučení o této řece, fotografie, mapy, ale může se též na pár minut zaposlouchat do Smetanovy symfonické básně Vltava nebo se podívat na krátkou videoukázku. Interaktivní učebnice nabízí i řadu cvičení a testů, které žákovu práci v závěru vždy vyhodnotí a poučí ho o jeho chybách. Širokou nabídku cvičení využitelných v iPadech lze nalézt i na internetu. Elektronická cvičení vyžadují samostatnou intenzivní práci každého žáka a jejich efekt je ve srovnání se společně řešenými cvičeními z klasických učebnic podstatně vyšší. Žák je zkrátka nucen většinu hodiny uvědoměle pracovat, což se běžně nestává. A pokud řeší úkoly rychleji než ostatní, za odměnu si může v našetřených minutách na tabletu i něco zahrát. Elektronické učebnice přinášejí žákům i odlehčení školního batohu, protože ty klasické papírové zůstávají doma.

Vyučující cizích jazyků rádi využívají iPady pro práci s cizojazyčným textem, který si se žáky vyhledají na internetu a pak pomocí elektronických slovníků snadno překládají. V téměř každém předmětu lze pomocí tabletů zkvalitnit a zpestřit výuku vyhledáváním informací na internetu, což žáky velmi baví, a navíc samostatně získané poznatky představují pro dítě vyšší kvalitu než fakta přednesená učitelem.

Všechny tyto pozitivní zkušenosti s využitím tabletů nás vedou k závěru, že i pro budoucí primánky, kteří se v současné době chystají na naše gymnázium k přijímacím zkouškám, připravíme iPady, aby se s nimi mohli pustit do vědy. :-)

Podívejte se také do fotogalerie nebo do facebookového fotoalba.

Book and PenVítězství v okresním kole Olympiády v českém jazyce putovalo na Gymnázium dr. A. Hrdličky do Humpolce letos již popáté, a to zásluhou studentky septimy Karolíny Staňkové.

Tato mimořádně a všestranně nadaná a svědomitá studentka poprvé překonala 40 soutěžících ze všech základních škol a gymnázií okresu v roce 2010, kdy soutěžila ještě v I. kategorii. V následujícím roce se situace opakovala a ani s postupem do II. kategorie zahrnující studenty středních kol nedala svým soupeřům šanci. Zvláště v letošním roce zvítězila s vysokou bodovou převahou nad všemi, kteří zůstali za ní.

Obdivuhodné je, že prvenství v okresním kole se letos Káje podařilo dosáhnout i v konverzační soutěži v německém jazyce a v angličtině se umístila jako třetí. Přejme si, aby takovýchto skvělých studentů studovalo na našem gymnáziu co nejvíce.

Pochvalu si ovšem zaslouží i Tereza Štaubertová ze třídy 2.A, která v okresním kole obsadila čtvrté místo a je výraznou nadějí do budoucích let.

V úterý 14. ledna se uskutečnilo školní kolo 7. ročníku soutěže v komunikaci „Mladý Demosthenes.“

2014 01 Demosthenes 1  2014 01 Demosthenes 2  2014 01 Demosthenes 3  2014 01 Demosthenes 4  2014 01 Demosthenes 5 

V I. kategorii, která zahrnovala žáky primy a sekundy, soupeřilo 16 studentů, kteří nás zasvětili do svých zájmových činností všeho druhu, vylíčili nám své mazlíčky, ale se zaujetím hovořili i o vánočních zvycích, Mikuláši, o Josefu Ladovi, jiřické lípě, o procházkách kolem Lipna či podpoře dětí v Africe. Vítězka této kategorie Barborka Příhodová se dramaticky zamýšlela nad radostmi i strastmi, jež dítěti přináší existence jeho sourozenců.

Ve II. kategorii měla porota vskutku přetěžkou práci, neboť 9 studentů tercie a kvarty předvedlo nesmírně vyrovnané výkony – Matěj Doležálek nás přesvědčil, že dokáže hovořit o složité fyzikální tematice stejně hladce a přirozeně jako např. o tom, na čem si pochutnal k obědu, avšak stejně přesvědčivě a suverénně vystupoval i jeho spolužák Milan Pečenka;
Gabriela Kratochvílová nás zase překvapila, jak se vyzná ve slovenském jazyce, Žaneta Fikarová barvitě popsala typologii lidí z hlediska temperamentu, Daniela Kasalová poutavě vyprávěla o své andulce, Zuzana Vávrová velmi důkladně a originálně prezentovala příběh svého obrazu. Vítězství si nakonec odnesla Eliška Janeková s osobitým zamyšlením nad chováním adolescentů.
Všem zúčastněným děkujeme za aktivní přípravu i za krásná a inspirativní vystoupení. Oběma vítězkám blahopřejeme a přejeme mnoho štěstí v regionálním kole soutěže, jež se uskuteční již
30. ledna v Jihlavě.

středa, 15 leden 2014 23:08

Studentský ples 2013

Dancing silhouettes 2V pátek 20. prosince, těsně před Vánocemi, se konal první ples letošní plesové sezóny – ples studentský. Celá akce začínala úderem osmé hodiny večerní, kdy se otevřely brány pro tuto příležitost speciálně vyzdobeného Spolkového domu v Humpolci. 

Jak se již stalo tradicí, krátce po začátku se konalo předtančení. Proběhlo v režii taneční skupiny složené ze studentů gymnázia, kteří si říkají Bronx Busters. Poté už následovala volná zábava, ke které hrála kapela Styl. Zajímavostí tohoto plesu byla bohatá tombola. Účastníci si mohli zakoupit nejen lístek na klasickou tombolu, ale i na tombolu alkoholickou. Ta byla ovšem pouze pro zletilé jedince. Zlatým hřebem večera se stalo předání hlavní ceny – „Přeletu přes Alpy“. Ve 23 hodin výherkyně této ceny vstoupila na pódium. Tam ale nedostala poukaz opravňující ji k přeletu, nýbrž se objevili dva urostlí chlapci, kteří ji „přenesli“ přes dvě litrové lahve francovky Alpy, jež si poté za odměnu mohla odnést. Jako poslední přišlo půlnoční překvapení, a to laserová show, jež trvala několik minut a byla přinejmenším velmi zajímavá.
Ples končil okolo druhé hodiny ranní, kdy přestala hrát kapela a všichni účastníci se museli rozejít do svých domovů, někteří ovšem velmi neradi.

Petr Šimůnek, 7.0

pondělí, 30 prosinec 2013 08:19

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Book and PenV prosinci si naši studenti vyzkoušeli jazykové dovednosti a stylistické schopnosti při řešení úkolů školního kola Olympiády v českém jazyce.

V I. kategorii soutěžilo 10 studentů tříd tercie a kvarta a nejlépe si vedly Eliška Janeková a Zuzana Vávrová (obě z kvarty). Tato děvčata budou naše gymnázium reprezentovat i v okresním kole.

Do II. kategorie, jež zahrnuje studenty středních škol, se zapojilo 16 studentů, z nichž nejvyšší počet bodů získali Karolína Staňková (7.0), Tereza Štaubertová (2.A) a Michal Stejskal (1.A). Všichni tři nejúspěšnější řešitelé postupují do okresního kola. Pochvalu si zaslouží ještě dalších pět studentů, které od vítězů dělil jen nepatrný bodový rozdíl – jsou to Michaela Špilková (3.A), Simona Zástěrová (5.0), Aleš Krčil (1.A), Tereza Veletová (4.A) a Kristýna Chmelová (1.A).

Všem zúčastněným studentům děkujeme za zájem o český jazyk, vítězům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v okresním kole, které se uskuteční v březnu 2014 v Pelhřimově.