PaedDr. Marie Váňová

PaedDr. Marie Váňová

Kočky fotoV pondělí 10. listopadu uspořádalo naše gymnázium pro své studenty, učitelský sbor a jejich blízké zájezd do Městského divadla v Brně na světoznámý muzikál Kočky.

Muzikál Kočky, jehož autorem je známý skladatel Andrew Lloyd Webber, je nejdéle uváděným muzikálem v historii londýnského West Endu i newyorského Brodwaye. Děj poetického tanečního představení vypráví o každoročním setkávání koček na kouzelném bále, kde vždy jedna z nich dostává možnost znovu se narodit a prožít další život. Během vystoupení jsme postupně zhlédli přehlídku různých kočičích charakterů. Ve svých hudebních číslech se snažili dokázat, že právě ony mají být tou vyvolenou. Na jejich ples také zavítá stará tajuplná kočka Grizabella, která má více než polovinu obličeje zohyzděnou a všichni se jí štítí. Jak tedy nakonec příběh skončí….

Muzikál byl plný tance a především krásné hudby. Je třeba vyzdvihnout bezvadné výkony brněnských herců, kteří své kočičí role obohatili lidským vtipem a charismatem. Všichni v publiku tradičně čekali na interpretaci hitu Memory. My jsme si ho vyslechli v podání osobité Aleny Antalové, jíž v Brně patří většina hlavních muzikálových rolí.

Myslím si, že všichni odcházeli z divadla s dobrou náladou a s velkými pěveckými a tanečními zážitky. Brněnské Kočky jsou totiž originálním muzikálovým hitem a je nutné jim dlouho tleskat, a to i ve stoje!

Simona Zástěrová, 6.0

čtvrtek, 06 listopad 2014 17:56

Literární pásmo z textů Jiřího Koláře

2014 11 Kolář 1 2014 11 Kolář 2 2014 11 Kolář 3 2014 11 Kolář 4

Ve čtvrtek 30. 10. 2014 navštívili naše gymnázium herci z pražského Divadla Na Zábradlí a Kladenského divadla. Přijeli přiblížit studentům předposledních a posledních ročníků tvorbu básníka Jiřího Koláře, od jehož narození letos uplynulo právě sto let. Tato akce byla dána naší škole jako dárek za účast primánů v projektu „Rosteme s knihou“, jenž se snaží podporovat u dětí četbu knih. V rámci této kampaně pak běží různé odnože, mezi něž patří právě i akce „Poezie do škol“, díky níž se tedy studenti mohli seznámit s tvorbou jednoho z nejvýznamnějších básníků období po druhé světové válce.

Jiří Kolář se proslavil nejen jako spisovatel, ale také díky výtvarnému umění. Jeho koláže, muchláže, proláže a jiné -láže, jejichž odborné názvy povětšinou sám vymýšlel, ve své době zaujaly a provokovaly svou originalitou a tím, že se autor nebál v nich používat světoznámá díla. Fotokopie slavných obrazů stříhal a zase lepil, muchlal, mačkal a různě jinak zpracovával, čímž vznikaly svébytné umělecké výtvory. I v poezii se snažil zapůsobit hlavně na estetické vnímání. Psal například jakési návody, nejen jak báseň napsat, ale také jak si vytvořit kolem sebe dostatečně inspirativní prostředí. Využíval tedy hlavně fantazie samotného čtenáře, jak by si danou „báseň“ představil. Inspiroval se také mnohdy útržky monologů i rozhovorů, které zaslechl na ulici, čímž se snažil dostat do poezie všední dny a zážitky, a to jistě ve své době mohlo mnohé pobouřit, zvlášť když se tím tolik vymykal komunisty prosazovanému socialistickému realismu. Za svou sbírku „Prométheova játra“ byl režimem dokonce devět měsíců vězněn.

To vše se studenti dozvěděli nejen z poutavého výkladu obou herců, ale také díky jejich uměleckému přednesu ukázek různých Kolářových děl. Svým profesionálním projevem zaujali všechny posluchače a poskytli jim příjemný umělecký zážitek.

Karolína Staňková, 8.0

books2V pátek 17. října se třídy 8. O a 4. A z našeho gymnázia účastnily 24. ročníku Knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Akce probíhala, tak jako každým rokem, v KD Ostrov a trvala od pátku až do sobotního odpoledne. Jako motto si pořadatelé zvolili slogan Knihy a hvězdy.

Takový slogan byl jistě trochu příznačný, neboť mnozí studenti si opravdu připadali, jako by putovali od jednoho roje hvězd k druhému. Veletrh byl skutečně kolosální, bylo zde možno nalézt snad všechny druhy žánrů, od detektivek, přes fantasy a dobrodružné romány, až po kuchařky , nebo například literaturu pro výtvarníky. Přestože jsme tuto akci absolvovali již minulý rok, zase jsme byli překvapeni, neboť 24. ročník s sebou přinesl opět mnoho nového.

Co nás zaujalo asi nejvíc, byl fakt, že knižní veletrh tentokrát nebyl jen a pouze o knihách. Své stánky a bannery zde umístily i mnohé společnosti, které známe především z internetu (Wikipedie). Veletrh ale také mohl nabídnout např. ochutnánku moravských vín, nebo setkání se slavnými osobnostmi ze světa české literatury. Právě možnost setkat se s jedním ze svých oblíbených autorů byla pro většinu návštěvníků jistě primárním důvodem návštěvy trhu. Za všechny lze jmenovat Michaela Viewegha, který se této akce účastní pravidelně, a krom autogramiády bylo možné se také zúčastnit besedy s ním.

Myslím, že nebudu lhát, když budu tvrdit, že na Knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě by si každý našel to své. I od nás si mnozí studenti při opouštění budovy spokojeně odnášeli tašky s knihami. A jestli se veletrhu účastníme i příští rok? Pro nás jako maturanty se sice možnost školní návštěvy veletrhu na příští rok matně rozplývá před očima, avšak mladší studenti jistě vyrazí a zaujmou naše místo na poli návštěvníků.

Jiří Dalík, 8.0

úterý, 21 říjen 2014 21:35

Maryša

2014 10 MarysaV úterý 14. října zavítali studenti našeho gymnázia do Horáckého divadla v Jihlavě. Zhlédli zde drama o venkovské dívce, za niž rozhodli druzí, divadelní hru MARYŠA od bratří Mrštíků. Někteří žáci již příběh tohoto díla znali, pro jiné byl závěr hry překvapením. Děj vypráví o dívce Maryše, kterou chtějí rodiče provdat kvůli majetku za staršího vdovce Vávru. Ona však bojuje proti tomu, aby byla provdána za Vávru a nadále miluje Francka, mládence, který musí odejít na vojnu. Maryša prosí a přemlouvá, ale nikdo ji neposlouchá. Musí být hodnou a poslušnou dcerou, která nevzdoruje svým rodičům. Obětuje tedy své mládí a lásku a ke sňatku s krutým, sobeckým Vávrou povolí. A tak žije životem, o kterém rozhodli jiní, je nešťastná a stále miluje Francka. Ten po ní chce, aby s ním utekla do Brna, její vychování a víra jí v tom však brání, nemůže takto zhřešit. Avšak po dalším Vávrově výbuchu vzteku, kdy se pokusí Francka zastřelit, zhřeší Maryša nejvíce… otráví Vávrovi kávu. A tímto činem tento tragický příběh končí. Myslím si, že každý z nás strávil v Horáckém divadle příjemné odpoledne a z představení si něco odnesl: Manželství bez lásky, uzavřené jen pro peníze, nemůže být šťastné. Prosaďme si práva na svůj život a stůjme si za svým názorem.

Kateřina Prokopová, 6.0

úterý, 21 říjen 2014 21:14

Exkurze do Žďáru nad Sázavou

2014 10 Exkurze Zdar

Ve středu 8. září jsme měli my, studenti 5.O a 1.A, poslední šanci navštívit jedinečné Muzeum knihy ve Žďáru nad Sázavou, které se bohužel již ke konci října nenávratně uzavírá. V tomto neobyčejném muzeu rozkládajícím se v areálu zámku, jenž je ve vlastnictví hraběte Kinského, jsme si mohli rozšířit své informace o dějinách písma, knižní kultuře, a to jak v nejstarších státech či státních útvarech, jako byla Mezopotámie, Čína, Egypt, tak i v novodobé historii, jako třeba v 18. století u nás v České republice. Nechyběly ani informace o knihtisku, jemuž byly věnovány hned dvě místnosti. Součástí expozice byla i výstava „Staré pověsti české“, kde jsme si mohli např. vyzkoušet, kolik kilogramů vážil kanec, kterého nesl Bivoj, nebo také co by se stalo, kdyby praotec Čech vystoupal jinam než na horu Říp. Z muzea naše kroky směřovaly k „hvězdě mezi hvězdami“, poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Tato nádherná památka vystavěná světoznámým architektem Janem Blažejem Santinim a právem zařazená mezi kulturní památky UNESCO nás velice překvapila svou velkolepostí a precizní architekturou. Bohužel nám příliš nepřálo počasí, a tak jsme museli vynechat návštěvu „moře Vysočiny“, rybníku Velké Dářko, ale i přesto jsme se po dni nabitém informacemi spokojeně vraceli do Humpolce.

Zuzana Vávrová, 5.0

 Fotoalbum na facebooku | Fotogalerie

úterý, 07 říjen 2014 21:03

Podzim láká na exkurze i do divadla

Měsíc říjen otevírá pro naše studenty období, v němž si budou moci několikrát vyjet na exkurze i za kulturou.

  • Začínáme 8. října, kdy je pro třídy 5.0 a 1.A naplánována tradiční exkurze do Žďáru nad Sázavou, kde možná více než podesáté, ale tentokrát naposledy navštívíme Muzeum knihy s jeho unikátní expozicí dějin písma, knižní kultury a knihtisku; tato stálá výstava bude totiž koncem října definitivně a bez náhrady zrušena. Vedle Muzea knihy umístěného v soukromém zámku hraběte Kinského povedou naše kroky na Zelenou horu, kde se nachází nádherná památka zapsaná jako jedna z prvních u nás v seznamu kulturního dědictví lidstva UNESCO, kostel sv. Jana Nepomuckého. Při zpáteční cestě ještě plánujeme zhlédnout „moře Vysočiny“, rybník Velké Dářko.
  • Zhruba o týden později, v úterý 14. října, zavítáme do Horáckého divadla, abychom se podívali, jak se jihlavským hercům podařilo ztvárnit klasické české drama Maryša od bratří Mrštíků.
  • V tomtéž týdnu, v pátek 17. října, nás ještě čeká návštěva 24. knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, kam si vláčkem vyjedou obě třídy našich maturantů.
  • 30. října by naopak měli přijet mladí herci k nám do školy. V minulém školním roce jsme se totiž zapojili do kampaně „Rosteme s knihou“ podporující čtenářství, a tak nám za odměnu ve dvou hodinových pásmech představí zdramatizovanou poezii Jiřího Koláře, od jehož narození letos v září uplynulo 100 let.
  • Náš kulturní podzim vyvrcholí 10. listopadu společným zájezdem studentů a učitelů na slavný muzikál Kočky, který již druhým rokem uvádí Městské divadlo Brno.

PaedDr. Marie Váňová

taekwondoLetos v létě se pět závodníků z České republiky, mezi nimiž byla i studentka tercie našeho gymnázia Natálie Benešová, vydalo na mistrovství světa v taekwondu, a to do dalekého města Baku v Ázerbajdžánu. Z Letiště Václava Havla odletěla naše výprava do Vídně, kde museli přenocovat. Poté již směřovali do Ázerbajdžánu, kde se začali připravovat jak fyzicky, tak psychicky. Naše spolužačka Natálie Benešová, která se dostala do výběru reprezentace, nastoupila nejprve proti soupeřce z Indie, které nedala mnoho šancí a vyhrála nad ní vysoko 15 : 3. Po tomto vítězství vypukla radost v celém týmu. Bohužel hned druhý zápas, jenž se konal týž den, vynikající náladu lehce pokazil. Natáliinou přemožitelkou se stala Běloruska, s níž prohrála těsně 8 : 6. I přes toto zklamání si naše spolužačka zbytek mistrovství perfektně užila, prohlédla si i historické centrum města s řadou památek a zpět domů se vrátila spokojená, neboť vzhledem k tomu, že trénuje teprve dvaapůl roku, nelze výsledek hodnotit jinak než jako výborný.

Roman Šimek, 3.O

středa, 01 říjen 2014 19:01

Na návštěvě v tanečních

dancingOdbijí šestá hodina odpoledne a mladí studenti jdou tančit. Před vchodem panuje lehce nervózní atmosféra, ale veselá nálada. Nyní přicházejí štíhlé dívky na podpatcích a s šaty, jako by z pohádky vypadly. Konečně se otevírají dveře a můžeme vstoupit. Hlavní chodba má červený koberec s červenými závěsy na stěnách a celkově působí velmi romanticky.

Všichni už sedí a taneční výuka, která bude velmi pestrá, může začít. Tanečníci a tanečnice tancují čaču, kterou střídá tango, a jde jim to skvěle. Pro diváky na balkóně je to nádherný zážitek, dokonce někteří tančí i ve druhém patře. Mladí lidé vkusně oblečení s vybraným chováním tančí a povídají si. Jedno období v životě, které se nezapomíná.

Po přestávce se všichni občerstvili, nabrali síly a začíná druhá polovina. Ve druhé části je atmosféra velmi uvolněná a vidíme, že si to skutečně užívají. Instruktoři jsou opravdu skvělí a je radost je pozorovat. Když končí poslední tanec, všichni si zatleskají a postupně odcházejí.

Před budovou padají různé vtipy. Každý mluví o svých tanečních kreacích, které byly zdařilé, a také se rozebírají těžké pasáže. Během půl hodiny však všichni Spolkový dům opouštějí a směřují domů, neboť ráno je čeká normální školní den.

Pavel Hendrych, 5.0

středa, 17 září 2014 20:28

Globe Game aneb Naši studenti v Indii

2014 09 India The Taj MahalV pátek 12. září jsme se zúčastnili neobvyklé a velmi zajímavé prezentace o programu Globe Game a výpravě našich studentů do Indie. Nejdříve nám pan učitel Svoboda vysvětlil, co je podstatou a náplní programu Globe Game; také nám poskytl základní informace o Indii, druhé nejlidnatější zemi na světě. Poté předal slovo bývalým studentům gymnázia, Martině Váňové a Filipu Šváchovi, kteří nám prozradili, jaká byla jejich expedice. Díky tomu, že se pečlivě zapojovali do školního měření, se mohli zúčastnit GLE (Globe learning expedition), kde se pravidelně scházejí studenti z celého světa, kteří se s velkým nadšením zajímají o přírodu.

Výprava do Indie probíhala o letošních prázdninách. Kromě množství zajímavých informací nám její účastníci ukázali i řadu fotografií dokumentujících život a kulturu v Indii. Viděli jsme, jak vypadala jejich strava, ubytování, účast na konferenci i cestování. Zúčastnili se schůzek, kde každá škola prezentovala svoji práci; i tuto prezentaci nám předvedli a samozřejmě ji okomentovali v angličtině. Součástí pobytu v Indii byla také různá měření a návštěva památek.

Cesta do Indie se stala pro naše studenty obrovskou zkušeností a všichni doufáme, že se naše škola bude do programu Globe i nadále zapojovat.

Lucie Kotlíková, 6.0

2014 Žďár

V pátek 2. května se třídy kvinta a 1.A zúčastnily literárně-historické exkurze do Žďáru nad Sázavou. Všichni jsme se sešli v osm hodin před školou a o hodinu později jsme již vystupovali z autobusu přímo před žďárským Muzeem knihy v zámku hraběte Kinského, kde exkurze začínala. Nejprve jsme si poslechli krátké a poutavé vyprávění paní průvodkyně a poté jsme si mohli sami svým tempem prohlédnout stálou expozici muzea i výstavu věnovanou Starým pověstem českým.