Aktuality
PaedDr. Marie Váňová

PaedDr. Marie Váňová

rosteme s knihou logoV letošních jarních měsících se naše prima již potřetí zapojila v rámci kampaně ROSTEME S KNIHOU do celostátní soutěže Souboj čtenářů (určené pro žáky 6. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), jejímž cílem je zvyšování zájmu o četbu a čtenářské gramotnosti. Každé dítě přečte některou ze zadaných knih a v soutěži pak celý kolektiv odpovídá co nejpřesněji na kvízové otázky prověřující znalosti získané četbou uvedené literatury. A tak naše gymnázium nakoupilo pro primánky 25 exemplářů následujících knih:

  • E-den (Raymond Clarinard, Mikäel Ollivier): Sci-fi detektivka o lásce v různých podobách, o dospívání a nástrahách virtuálních světů.
  • Šťastný princ (Oscar Wilde): Alegorický příběh z pera slavného spisovatele vyprávějící o lidské bídě, lásce a naději.
  • 3333 km k Jakubovi (Petra Braunová): O dobrodružné výpravě přes několik států končící ve Španělsku, v Santiagu de Compostela.
  • Gorila a já (Frida Nilsson): Gorila dokáže dívce Jonně poskytnout lásku a pocit bezpečí, které jí chyběly v dětském domově.
  • Slavná hvězda (Jacquelina Wilsonová): Elsa žijící ve zchátralém hotelu pro rodiny bez domova dostane příležitost stát se opravdovou hvězdou…

Studenti primy se v uplynulých týdnech opravdu snažili, a tak většina z nich přečetla místo jedné povinné hned dvě či tři knihy. Naše čtenářské úsilí vyvrcholí 11. dubna, kdy proběhne online formou předkolo soutěže, z něhož vzejde pět nejlepších čtenářských kolektivů, které postoupí do celostátního finále soutěže. To se uskuteční v polovině května na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy Praha 2016. A proto na nás v onen den myslete, ať se probojujeme mezi finalisty. Avšak i kdyby to nevyšlo, věříme, že literární soutěž Souboj čtenářů přinesla primánkům mnoho hezkých zážitků a že s knihou skutečně trochu vyrostli.

sobota, 12 březen 2016 17:05

Po stopách brněnských pověstí

2016 02 Brno

Ve středu 9. března 2016 se dvě třídy našich nejmladších studentů, prima a sekunda, vypravily na zájezd do Brna. Protože hlavním cílem naší cesty byla návštěva divadelního představení „Brněnské pověsti“, s těmi nejznámějšími příběhy jsme se předem seznámili už ve škole a po příjezdu do Brna jsme si ještě před vstupem do divadla Reduta prošli místa, s nimiž jsou brněnské pověsti spojeny – od „Neslušného mužíčka“ na kostele sv. Jakuba, přes „Brněnského draka“, „Brněnské kolo“ a „Fiály“ na budově Staré radnice až po „Zvony na Petrově“.

Když jsme pak zasedli v divadle, všechny příběhy nám byly mnohem bližší a dokonce jsme se seznámili i s různými odlišnými verzemi. Přestože zde vystupovali pouze čtyři herci, jejich výkony byly vynikající, nepostrádaly vtip a humor, představení mělo důmyslnou kompozici, zajímavou výpravu, originální hudbu, působilo svěžím a živým dojmem.

Abychom se po sezení v divadle trošku protáhli, vystoupali jsme kolem Petrova na hrad Špilberk. Děti uchvátil nesmírně rozlehlý areál této barokní pevnosti a bývalého „žaláře národů“ i překrásné výhledy na město Brno. Neočekávaným vrcholem našeho pobytu v Brně se však stala prohlídka špilberských kasemat, podzemních chodeb, které původně sloužily pro úkryt vojáků v době ohrožení, později jako evropské vězení a nakonec připadly opět armádě, než se z objektu stala národní kulturní památka. O kouzlo této návštěvy se postaral především vzdělaný a výřečný mladý průvodce-historik, který dokázal dětem podat informace naprosto strhujícím způsobem, takže následovala záplava otázek a obrovského zájmu o problematiku věznění a mučení, o čemž měl pan průvodce bohaté a hluboké znalosti.

Brno jsme opouštěli s velkou spokojeností. I když zúčastnění studenti byli teprve dvanácti- či třináctiletí, jistě mnohý z nich začal uvažovat o tom, že v takovémto zajímavém a malebném městě by se mu určitě dobře studovalo i na některé z jeho četných vysokých škol.

Fotogalerie | Facebookové fotoalbum

sobota, 12 březen 2016 17:01

Podívali jsme se na Srí Lanku

V pondělí 7. března 2016 jsme navštívili přednášku pelhřimovské agentury Pohodáři, která se vydává do různých exotických zemí. Tentokrát se hlavní člen této agentury, Martin Dufek, vydal na Srí Lanku.

Srí Lanka je ostrovní stát nedaleko Indie a je také známa pod názvem Cejlon. Je to země mnoha náboženství, z nichž nejrozšířenější je buddhismus, hinduismus, islám a křesťanství. Má rozlohu asi jako Česká republika, ale žije zde dvakrát tolik obyvatel. V nedávných dobách došlo v této zemi k ozbrojenému konfliktu a k několika teroristickým útokům, protože skupina odpůrců vlády si chtěla v severní části ostrova založit vlastní stát.

Země je velmi atraktivní zejména pro turisty, a to jak svými historickými pamětihodnostmi, tak přírodními krásami. Nejvíce návštěvníků tvoří všudypřítomní Japonci. Dozvěděli jsme se také mnoho zajímavostí, například že si musíme dávat pozor, když si zde půjčujeme auto. Pokud se s autem něco stane, snadno se můžeme dostat do rukou podvodníků, kteří z nás budou tahat peníze, a auto nám stejně neopraví.

Jelikož je Srí Lanka kulturně velmi podobná Indii, k jídlu je zde nejčastěji k dostání kari. Neméně zajímavé je, že místní obyvatelé jedí rukama. Žije zde mnoho různých druhů zvířat, od slonů až po opice. Evropané začali ostrov využívat od 16. století. Nejdříve odtud dováželi kávu, později čaj.

Přednáška měla příjemně rychlý spád, čímž si pan cestovatel udržel po celou dobu pozornost diváků. Dozvěděli jsme se, že Srí Lanka je krásná země, která má co nabídnout turistům z celého světa, ale má také mnoho stinných stránek a nebezpečí, která tu na nás mohou číhat.

Jan Šenk, sexta

V prosinci proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Olympiády v českém jazyce. Účastníci I. kategorie, což byli žáci tercie a kvarty, v jazykových úkolech tentokrát řešili problematiku názvů jídel, a to spisovných, nespisovných, obourodých, nesklonných, cizího původu, zdrobnělých, pravopisně variantních či různě interpretovatelných. Jako slohový úkol zpracovávali úvahu na téma „Nežijeme proto, abychom jedli,“ ale…

V této kategorii si nejlépe vedli Eliška Svobodová a Jiří Klubal, kteří nás budou reprezentovat v únoru v okresním kole. Mezi velmi úspěšné řešitele se dále zařadili Roman Šimek, Viktorie Sedláková, Anna Váňová, Natálie Duchoňová a Petra Hofmanová.

Ve II. kategorii zahrnující studenty středních škol se jazykové úkoly týkaly sémantiky, slovotvorby či odstraňování stylistických nedostatků a slohový úkol požadoval vypravování na téma „Když jsem ještě chodil spát hned po večerníčku“.

Všechny úkoly nejlépe vyřešili Eliška Janeková, Aleš Krčil, Jan Žáček a Michal Stejskal, z nichž Eliška a Aleš postupují do okresního kola.

pondělí, 07 prosinec 2015 18:17

Primánci už mají vánoční stromeček

2015 12 stromek prima

V pátek 4. prosince 2015 se třída prima našeho gymnázia spolu s vybranými žáky humpoleckých základních a mateřských škol zúčastnila již tradičního zdobení vánočních stromečků na Havlíčkově náměstí. Atmosféru celé akce zpříjemnilo nejenom prosincové sluníčko, ale i zpěv koled a pojídání vánočního cukroví. Ozdoby ve formě pestrobarevných stromečků si na svůj stromek primánci vytvořili jednak sami o hodině výtvarné výchovy pod vedením Mgr. Evy Moravcové, jednak využili krásných zlatých a stříbrných sněhových vloček z umělého vlákna, které pro ně na trojrozměrné tiskárně vyrobili naši mladí a nadšení vyučující chemie Mgr. Jana Filipová a Mgr. Luděk Míka.

Facebookové fotoalbum | Fotogalerie

pondělí, 16 listopad 2015 17:11

Primánkům se na gymnáziu líbí

Již třetí měsíc se na chodbách i ve třídách potkáváme s našimi novými primánky a mnohého z nás jistě napadne, jak jsou na naší škole spokojeni? Požádali jsme je proto, aby napsali fiktivní dopis oblíbené paní učitelce či panu učiteli ze základní školy a sdělili v něm, co se jim líbí a nelíbí na našem gymnáziu. A toto hodnocení bylo velmi příjemným překvapením.

Téměř všichni studenti chválí své učitele, u nichž oceňují milý a vstřícný přístup i zajímavé metody a formy výuky. Baví je pokusy ve fyzice i biologii, práce s iPady v češtině, příprava svatby v občanské výchově, dějepis pojatý jako divadelní představení, moderní písně a tvořivé činnosti v estetické výchově či pohodové hry a soutěže o tělocviku.

Spokojeni jsou též s příjemným prostředím a moderním vybavením školy. Překvapily je interaktivní tabule v každé třídě, množství počítačů a iPadů, ale též odpočinkové prostory umístěné v mnoha koutech školy. Mohou si nechat zahrát písničku na přání, dojít si pro čokoládu k automatu či si na chodbě o velké přestávce zakoupit Mňam sváču.

Primánky potěšil i výlet do Prahy na VyšeHrátky, které jim formou zážitkové pedagogiky přiblížily některé události 2. světové války. Radost měli i z „Pyžamového dne“, a tak netrpělivě očekávají další akce, jež pro ně škola připraví. A nebude jich málo. Na březen chystáme zájezd na divadelní představení do Brna, který spojíme s prohlídkou historického centra města a areálu hradu Špilberk.

V květnu podnikneme exkurzi do Žirovnice, kde si prohlédneme jedinečnou expozici věnovanou tamnímu perleťářství i obrovský betlém, dílo mladých výtvarníků z Humpolce, a do Kamenice nad Lipou, kde nás na zámku budou zajímat historické i současné dřevěné hračky. A na závěr školního roku se vydáme na výlet do světa vědy a techniky, do science centra iQPARK v Liberci. Snad stihneme i Ještěd.

2015 10 pyzamovy den prima 1  2015 10 pyzamovy den prima 2  2015 10 pyzamovy den prima 3  2015 10 pyzamovy den prima 4  2015 10 pyzamovy den prima 5

O "Pyžamovém dnu" to primánkům moc slušelo

úterý, 10 listopad 2015 20:00

Studenti čtou a píší noviny

2015 11 studenti čtou a píší noviny 2 r 2015 11 studenti čtou a píší noviny r

To je název projektu Mladé fronty DNES, do něhož se naši studenti 2. ročníku a sexty v rámci předmětu informační a mediální výchova rok co rok již tradičně zapojují. Redaktoři Mladé fronty vymyslí tři aktuální témata, která postupně v průběhu šesti týdnů posílají do přihlášených škol, studenti je formou volných názorových článků zpracovávají, odesílají zpět do redakce a očekávají, zda právě jejich příspěvek nezaujme a neobjeví se na stránkách deníku. Jako odměnu za své publicistické snažení pak zcela zdarma dostávají každý den do školy Mladou frontu DNES, a to opět po dobu šesti týdnů. Denní tisk mohou se svými vyučujícími využívat nejen v hodinách mediální výchovy, ale i v jiných předmětech.

V letošním roce se sextáni a studenti 2.A nejprve vyjadřovali k tématu „Uprchlická krize: hrozba, nebo výzva?“ a všichni v nevídané invazi Asiatů a Afričanů do Evropy spatřovali především obrovskou hrozbu. Druhé téma do určité míry navázalo na předchozí, neboť úkolem bylo zamyšlení nad „Bezpečím doma, na ulici i na síti“. Zatímco na ulici se v současné době cítí bezpečný málokdo, o síti mají mladí lidé sebevědomou představu, že všechna rizika velice dobře znají a dokáží jim čelit. Ve třetím tématu „Můj kraj, moje město: budu tady žít?“ studenti uvažovali, zda by se jednou po studiích rádi vrátili do svého rodiště, jestli by byli ochotni se stěhovat za prací či kde by chtěli žít, pokud by si mohli vybrat. Tyto názory mladých lidí byly velmi osobité a výrazně se odlišovaly.

Děkujeme redakci MF DNES, že nám i letos nabídla účast v tomto zajímavém a praktickém projektu a že si tak naši studenti opět mohli vyzkoušet své novinářské schopnosti a dovednosti.

wheelchair26. 10. 2015 proběhla v naší škole přednáška o nebezpečí spojeném se skoky do vody a podobnými kousky, které mohou být vaše poslední.

Této akce se účastnili žáci ze tříd kvarta a tercie, a to především proto, že právě oni jsou nejvíce ohroženou věkovou skupinou. Přednáška byla zajímavá jak obsahem, tak i tím, že nám o takovýchto riskantních činech referoval právě člověk, který před šesti lety něco takového udělal, a bohužel byl jedním z těch, pro něž to nedopadlo dobře, a proto je nyní na vozíčku. Byl to pan Ondřej Počta.

Po krátkém úvodu, kdy k nám promlouvala paní ředitelka, jsme zhlédli ukázky, jak může vypadat například nepodařený skok ze skály do moře nebo nepříliš úspěšné salto. Vždy po promítnutí jednoho videa třídy rozebíraly s panem Počtou, co bylo kde provedeno špatně.

Následovala beseda o tom, jaké je to žít s poraněnou míchou, včetně otázek zvědavých studentů i některých učitelů, jako např. co postiženého napadlo, když zjistil, že bude na vozíčku, jaké komplikace poškození míchy obnáší, co mu nejvíce chybí, nebo též jestli už někdy píchnul kolo svého vozíčku a podobně.

Všem studentům i učitelům se přednáška líbila a zpět do tříd jsme odcházeli zase o něco moudřejší a snad i opatrnější.

Barbora Příhodová, 4.O

středa, 09 září 2015 17:35

Prima na VyšeHrátkách

2015 09 Prima na VyšeHrátkách 013.jpg

V úterý 8. září si naši čerství primánci poprvé vyjeli na společný školní výlet, a to do Prahy na Vyšehrad. Při příležitosti 70. výročí konce 2. světové války zde byla v rámci projektu VyšeHrátky pro žáky připravena divadelní bojová hra nazvaná „Zpráva o jedné válce“. Děti na vlastní kůži zažily tísnivou atmosféru v blízkosti nacistického vojáka, v pracovním táboře pro Židy, v bytě, kde se domlouvá ukrývání židovského spoluobčana, či při poslechu rádia vysílajícího z Londýna. Svou fyzickou zdatnost si žáci vyzkoušeli při výcviku budoucích příslušníků anglického Královského letectva majících bombardovat cíle v Německu či při výcviku parašutistů, kteří se chystali k seskoku na území Protektorátu Čechy a Morava. Většinu účastníků velmi zaujala stavba barikád z krabic a boj na nich či útok míčky na auto vezoucí říšského protektora Reinharda Heydricha.

Tento program velmi vhodně a zábavnou formou doplnil školní výuku českého jazyka, dějepisu, občanské i estetické výchovy. Jeho tvůrci čerpali z metod zážitkové pedagogiky a snažili se naplnit moderní postupy výchovy uměním a propojit umění s hrou a vzděláváním.

Pobytu na Vyšehradě jsme využili k prohlídce celého tohoto krásného a klidného areálu. Na Národním hřbitově pátrali žáci po hrobech známých osobností, prohlédli si také baziliku sv. Petra a Pavla se zvonkohrou a rotundu sv. Martina, poznávali, k jakým národním mýtům a pověstem se vztahují čtyři Myslbekova sousoší, a pokochali se nádhernými výhledy z vyšehradských hradeb na Prahu. Pokud by nás při zpáteční cestě nezdržely kolony na dálnici, výlet by neměl chybu.

Facebookové fotoalbum | Fotogalerie

pondělí, 11 květen 2015 22:00

Prima a sekunda v Polné

2015 05 vylet sekunda prima

Ve středu 6. května 2015 se vydaly dvě třídy nejmladších studentů gymnázia do Polné. Naše první cesta vedla na hrad a zámek, kde nás zajímala expozice „Stará řemesla“. Sympatická průvodkyně zde dětem ukázala, jak vypadal kupecký krám a co všechno zde bylo možné pořídit či zařídit. Pak je zasvětila do práce cukrářů, perníkářů, pekařů či řezníků, ale viděli jsme též, co všechno se nacházelo v dílně ševce, košíkáře, tkalce či výrobce modrotisku. Součástí prohlídky byla i návštěva staré lékárny „U Černého orla“, kde jsme získali informace o historii výroby a prodeje různých léčivých produktů a též jsme si mohli prohlédnout jejich dobové uložení.

Naší druhou zastávkou byla „Stará škola“ Děti měly možnost prohlédnout si zde školní třídu z roku 1866, která byla vybavena původními exponáty – lavicemi, tabulí, učebnicemi, atlasy, globusy, výkresy aj. Součástí třídy byl dokonce model těžební věže, který si místní učitel sám vyrobil. Nahlédli jsme také do kabinetu učebních pomůcek s fyzikálními přístroji, mineralogickou sbírkou a s vycpanými zvířecími exponáty. Nejznámějším z nich je dvouhlavé tele. Vstoupili jsme i do černé kuchyně a do bytu učitele.

Posledním cílem našeho výletu bylo Regionální židovské muzeum v Polné, kde jsme si prohlédli synagogu a nově otevřený rabínský dům, jehož součástí je i židovská lázeň mikve. Toto prostředí dětem lehce poodhalilo postavení, způsob života, zvyky a obyčeje Židů v jejich neobyčejné historii.

Facebookové fotoalbum | Fotogalerie