Aktuality
Mgr. Hana Havelková

Mgr. Hana Havelková

img diarMinisterstvo školství připravuje jednotné přijímací testy z českého jazyka a matematiky, a to v provedení pro 5. i 9. ročník ZŠ – tedy pro zájemce o osmileté studium na gymnáziích i čtyřleté studium na středních školách. To znamená, že zadání zkoušek bude na všech zaregistrovaných školách stejné bez rozdílu typu školy. Ministerstvo ve svých materiálech přesně vymezuje, co bude didaktický test z českého jazyka a didaktický test z matematiky obsahovat, vychází při tom z povinných standardů stanovených jako součást RVP. Naše škola připraví všechny uchazeče v systému e-learningového studia (více informací v samostatném článku na našem webu: Informace pro zájemce o studium na Gymnáziu dr. A. Hrdličky ve školním roce 2015/2016).

Přihláška ke studiu a způsob konání přijímacích zkoušek

Zájemce o studium použije k přihlášení nový formulář (růžový podtisk) přihlášky stanovený ministerstvem školství (po schválení ministerstvem bude k dispozici na ZŠ i na naší škole, event. ke stažení na webu MŠMT či na našich stránkách). Na přihlášce uvede uchazeč maximálně dvě školy, na které se hlásí. Pokud se uchazeč hlásí na školu, která je do jednotných zkoušek přihlášena, nevyplňuje kolonku termín zkoušky, neboť ten je pevně dán. Kolonka slouží jen pro školy, které si zkoušky organizují samy. Lékařský posudek není pro studium na gymnáziu vyžadován, proto se také nevyplňuje. Vyplněnou přihlášku ve dvou vyhotoveních uchazeč i jeho zákonný zástupce podepíší. Na obou vyhotoveních potvrdí ředitel základní školy prospěch uchazeče. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč každé ze zvolených škol uvedených v přihlášce do 15. března 2015. Pořadí škol na přihlášce není závazné, uchazeč může také vyplnit pouze jednu školu. O konečné volbě školy rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.

Vzhledem k nařízení Kraje Vysočina, který středním školám, jež zřizuje, uložil, aby se do pilotního ověřování jednotných zkoušek povinně přihlásily, je velmi pravděpodobné, že obě školy, na které se bude hlásit zájemce o studium na našem gymnáziu, se zúčastní jednotných přijímacích zkoušek zadávaných ministerstvem školství. V tom případě uchazeč vykoná v řádném termínu přijímací zkoušku na škole, kterou v přihlášce uvedl jako první v pořadí. Ministerstvo školství centrálně všechny testy vyhodnotí a výsledek zašle oběma školám, tj. i škole, kterou uchazeč uvedl jako druhou v pořadí. Uchazeč tedy skládá přijímací zkoušky v řádném termínu jen jedenkrát. Kritéria přijímacího řízení (tedy stanovení hranice toho, kdo v přijímacím řízení uspěl a kdo neuspěl) zůstávají v kompetenci ředitele dané školy.

Pokud se bude uchazeč hlásit na naše gymnázium a zároveň na školu, která vytvoří své vlastní přijímací zkoušky (pravděpodobně některá soukromá škola), vykoná nejdříve 15. dubna přijímací zkoušky na naši školu (4leté G), případně 16. 4. (8leté G) a poté 22. či 23. dubna na školu druhou, která není v systému jednotných zkoušek přihlášena. Náhradní termín jednotných zkoušek je stanoven na 15. 5. 2015 (slouží pro uchazeče, kteří se např. z důvodu nemoci nestihli zúčastnit řádného termínu)

V Humpolci 24. 10. 2014

Mgr. Hana Havelková, ředitelka školy

calendarVážení rodiče!

Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě školy.

Ve čtvrtek 6. 11. 2014 od 16 hod. do 18 hod. proběhnou rodičovské schůzky pro nižší gymnázium (prima až kvarta).

Ve čtvrtek 13. 11. 2014 od 16 hod. do 18 hod. proběhnou rodičovské schůzky pro vyšší gymnázium (1. A – 4. A, kvinta až oktáva).

Program:

  • úvodní společné setkání (40 min.) s třídním učitelem ve třídách
  • individuální konzultace s jednotlivými učiteli od 16. 45 hod. v kabinetech nebo třídách (plánek bude k dispozici u třídních učitelů)

Vzhledem k naší snaze chránit osobní data a respektovat právo rodičů na soukromý rozhovor s učitelem, mohou při konzultacích vzniknout časové prodlevy, za které se rodičům omlouváme. V této souvislosti proto připomínáme naši platnou nabídku:

Informace o prospěchu a chování žáků poskytujeme rodičům také kdykoliv v průběhu školního roku v rámci konzultačních hodin a také po individuální domluvě termínu s vyučujícím (telefonicky na čísle 565 502 210, e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo při osobní návštěvě školy).

pondělí, 25 srpen 2014 16:41

Zahájení školního roku

school-buildingŠkola začíná 1. září v 7:50. Pro pomalejší rozjezd školního roku se letos opět uskuteční blokové vyučování ve dnech 2. a 3. září. Pokud vás zajímá, kdy budou letos prázdniny, najdete tuto informaci v sekci studenti - organizace školního roku. Kmenová třída studentů 1.A se nachází v prvním patře staré budovy, primáni mají svou třídu v prvním patře nové budovy.  Těšíme se na vás!

pondělí, 25 srpen 2014 10:18

Obědy ve školní jídelně

lunchStudenti tříd prima a 1.A se přihlásí na oběd ve škole 1. 9. 2014. Studenti všech ostatních tříd jsou od 1. 9. automaticky přihlášeni k odběru obědů. Pokud si chtějí oběd odhlásit, musí tak učinit pouze elektronicky na internetu.

boardMohlo by se zdát, že na závěr školního roku se již nic podstatného nemůže ve škole dít. Opak je pravdou, protože dnešní den se naší škole konala první konference SOČ (Středoškolská odborná činnost). Ve třech sekcích konference se vystřídalo několik desítek studentů, kteří prezentovali výsledky své letošní práce na řadě projektů. Celkem bylo prezentováno 26 prací z nejrůznějších oborů. Publikum tvořené studenty z 10 tříd nižšího i vyššího gymnázia pozorně a se zájmem sledovalo vystoupení svých spolužáků. A přestože do středoškolské odborné činnosti se primárně zapojují studenti až na vyšším stupni gymnázia, u publika zabodovali nejvíce nejmladší účastníci. Matěj Doležálek z tercie s prezentací z matematiky na téma Kódy a šifry vyrazil dech i zkušeným studentům z maturitního matematického semináře a Ondřej Váňa z primy zase překvapil tím, s jakou bezprostředností , humorem, ale odborně správně prezentoval výsledky výzkumu Kořenů a listů dvou druhů pokusných rostlin.

Všichni účastníci Konference SOČ a také vedoucí jejich prací z řad pedagogů zaslouží velké poděkování za uskutečnění této zdařilé akce. Nezbývá než doufat, že ostatní studenti se inspirují letošním příkladem a SOČ na naší škole bude mít i v příštím roce úspěšné pokračovatele.

Fotoalbum na facebooku/ Fotogalerie.

2014 06 Konference SOČ 015  2014 06 Konference SOČ 104  2014 06 Konference SOČ 022  2014 06 Konference SOČ 055  2014 06 Konference SOČ 068  2014 06 Konference SOČ 098  2014 06 Konference SOČ 132  2014 06 Konference SOČ 026

laptop bigŠetření ICILS 2013 je organizovano Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků ve vzdělávání (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA) a je do něj zapojeno 20 zemí. Hlavní sběr dat proběhl v České republice na jaře roku 2013 v 170 školách. Výsledky žáků jednotlivých zemí budou zveřejněny v listopadu 2014. V České republice je šetření realizováno národním centrem zřízeným v rámci České školní inspekce a zúčastnilo se ho 3065 žáků ze všech krajů České republiky. Každý žák měl za úkol vypracovat dva z celkem čtyř třicetiminutových testových modulů, které mu byly náhodně přiděleny. Testové moduly ověřovaly znalosti a dovednosti žáků v nejrůznějších oblastech: vyhledávání informací, sdílení informací, práce s dokumenty a editory (text, tabulka, obrázek, prezentace), bezpečnostní aspekty práce v internetovém prostředí aj. Kromě žáků byli do šetření zapojeni také ředitelé škol, ICT koordinátoři a učitelé žáků osmého ročníku (odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), kteří vyplňovali dotazníky elektronicky prostřednictvím webové aplikace. 

Údaje jsou vybrány ze školní zprávy ICILS vydané na konci února 2014, která je k dispozici zájemcům k nahlédnutí v ředitelně školy. Zveřejnění mezinárodních zjištění, ze kterých bude možné říci, jaké mají žáci České republiky výsledky ve srovnání se žáky ostatních zemí, je plánováno na 20. listopadu 2014.

Tabulka 1: Průměrná úspěšnost v České republice

 

Průměrná úspěšnost (%)

 

CELKEM

 Dívky

 Chlapci

ČR

59,1

60,1

58,1

Základní školy

57,3

58

56,6

Víceletá gymnázia

70,1

72,3

68,5

       

Tabulka 2: Průměrná úspěšnost naší školy

 

Průměrná úspěšnost (%)

 

CELKEM

 Dívky

 Chlapci

Naše škola

75,1

75,9

73,4

Základní školy

57,3

58

56,6

Víceletá gymnázia

70,1

72,3

68,5

sobota, 08 únor 2014 10:38

Závěry z inspekční zprávy 2013

CSI logoNejste ještě rozhodnuti, zda podat přihlášku právě na naši školu? Nahlédněte do závěrů Inspekční zprávy České školní inspekce, která provedla komplexní kontrolu na naší škole v listopadu 2013. Celá inspekční zpráva je veřejná a rádi se s ní pochlubíme. Předložíme Vám ji k nahlédnutí v papírové podobě při návštěvě naší školy. Děkujeme za Váš zájem o naši školu!

Ke stažení: Závěry inspekce 2013

sobota, 08 únor 2014 10:32

Závěry z inspekční zprávy 2013

CSI logoNahlédněte do závěrů Inspekční zprávy České školní inspekce, která provedla komplexní kontrolu na naší škole v listopadu 2013. Celá inspekční zpráva je veřejná a rádi se s ní pochlubíme. Předložíme Vám ji k nahlédnutí v papírové podobě při návštěvě naší školy. Děkujeme za Váš zájem o naši školu!

Ke stažení: Závěry inspekce 2013

img diarPřijímací zkoušky nanečisto jsou určeny pro zájemce o studium na víceletém nebo čtyřletém gymnáziu. Uchazeči si mohou vyzkoušet zkoušku z českého jazyka a matematiky ve formátu, který bude použit při přijímacích zkouškách v dubnu 2014.

Harmonogram přijímacích zkoušek nanečisto:

Pro uchazeče do primy osmiletého studia:

  • Od 15:00 do 15:45 matematika (pomůcky: kalkulačka a rýsovací potřeby)
  • Od 16:00 do 16:45 český jazyk

Pro uchazeče do 1. ročníku čtyřletého studia nebo kvinty osmiletého gymnázia:

  • Od 15:00 do 15:45 český jazyk
  • Od 16:00 do 16:45 matematika (pomůcky: kalkulačka a rýsovací potřeby)

Uchazeč si může vyzkoušet oba, nebo jen jeden předmět.

Účastníci obdrží přístupové údaje do e-learningového systému gymnázia, kde budou zveřejňovány další materiály pro přípravu na přijímací zkoušky, řešení a výsledky přijímacích zkoušek nanečisto.