Mgr. Hana Havelková

Mgr. Hana Havelková

středa, 17 červen 2020 08:06

Informace pro rodiče uchazečů pod čarou

Informace pro rodiče uchazečů pod čarou čtěte zde.
Žádost o nové rozhodnutí je zde.

16. 6. 2020 včetně končí období tzv. distanční výuky. K tomuto datu mohou studenti vkládat chybějící úkoly za období od 20. 4. do 12. 6. Na úkoly odevzdané po 16. 6. nebude brán při závěrečném hodnocení zřetel.

pondělí, 08 červen 2020 08:07

Krajské kolo Zeměpisné olympiády

Blahopřejeme studentu Marku Rollovi k získání 2. místa v krajském kole Zeměpisné olympiády. Jeho úspěch je o to cennější, že soutěž jako jedna z mála proběhla na krajské úrovni online. Je vidět, že student primy se vyzná nejen v zeměpise, ale skvěle si vedl i ve využití informačních technologií. Poděkování za vzornou reprezentaci patří i Jiřímu Klubalovi (septima) a Martinu Staňkovi (tercie), kteří byli ve svých kategoriích úspěšnými řešiteli ZO.

středa, 03 červen 2020 10:51

Shrnutí informací pro rodiče uchazečů

Shrnutí informací pro rodiče uchazečů z portálu Novinky.cz - čtěte zde.