Český jazyk (52)

Young Demosthenes

neděle, 08 únor 2015 | Napsal(a) | Rubrika Český jazyk

speech bubbles27. ledna jsme uspořádali školní kolo soutěže v komunikaci Young Demosthenes. Zařečnit si přišlo 15 žáků nižších tříd gymnázia a každý z nich si připravil monolog na téma dle vlastního výběru. Porota pak posuzovala originalitu tématu a jeho zvládnutí, výběr jazykových prostředků, zvukovou stránku jazyka, dynamiku, dramatičnost i celkový umělecký dojem. V kategorii nejmladších dětí (prima a sekunda) si nejlépe vedl Ondřej Festa (1.0), který se zabýval cestováním po Indii. Ze studentů tercie a kvarty se nejvíce líbila Barborka Příhodová (3.0), jež se zamýšlela nad pocity člověka v jednotlivých životních etapách. Vítězové obou kategorií postupují do regionálního kola a s nimi ještě Denisa Horáková (5.0), která ve své kategorii studentů středních škol neměla žádného konkurenta.

Book and PenV průběhu měsíce prosince se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce.

Zájemci o mateřský jazyk si formou několika zajímavých úkolů vyzkoušeli své znalosti
v oblasti morfologie, syntaxe, lexikologie i fonetiky a na závěr vytvořili slohovou práci.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. I. kategorie zahrnovala žáky tercie a kvarty
a pořadí nejlepších je následující:
1. Barbora Příhodová - tercie
2. Roman Šimek - tercie
3. Šárka Štecherová - tercie

Ve II. kategorii změřili své znalosti a dovednosti studenti 1. - 4. ročníku čtyřletého gymnázia a kvinty, sexty, septimy a oktávy osmiletého gymnázia. První tři místa obsadili:
1. Karolína Staňková - oktáva
2. Michaela Špilková - 4.A
3. Michal Stejskal - 2.A

Všem zúčastněným studentům, kterých bylo v obou kategoriích 14, děkujeme za zájem
o češtinu, vítězům blahopřejeme a prvním dvěma studentům z každé kategorie přejeme
mnoho úspěchů v okresním kole, jež proběhne v březnu 2015 v Pelhřimově.

2014 11 Kolář 1 2014 11 Kolář 2 2014 11 Kolář 3 2014 11 Kolář 4

Ve čtvrtek 30. 10. 2014 navštívili naše gymnázium herci z pražského Divadla Na Zábradlí a Kladenského divadla. Přijeli přiblížit studentům předposledních a posledních ročníků tvorbu básníka Jiřího Koláře, od jehož narození letos uplynulo právě sto let. Tato akce byla dána naší škole jako dárek za účast primánů v projektu „Rosteme s knihou“, jenž se snaží podporovat u dětí četbu knih. V rámci této kampaně pak běží různé odnože, mezi něž patří právě i akce „Poezie do škol“, díky níž se tedy studenti mohli seznámit s tvorbou jednoho z nejvýznamnějších básníků období po druhé světové válce.

Jiří Kolář se proslavil nejen jako spisovatel, ale také díky výtvarnému umění. Jeho koláže, muchláže, proláže a jiné -láže, jejichž odborné názvy povětšinou sám vymýšlel, ve své době zaujaly a provokovaly svou originalitou a tím, že se autor nebál v nich používat světoznámá díla. Fotokopie slavných obrazů stříhal a zase lepil, muchlal, mačkal a různě jinak zpracovával, čímž vznikaly svébytné umělecké výtvory. I v poezii se snažil zapůsobit hlavně na estetické vnímání. Psal například jakési návody, nejen jak báseň napsat, ale také jak si vytvořit kolem sebe dostatečně inspirativní prostředí. Využíval tedy hlavně fantazie samotného čtenáře, jak by si danou „báseň“ představil. Inspiroval se také mnohdy útržky monologů i rozhovorů, které zaslechl na ulici, čímž se snažil dostat do poezie všední dny a zážitky, a to jistě ve své době mohlo mnohé pobouřit, zvlášť když se tím tolik vymykal komunisty prosazovanému socialistickému realismu. Za svou sbírku „Prométheova játra“ byl režimem dokonce devět měsíců vězněn.

To vše se studenti dozvěděli nejen z poutavého výkladu obou herců, ale také díky jejich uměleckému přednesu ukázek různých Kolářových děl. Svým profesionálním projevem zaujali všechny posluchače a poskytli jim příjemný umělecký zážitek.

Karolína Staňková, 8.0

logo literarni soutez Nase EvropaVelice nás potěšila Oliviya Pluzhnikova, studentka septimy našeho gymnázia, která se svou prací „Jsou všichni Italové cholerici aneb Stereotypy o zemích EU“ zvítězila nejen v okresním kole, ale velmi zaujala i porotu v kole krajském. Ta ji vyslala, aby spolu s dalším studentem z Gymnázia Třebíč reprezentovala kraj Vysočina v celostátním finále. Práci Oliviye si můžete přečíst v našich AKTUALITÁCH z 13. dubna. Děkujeme za vzornou reprezentaci a i v celostátním kole přejeme mnoho úspěchů.

logo literarni soutez Nase EvropaV uplynulých dnech se třída septima zapojila do literární soutěže Naše Evropa, kterou pořádaly noviny Deník a jež byla zaměřena na 10. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Studentům byla novináři doporučena témata „Kdybych já byl europoslancem“, „Jsou všichni Italové cholerici aneb Stereotypy o zemích EU“ nebo „V které zemi EU bych chtěl pracovat a bydlet“. Poslední téma si získalo mezi píšícími nejvíce sympatií.

Vyhodnocení soutěže nás příjemně překvapilo, neboť na prvních místech v okresním kole s postupem do kola krajského se ocitli hned dva naši studenti: Jiří Dalík s prací „ Domov v zemi kladiva a hromu“ a Oliviya Pluzhnikova s článkem „Jsou všichni Italové cholerici…“

bookV letošním školním roce se naše prima spolu s dalšími 44 školami z celé republiky zapojila v rámci kampaně ROSTEME S KNIHOU do celostátní soutěže Souboj čtenářů 2014 (určené pro žáky 6. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), jejímž cílem je, aby každé dítě přečetlo některou ze zadaných knih. V soutěži pak celý kolektiv odpovídá co nejpřesněji na kvízové otázky, které prověřují znalosti obsahu knih získané četbou.

2014 03 stary HumpolecNa straně 12 humpolecké městské kroniky si můžeme přečíst o bližších okolnostech průběhu revolučního roku 1848 v našem městě. Dozvídáme se, jak revoluční doba zametla s tehdejším neoblíbeným představitelem města a jaké následky pro něho měla po stránce finanční. Líčení událostí má samozřejmě subjektivní ráz kronikáře Kamarýta.

Dne 14. dubna přijel do Humpolce, v nějaké nepovědomé[1] mně záležitosti, p. kra[j]ský komisař Hannl a měšťanstvo[2] mělo velikou kyselost[3] na radního zkušeného[4] Františka Vašíčka skrze jeho veliké praktiky[5] a zlé[6] zacházení s měšťanstvem[7]. Tak se ze přednějšího[8] a z jádra měšťanstva mezi sebou uradili[9], že nyní obyvatelstvo vystoupilo i veškerý národ z poručenství[10] a že národ dospěl, že nemusí vše snášet a být jako otrok.[11] ‹ze je› Že je nyní dospělý a svobodný. Tedy se sebrali a na radního do radní[12] kanceláře šli. A to byli Kajetán Příborský, Jakub Motl, Ferdinand Nápravník, Maxmilián Bečvář, Josef Nápravník starý a František Nápravník mladý, Josef Procházka, Jan Pujman a mnoho jiných. A na radního Vašíčka před komisařem tak usilovně doráželi, [a]by jim složil účty[13] za ta léta, co tam byl. Von[14] všelijak se vymlouvaje, však měšťané na to nedbaje jej docela z ouřadu[15] sesadili. Hned před krajským komisařem Hannlem všechny klíče a vše, co obecního bylo, jim musel odvésti[16] a z radního domu, kde svůj byt měl, musel se vystěhovati. A odstěhoval se do bytu p. Jana Bečváře čís. 301, 302, co byl za něj měšťanostou[17]. A jeho nábytek se mu od měšťanů zabavil a do j[e]dnoho pokoje se složil, poněvadž mnoho reštíroval[18] obci, což potom bylo v licitaci[19] veřejně prodáno.

Tento text nám do čitelné podoby z kronikářova rukopisu edičně zpracovala studentka Kristýna Prokůpková (transkripce) a Mgr. Pavel Holub (transliterace). Text je zatím opatřen pouze jazykovými poznámkami, nadchází nám tedy ještě ověřování informací v archivních materiálech a doplňování poznámek věcných, které nám přiblíží osoby a místa z textu.

Děkujeme všem zúčastněným za práci na edici Kamarýtovy kroniky, která by měla vyjít pro zájemce o humpoleckou historii na podzim 2014.

Jak to dělají andělé

pátek, 14 březen 2014 | Napsal(a) | Rubrika Český jazyk

Podívejte se na fotogalerii z divadelního představení třídy septimy.

2014 03 Jak to dělají andělé

 Fotoalbum na facebooku | Fotogalerie

speech bubblesChtěli bychom poblahopřát dvěma dívkám, které se 30. ledna zúčastnily řečnické soutěže Young Demosthenes, pro všechny to byl den předávání pololetního vysvědčení. Ony zatím v Jihlavě hovořily o svých zájmech a názorech. Obě se umístily na nejvyšším stupínku, každá v jiné věkové kategorii - Barbora Příhodová ze sekundy a Eliška Janeková z kvarty neměly v oblastním kole konkurenci.

Bára poutavě vyprávěla o sourozeneckých problémech, Eliška zase o chování dnešní mládeže ke starším, zkušenějším lidem. Oběma dívkám srdečně gratulujeme a věříme, že nezklamou naše očekávání ani v krajském kole, které není veřejné; začátkem března je čeká neobvyklý úkol – natočit svá vystoupení a záznam poslat porotě, jež rozhodne o nejlepším řečníkovi v kraji.

Elišce Janekové jsme položili pár otázek, aby nám vše přiblížila ze svého pohledu.

Jaké pocity jsi měla z Mladého Demosthena?

Ze začátku jsem byla nervózní, ale pak to ze mě opadlo, dokud na mě nepřišla řada a já nezačala mluvit. To mě pak zase nervozita přepadla.

Jak bys popsala atmosféru?

Většina soutěžících to chtěla už mít za sebou, takže si každý všímal svého. Jinak milí pořadatelé.

Jak bys ohodnotila svůj výstup ve srovnání se školním kolem?

Víc jsem se snažila a víc jsem se ponořila do mého tématu. Snažila jsem se, aby se každý zamyslel nad tím, o čem mluvím.

Jak jsi zareagovala, když ti oznámili, že jsi vyhrála?

Jako vždy: překvapeně :D

KVARTA

Book and PenVítězství v okresním kole Olympiády v českém jazyce putovalo na Gymnázium dr. A. Hrdličky do Humpolce letos již popáté, a to zásluhou studentky septimy Karolíny Staňkové.

Tato mimořádně a všestranně nadaná a svědomitá studentka poprvé překonala 40 soutěžících ze všech základních škol a gymnázií okresu v roce 2010, kdy soutěžila ještě v I. kategorii. V následujícím roce se situace opakovala a ani s postupem do II. kategorie zahrnující studenty středních kol nedala svým soupeřům šanci. Zvláště v letošním roce zvítězila s vysokou bodovou převahou nad všemi, kteří zůstali za ní.

Obdivuhodné je, že prvenství v okresním kole se letos Káje podařilo dosáhnout i v konverzační soutěži v německém jazyce a v angličtině se umístila jako třetí. Přejme si, aby takovýchto skvělých studentů studovalo na našem gymnáziu co nejvíce.

Pochvalu si ovšem zaslouží i Tereza Štaubertová ze třídy 2.A, která v okresním kole obsadila čtvrté místo a je výraznou nadějí do budoucích let.