Český jazyk (50)

Beseda se spisovatelem

pondělí, 02 leden 2017 | Napsal(a) | Rubrika Český jazyk

2016 12 beseda se spisovatelem

V pondělí 20. prosince 2016 zavítal na naše gymnázium mladý spisovatel Tomáš Zahrádka, autor pohádkové knihy Dědeček. Přijel k nám mj. i proto, že naši nejmladší studenti se po tři roky pravidelně zúčastňovali v rámci kampaně „Rosteme s knihou“ čtenářské soutěže „Souboj čtenářů.“

Pan Tomáš Zahrádka besedoval dvě hodiny s žáky primy a sekundy. Povídali si o oblíbených knihách a filmech našich nejmladších studentů, o vytváření filmů podle literárních předloh a v souvislosti s tímto též o tom, zda je lepší si přečíst knihu, či zhlédnout film podle ní natočený. Pan Zahrádka přiblížil dětem též svoji cestu k literatuře, vyprávěl, jak probíhá proces psaní a vydávání knihy a samozřejmě jim přečetl i řadu ukázek ze své knihy Dědeček.

Vzbudil v dětech zájem i důvěru, neboť i ony samy se mu začaly svěřovat se svým psaním, byť jen školních slohových prací. O velké spokojenosti žáků s besedou svědčí i skutečnost, že po zazvonění se nemohli s panem Zahrádkou rozloučit, musel rozdat řadu autogramů a mnohokrát se nechal s dětmi vyfotit.

Setkání s panem Jiřím Padevětem

čtvrtek, 05 květen 2016 | Napsal(a) | Rubrika Český jazyk

2016 04 padevet

4. května za námi přijel Jiří Padevět, spisovatel a ředitel nakladatelství Academia, aby nám představil pohnutou dobu okolo roku 1945. V českých dějinách jsme se dočkali různých interpretací tohoto složitého období, zájemci z řad studentů si vyslechli objektivní pohled na události, kterým se ne vždy dostává mediálního prostoru. Příjemná a velice poutavá přednáška byla plná zajímavých (někdy až mrazivých) fakt, ale i porovnání se současnou dobou. Pan Padevět nám přivezl pro dějepisnou knihovnu i své dvě publikace: Průvodce protektorátní Prahou a Krvavé finále. Děkujeme panu Padevětovi za návštěvu, panu Kratochvílovi, majiteli Knihkupectví Jana Zábrany, pak za její zprostředkování.

rosteme s knihou logoV letošních jarních měsících se naše prima již potřetí zapojila v rámci kampaně ROSTEME S KNIHOU do celostátní soutěže Souboj čtenářů (určené pro žáky 6. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), jejímž cílem je zvyšování zájmu o četbu a čtenářské gramotnosti. Každé dítě přečte některou ze zadaných knih a v soutěži pak celý kolektiv odpovídá co nejpřesněji na kvízové otázky prověřující znalosti získané četbou uvedené literatury. A tak naše gymnázium nakoupilo pro primánky 25 exemplářů následujících knih:

  • E-den (Raymond Clarinard, Mikäel Ollivier): Sci-fi detektivka o lásce v různých podobách, o dospívání a nástrahách virtuálních světů.
  • Šťastný princ (Oscar Wilde): Alegorický příběh z pera slavného spisovatele vyprávějící o lidské bídě, lásce a naději.
  • 3333 km k Jakubovi (Petra Braunová): O dobrodružné výpravě přes několik států končící ve Španělsku, v Santiagu de Compostela.
  • Gorila a já (Frida Nilsson): Gorila dokáže dívce Jonně poskytnout lásku a pocit bezpečí, které jí chyběly v dětském domově.
  • Slavná hvězda (Jacquelina Wilsonová): Elsa žijící ve zchátralém hotelu pro rodiny bez domova dostane příležitost stát se opravdovou hvězdou…

Studenti primy se v uplynulých týdnech opravdu snažili, a tak většina z nich přečetla místo jedné povinné hned dvě či tři knihy. Naše čtenářské úsilí vyvrcholí 11. dubna, kdy proběhne online formou předkolo soutěže, z něhož vzejde pět nejlepších čtenářských kolektivů, které postoupí do celostátního finále soutěže. To se uskuteční v polovině května na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy Praha 2016. A proto na nás v onen den myslete, ať se probojujeme mezi finalisty. Avšak i kdyby to nevyšlo, věříme, že literární soutěž Souboj čtenářů přinesla primánkům mnoho hezkých zážitků a že s knihou skutečně trochu vyrostli.

V prosinci proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Olympiády v českém jazyce. Účastníci I. kategorie, což byli žáci tercie a kvarty, v jazykových úkolech tentokrát řešili problematiku názvů jídel, a to spisovných, nespisovných, obourodých, nesklonných, cizího původu, zdrobnělých, pravopisně variantních či různě interpretovatelných. Jako slohový úkol zpracovávali úvahu na téma „Nežijeme proto, abychom jedli,“ ale…

V této kategorii si nejlépe vedli Eliška Svobodová a Jiří Klubal, kteří nás budou reprezentovat v únoru v okresním kole. Mezi velmi úspěšné řešitele se dále zařadili Roman Šimek, Viktorie Sedláková, Anna Váňová, Natálie Duchoňová a Petra Hofmanová.

Ve II. kategorii zahrnující studenty středních škol se jazykové úkoly týkaly sémantiky, slovotvorby či odstraňování stylistických nedostatků a slohový úkol požadoval vypravování na téma „Když jsem ještě chodil spát hned po večerníčku“.

Všechny úkoly nejlépe vyřešili Eliška Janeková, Aleš Krčil, Jan Žáček a Michal Stejskal, z nichž Eliška a Aleš postupují do okresního kola.

Studenti čtou a píší noviny

úterý, 10 listopad 2015 | Napsal(a) | Rubrika Český jazyk

2015 11 studenti čtou a píší noviny 2 r 2015 11 studenti čtou a píší noviny r

To je název projektu Mladé fronty DNES, do něhož se naši studenti 2. ročníku a sexty v rámci předmětu informační a mediální výchova rok co rok již tradičně zapojují. Redaktoři Mladé fronty vymyslí tři aktuální témata, která postupně v průběhu šesti týdnů posílají do přihlášených škol, studenti je formou volných názorových článků zpracovávají, odesílají zpět do redakce a očekávají, zda právě jejich příspěvek nezaujme a neobjeví se na stránkách deníku. Jako odměnu za své publicistické snažení pak zcela zdarma dostávají každý den do školy Mladou frontu DNES, a to opět po dobu šesti týdnů. Denní tisk mohou se svými vyučujícími využívat nejen v hodinách mediální výchovy, ale i v jiných předmětech.

V letošním roce se sextáni a studenti 2.A nejprve vyjadřovali k tématu „Uprchlická krize: hrozba, nebo výzva?“ a všichni v nevídané invazi Asiatů a Afričanů do Evropy spatřovali především obrovskou hrozbu. Druhé téma do určité míry navázalo na předchozí, neboť úkolem bylo zamyšlení nad „Bezpečím doma, na ulici i na síti“. Zatímco na ulici se v současné době cítí bezpečný málokdo, o síti mají mladí lidé sebevědomou představu, že všechna rizika velice dobře znají a dokáží jim čelit. Ve třetím tématu „Můj kraj, moje město: budu tady žít?“ studenti uvažovali, zda by se jednou po studiích rádi vrátili do svého rodiště, jestli by byli ochotni se stěhovat za prací či kde by chtěli žít, pokud by si mohli vybrat. Tyto názory mladých lidí byly velmi osobité a výrazně se odlišovaly.

Děkujeme redakci MF DNES, že nám i letos nabídla účast v tomto zajímavém a praktickém projektu a že si tak naši studenti opět mohli vyzkoušet své novinářské schopnosti a dovednosti.

2015 06 komiks 2015 06 komiks2

V pondělí 15.6. se studenti 2.A a sexty sešli na přednášce Mgr. Pavla Martince (gymnázium a pedagogické lyceum Sion, Hradec králové; doktorand Univerzity J. E. Purkyně) o komiksové literatuře. Měli jsme možnost podívat se teoreticky i prakticky na komiks coby umělecké medium. Popsat si jeho části (panel, škarpa, bublina aj.) a určit jejich funkci. Vše bylo zasazeno do literární teorie a srovnáváno s jinými médii (např. kniha, film, fotografie). Přednáška se opírala o českou i zahraniční literaturu.

Také nám byly doporučeny zajímavé kvalitní komiksy. Ať už šlo o moderní komiksy, nebo adaptace slavných děl literatury (např. Shakespearův Hamlet zpracovaný technikou manga, s překlady Martina Hilského; adaptace Kafkových děl). Náměty jistě využijeme!

speech bubblesVe středu 25. března jsme měli možnost se přesvědčit, že recitace není pro současné žáky pouze mrtvou záležitostí. Po úspěšném postupu z oblastního kola, které se konalo v Humpolci 27. února, se náš mladý recitátor Adam Chvalkovský z 1.O (třída prima) s básní O mlsném ševci neztratil ani mezi mnoha zkušenými soutěžícími v kole okresním a ve své kategorii (žáci 6. a 7. tříd) předvedl nejlepší výkon. Postupuje do kola krajského, které se uskuteční 9. dubna v Třebíči, a my mu budeme držet palce, aby svým vystoupením zaujal porotu i tentokrát.

Book and PenPátek 13. února nepřinesl smůlu, ale naopak štěstí naší studentce oktávy Karolíně Staňkové, neboť se výborně umístila v okresním kole Olympiády v českém jazyce (obsadila 2. místo a od vítězky ji dělil jediný bod) a postupuje do krajského kola, které se uskuteční v dubnu ve Žďáru nad Sázavou. Karolína jako vynikající studentka reprezentovala naše gymnázium na této olympiádě už pošesté a šestkrát také postoupila do krajského kola, kde si vždy vedla velmi zdatně. Děkujeme jí za dlouholetou vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů nejen ve Žďáru nad Sázavou, ale též u maturity a přijímacích zkoušek na vysokou školu.

Young Demosthenes

neděle, 08 únor 2015 | Napsal(a) | Rubrika Český jazyk

speech bubbles27. ledna jsme uspořádali školní kolo soutěže v komunikaci Young Demosthenes. Zařečnit si přišlo 15 žáků nižších tříd gymnázia a každý z nich si připravil monolog na téma dle vlastního výběru. Porota pak posuzovala originalitu tématu a jeho zvládnutí, výběr jazykových prostředků, zvukovou stránku jazyka, dynamiku, dramatičnost i celkový umělecký dojem. V kategorii nejmladších dětí (prima a sekunda) si nejlépe vedl Ondřej Festa (1.0), který se zabýval cestováním po Indii. Ze studentů tercie a kvarty se nejvíce líbila Barborka Příhodová (3.0), jež se zamýšlela nad pocity člověka v jednotlivých životních etapách. Vítězové obou kategorií postupují do regionálního kola a s nimi ještě Denisa Horáková (5.0), která ve své kategorii studentů středních škol neměla žádného konkurenta.

Book and PenV průběhu měsíce prosince se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce.

Zájemci o mateřský jazyk si formou několika zajímavých úkolů vyzkoušeli své znalosti
v oblasti morfologie, syntaxe, lexikologie i fonetiky a na závěr vytvořili slohovou práci.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. I. kategorie zahrnovala žáky tercie a kvarty
a pořadí nejlepších je následující:
1. Barbora Příhodová - tercie
2. Roman Šimek - tercie
3. Šárka Štecherová - tercie

Ve II. kategorii změřili své znalosti a dovednosti studenti 1. - 4. ročníku čtyřletého gymnázia a kvinty, sexty, septimy a oktávy osmiletého gymnázia. První tři místa obsadili:
1. Karolína Staňková - oktáva
2. Michaela Špilková - 4.A
3. Michal Stejskal - 2.A

Všem zúčastněným studentům, kterých bylo v obou kategoriích 14, děkujeme za zájem
o češtinu, vítězům blahopřejeme a prvním dvěma studentům z každé kategorie přejeme
mnoho úspěchů v okresním kole, jež proběhne v březnu 2015 v Pelhřimově.