Středisko dr. A. Hrdličky (28)

Science kidsTermín: středa 11. listopadu 2015 od 14:30
Téma: Jakub Jermář -  Experimenty se sondami Vernier, měření a zpracování dat (schůzka pro učitele fyziky)
Kde: Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci

Více informací o projektu najdete na webu Střediska dr. A. Hrdličky

2015 09 schůzka fyzikaDne 9. 9. 2015 se na našem gymnáziu uskutečnila další z řady schůzek regionálního centra fyziků projektu Elixír do škol. Tentokrát byla schůzka věnována těžišti těles. Učitelé si prakticky vyzkoušeli vytvořit modely různých těles a ověřili na nich polohu těžiště. Více o projektu najdete na webu Střediska dr. A. Hrdličky.

Science kidsTermín: středa 7. října 2015 od 14,30 hodin (tentokrát změna - 1. středa v měsíci)
Téma: Akustika (schůzka pro učitele fyziky)
Kde: Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci

Více informací o projektu najdete na webu Střediska dr. A. Hrdličky

Science kidsTermín: středa 9. září 2015 od 14,30 hodin
Téma: Informace k novému školnímu roku, těžiště (schůzka pro učitele fyziky)
Kde: Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci

Pozn.: prosím, přineste si nůžky

Více informací o projektu najdete na webu Střediska dr. A. Hrdličky

Science kidsDne 27. 4. 2015 se uskutečnila 8. schůzka Regionálního centra projektu Elixír do škol formou exkurze do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v Praze, kde se účastníci seznámili s tokamakem COMPASS, což je reaktor, kde se zkoumá průběh jaderné fúze. Ve druhé části exkurze si učitelé fyziky prohlédli jaderný reaktor VR1 – Vrabec na MFF UK v Praze Tróji. Reaktor je otevřený a tak bylo možné nahlédnout za chodu dovnitř. Samozřejmě bez jakéhokoli rizika. Exkurze se všem zúčastněným velmi líbila, protože se prakticky seznámili s moderními metodami výzkumu částic, které mohou předávat svým žákům.

Dne 13. 5. 2015 se na naší škole uskutečnila 9. schůzka Regionálního centra projektu Elixír do škol. Téma schůzky učitelů fyziky základních a středních škol regionu Vysočina byly hřebíčkové obvody s diodami – pájení. Učitelé si prakticky vyzkoušeli pájení při vytváření modelů jednotlivých elektrických obvodů s diodami (usměrňovač jednocestný a dvoucestný, indikátor napětí a proudu), které pak mohou využít se žáky při názorné výuce.

Podívejte se do fotogalerie nebo do facebookového fotoalba.

Více informací o projektu najdete na webu Střediska dr. A. Hrdličky.

Science kidsTermín: středa 13. května 2015 od 14,30 hodin
Téma: Hřebíčkové obvody s diodami - pájení (schůzka pro učitele fyziky)
Kde: Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci

Více informací o projektu najdete na webu Střediska dr. A. Hrdličky

2015 03 exkurze Elixir pozvankaV rámci projektu Elixír do škol probíhají na našem gymnáziu pravidelné konzultace pro učitele fyziky.

Tentokrát vyučujícím nabízíme exkurzi na 27. dubna, jejímž cílem bude Praha, Ústav fyziky plazmatu AVČR – TOKAMAK (dopoledne) a ČVUT Praha školní reaktor Vrabec – odpoledne. Závazné přihlášky je nutné poslat do 7. dubna.

Více podrobností v přiložené pozvánce.

O projektu Elixír do škol se dočtete více na stránkách Střediska dr. A. Hrdličky.

Science kids11. 2. 2015 se na našem gymnáziu uskutečnilo šesté setkání učitelů fyziky, věnované mechanice kapalin a plynů. Účasntíci například provedli Torricelliho pokus demonstrující atmosférický tlak.

O měsíc později proběhlo sedmé setkání, věnované magnetům a elektromagnetické indukci. Účastníci si opět vyzkoušeli několik zajímavých experimentů. Podívejte se do fotogalerie nebo do facebookového fotoalba.

Více informací o projektu najdete na webu Střediska dr. A. Hrdličky.

2014 03 Elixir do skol

Science kidsTermín: středa 11. března 2015 od 14,30 hodin
Téma: Magnety, elektromagnetická indukce (schůzka pro učitele fyziky)
Kde: Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci

Více informací o projektu najdete na webu Střediska dr. A. Hrdličky

Science kidsTermín: středa 11. února 2015 od 14,30 hodin
Téma: Mechanika kapalin a plynů 2 (schůzka pro učitele fyziky)
Kde: Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci

Více informací o projektu najdete na webu Střediska dr. A. Hrdličky

 2015 Elixir Fyzika 01 2015 Elixir Fyzika 02