GYMHU SCIENCE CENTRE (50)

science-microscopeProjekt Objevy čekají na TEBE, postoupil do další fáze. Hlavní práce se přesouvá k vytváření výstupů. O tom, jak se práce daří se můžete přesvědčit na přiložených miniprojektech Horniny a nerosty na Humpolecku a Přírodní rizika na Humpolecku. Dalšími okruhy práce bude Geologický vývoj a stavba území ČR. Přidejte se k nám!

100 vedcu logo

Ve čtvrtek 12. prosince 2013 jsme se společně s mými třemi spolužáky a panem profesorem Petrem Filipem vydali na 11. Intenzivní školu vědců do Jihlavy. Po krátké cestě autobusem jsme se vydali hledat Hotel Gustava Mahlera, ve kterém probíhal náš program. Netrvalo dlouho a již jsme se zapisovali na prezenční listinu. Po registraci jsme vyslechli první přednášku s názvem: Co nás činí lidmi: struktura a evoluce lidského genomu od pana prof. RNDr. Václava Pačese, DrSc. Po přednášce jsme se šli ubytovat do hotelu Garni. Poté jsme poobědvali v hotelu Gustava Mahlera a šli jsme si poslechnout další přednášku. Po skončení přednášky nás čekala práce v sekcích, kde jsme se učili základy správného brainstormingu a prezentování. Na konci dne jsme pak absolvovali prohlídku kostela Povýšení svatého Kříže, který se nachází na jihlavském náměstí. 

Věda nejen pro Alfréda

úterý, 10 prosinec 2013 | Napsal(a) | Rubrika Věda nejen pro Alfréda

2013 12 Veda nejen pro AlfrédaV úterý 10. prosince k nám přijeli soutěžit mladí přírodovědci ze sedmi základních škol. Plnili úkoly z chemie, fyziky a biologie.

Podívejte se na fotogalerii a na web vědce Alfréda.

Soutěžili jste? Podívejte se na výsledkové listiny: 
Výsledková_listina_4. - 5. ročník.pdf  
Výsledková_listina_6. - 9. ročník.pdf

V měsíci listopadu se naplno rozběhl nový projekt zaměřený na mineralogii, petrologii a geologii. Kromě vyplnění pracovních listů k dílčím miniprojektům nás čeká série vycházek do přírody. A hned ta první byla velmi úspěšná. Na následujících fotografiích si můžete prohlédnout nové přírůstky do školních přírodopisných sbírek.

detail safiru  Kordieriticka rula  muskovit andaluzit safir  muskovit andaluzit safir 2

skoryl s muskovitem  skoryl s muskovitem 2  zvrasneny biotit  zvrasneny biotit 2

Kosmonautika a my

pátek, 11 říjen 2013 | Napsal(a) | Rubrika Přírodovědné projekty

astronautČtvrtá akce Poradenského centra pro vědeckotechnické činnosti na gymnáziu, Kosmonautika a my, proběhla dopoledne ve středu 9.10.2013. K této velice úspěšné akci se vracíme několika fotografiemi

 kosmonautika a my

 

GLOBE logoOfficial

Studentky a studenti, milí Gloubáci!

Vstupujeme do šestnáctého roku práce. Pro letošní rok je registrováno 26 901 škol ze 106 zemí z celého světa (českých škol je 176). Stále držíme druhé místo v kvalitě měření (za Utajarven Ylaaste, Finland) a první třicítku v celkovém počtu měření.

Společné schůzky v tomto školním roce budou ve středu po vyučování od 15.05 hod. Běžná práce denně!

astronautAkce Poradenského centra pro odborné přírodovědné a vědeckotechnické činnosti

Vážení studenti,

naší další akcí bude přednáška s besedou o kosmonautice. Uskuteční se na naší škole ve středu 9. října 2013 od 10.00 hod. Akce je určena zejména pro budoucí maturanty z fyziky a informatiky a další vážné zájemce.

Centrum studentských aktivit České kosmické kanceláře

upozorňuje na aktuálně zařazené a probíhající programy pro studenty, mladé vědce a ostatní mladé zájemce o kosmonautiku.

Česká kosmická kancelář přeje všem studentům úspěšný a veselý nástup do školy :-)

science-microscopeTřetí akce

Vážení přátelé!
Firma Erudis, zabývající se vzdělávacími projekty nám nabízí projekt

Objevy čekají na tebe,

který je zaměřen na geologii, ale tak aby si studenti vyzkoušely vědecké metody a postupy od řešení problému a stanovení hypotézy, přes plánování experimentů, zpracování a interpretaci výsledků a jejich prezentaci.

Materiály připravují odborníci na daná témata z České geologické služby. Původně to měl být projekt na dva roky, ale jelikož se kvůli průtahům na ministerstvu loni nezačalo, tak je zkrácen jen na rok.

Náplň kroužku je daná našimi okruhy a tématy, ale máme celkem velkou hodinovou dotaci, takže je prostor pro eventuální vlastní inovace a nápady.

Co se týče obsahu, tak by se neměl moc  odlišovat od zadaných témat a okruhů, nicméně můžeme doplnit i  jiná témata.

Sledujte nástěnky!

Čtěte R:\Predmety\Biologie\Poradenské centrum vědy

Mgr. Petr Filip

science-microscopePrvní akce

V pondělí 13. Května odjela desetičlenná skupina studentů z 2.A, 3.A a sexty na Jarní školu mladých autorů s náplní práce se současnými nejmodernějšími multimediálními prostředky. Celotýdenní akci pořádá FEL ČVUT Praha v rámci programu Popularizace vědy a výzkumu ve svém školícím středisku Temešvár u Orlické přehrady.

Druhá akce

ÚSTAV INFORMATIKY Akademie věd ČR vyzývá k účasti v programu 100 vědců do středních škol. Aktuální akce nese název Intenzívní škola. Zaregistrování a spolupracující studenti jsou vybráni na zahraniční výjezdy.

První skupina letí do USA v květnu, do druhé skupiny můžete být vybráni i Vy!

Proveďte registraci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pošlete svou e-mail adresu, + název naší školy + „Kraj Vysočina“
Bude-li nás dost, zainteresovaní vědci přijedou k nám do Humpolce a budou s Vámi dále pracovat.

science-microscopeVážení studenti, pozor!
V souvislosti s dalším zkvalitněním výuky na našem gymnáziu zahajuje činnost

Poradenské centrum pro odborné přírodovědecké a vědeckotechnické činnosti

 Náplní práce je příprava studentů na předmětové olympiády a studentské soutěže, práce na projektech, popularizace vědy a současně příprava k dalšímu vysokoškolskému studiu. 

Bližší informace podá Mgr. Petr Filip, kabinet biologie

Sledujte nástěnky, pohov!

Zájmové okruhy: 
Předmětové olympiády AMAVET (Asociace pro mládež, vědu a techniku)
The GLOBE program
SOČ (Středoškolská odborná činnost)
Vybrané projekty ( např. Živá voda, Klimatologická měření,...)
Spolupráce s VŠ a vědeckými pracovišti
Odborné exkurze a účast na vzdělávacích akcích

«ZačátekPředchozí12345NásledujícíKonec»
Strana 5 z 5