GYMHU SCIENCE CENTRE (50)

2015 03 31 Amavet  2015 03 31 Amavet 02

Ve středu 25. 3. 2015 se dva týmy studentek gymnázia zúčastnily krajského kola přehlídky studentských prací AMAVET v Brně v krásných prostorách Dominikánského kláštera. Tým studentek 5. O (Eliška Janeková, Jiřina Šušlíková, Žaneta Fikarová) se svým projektem Znovunalezené prameny v houští, který trvá už tři roky, zaujal porotu svým ekologickým zaměřením. Studentky obdržely celou řadu podnětných rad, které zapracují pro přehlídku v další sezóně. Studentky ze 7. O (Viktória Čudková, Kateřina Brůnová) prezentovaly práci Ticho je pomíjivé - měření hluku ve třídách. V měření se sondou systému PASCO budou rovněž pokračovat i během následujícího roku a svou práci doladí podle rad Brněnských porotců. Diplomy za účast v krajském kole by rozhodně neměly vyznít nikterak negativně, za Vysočinu s námi soutěžilo už jen Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou. Z celkových šestnácti prací nakonec do národního kola postupovalo pouze pět.

2015 03 exkurze Elixir pozvankaV rámci projektu Elixír do škol probíhají na našem gymnáziu pravidelné konzultace pro učitele fyziky.

Tentokrát vyučujícím nabízíme exkurzi na 27. dubna, jejímž cílem bude Praha, Ústav fyziky plazmatu AVČR – TOKAMAK (dopoledne) a ČVUT Praha školní reaktor Vrabec – odpoledne. Závazné přihlášky je nutné poslat do 7. dubna.

Více podrobností v přiložené pozvánce.

O projektu Elixír do škol se dočtete více na stránkách Střediska dr. A. Hrdličky.

Science kids11. 2. 2015 se na našem gymnáziu uskutečnilo šesté setkání učitelů fyziky, věnované mechanice kapalin a plynů. Účasntíci například provedli Torricelliho pokus demonstrující atmosférický tlak.

O měsíc později proběhlo sedmé setkání, věnované magnetům a elektromagnetické indukci. Účastníci si opět vyzkoušeli několik zajímavých experimentů. Podívejte se do fotogalerie nebo do facebookového fotoalba.

Více informací o projektu najdete na webu Střediska dr. A. Hrdličky.

2014 03 Elixir do skol

Science kidsTermín: středa 11. března 2015 od 14,30 hodin
Téma: Magnety, elektromagnetická indukce (schůzka pro učitele fyziky)
Kde: Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci

Více informací o projektu najdete na webu Střediska dr. A. Hrdličky

Science kidsTermín: středa 11. února 2015 od 14,30 hodin
Téma: Mechanika kapalin a plynů 2 (schůzka pro učitele fyziky)
Kde: Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci

Více informací o projektu najdete na webu Střediska dr. A. Hrdličky

 2015 Elixir Fyzika 01 2015 Elixir Fyzika 02

Science kidsTermín: středa 14.ledna 2015 od 14,30 hodin
Téma: Mechanika kapalin a plynů (schůzka pro učitele fyziky)
Kde: Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci

Více informací o projektu najdete na webu Střediska dr. A. Hrdličky

Navrhniprojekt 2014

středa, 03 prosinec 2014 | Napsal(a) | Rubrika Přírodovědné projekty

Před přísnou porotou Příprava na obhajobu Vyhlášení výsledků - jsme druzí Vystoupení pozdějších vítězů

Studentky Kateřina Brůnová a Viktória Čudková za septimy se zapojily do soutěže „Navrhniprojekt“, který vyhlásilo a řídilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Námětem práce byla zamýšlená Naučná stezka Židovská čtvrť a zóna klidu Zichpil v Humpolci. Tato velmi zdařilá práce byla zařazena mezi postupující z Kraje Vysočina a v úterý 2. prosince 2014 v oblastním kole v Brně si Kateřina a Viktória vedly výborně a obsadily druhé místo.

Gratulujeme!

Science kidsTermín: ve středu 10. prosince 2014 od 14,30 hodin
Téma: Vánoční inspirace – experimenty využitelné k motivaci při hodinách fyziky nebo při dnech otevřených dveří na školách (schůzka pro učitele fyziky)
Kde: Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci

Více informací o projektu najdete na webu Střediska dr. A. Hrdličky

Podívejte se na prezentace ze seminářů projektu Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě.

2014 10 reg. centrum fy 1 2014 10 reg. centrum fy 2 2014 10 reg. centrum fy 3

Ve středu 8. října se na našem gymnáziu opět sešli učitelé fyziky. Uskutečnila se zde totiž druhá schůzka regionálního centra projektu Elixír do škol. Tématem byly fyzikální úlohy, "ale trochu jinak, než v učebnicích didaktiky fyziky“. Chcete se o projektu dozvědět více? Navštivte stránky Střediska dr. A. Hrdličky.