Přijímací zkoušky (43)

 iPady Prima

iPady připravíme i pro další primánky

Třída prima našeho gymnázia má za sebou půl roku výuky s iPady. Po počátečních nesmělých krůčcích jsme se ve většině předmětů dostali do fáze, kdy se nejen žáci, ale i vyučující na hodiny s tablety těší.

Protože v iPadech máme staženy elektronické verze učebnic, snažíme se je maximálně využívat, neboť současnou dětskou generací je elektronické médium jednoznačně upřednostňováno. Tablet navíc umožňuje zvětšení probíraných pasáží (tabulek, grafů, cvičení, obrázků, map…) a s tím související vyšší koncentraci. Elektronická učebnice podporující mezipředmětové vztahy disponuje řadou odkazů do učebnic jiných předmětů, odborných i beletristických textů, takže primánek se např. v jednom z cvičení setká s pojmem Vltava a okamžitě se může přepojit do učebnice zeměpisu, která mu nabídne základní poučení o této řece, fotografie, mapy, ale může se též na pár minut zaposlouchat do Smetanovy symfonické básně Vltava nebo se podívat na krátkou videoukázku. Interaktivní učebnice nabízí i řadu cvičení a testů, které žákovu práci v závěru vždy vyhodnotí a poučí ho o jeho chybách. Širokou nabídku cvičení využitelných v iPadech lze nalézt i na internetu. Elektronická cvičení vyžadují samostatnou intenzivní práci každého žáka a jejich efekt je ve srovnání se společně řešenými cvičeními z klasických učebnic podstatně vyšší. Žák je zkrátka nucen většinu hodiny uvědoměle pracovat, což se běžně nestává. A pokud řeší úkoly rychleji než ostatní, za odměnu si může v našetřených minutách na tabletu i něco zahrát. Elektronické učebnice přinášejí žákům i odlehčení školního batohu, protože ty klasické papírové zůstávají doma.

Vyučující cizích jazyků rádi využívají iPady pro práci s cizojazyčným textem, který si se žáky vyhledají na internetu a pak pomocí elektronických slovníků snadno překládají. V téměř každém předmětu lze pomocí tabletů zkvalitnit a zpestřit výuku vyhledáváním informací na internetu, což žáky velmi baví, a navíc samostatně získané poznatky představují pro dítě vyšší kvalitu než fakta přednesená učitelem.

Všechny tyto pozitivní zkušenosti s využitím tabletů nás vedou k závěru, že i pro budoucí primánky, kteří se v současné době chystají na naše gymnázium k přijímacím zkouškám, připravíme iPady, aby se s nimi mohli pustit do vědy. :-)

Podívejte se také do fotogalerie nebo do facebookového fotoalba.

CSI logoNejste ještě rozhodnuti, zda podat přihlášku právě na naši školu? Nahlédněte do závěrů Inspekční zprávy České školní inspekce, která provedla komplexní kontrolu na naší škole v listopadu 2013. Celá inspekční zpráva je veřejná a rádi se s ní pochlubíme. Předložíme Vám ji k nahlédnutí v papírové podobě při návštěvě naší školy. Děkujeme za Váš zájem o naši školu!

Ke stažení: Závěry inspekce 2013

Přihlášky ke studiu přijímáme do 15. 3. 2014, poštou nebo osobně.

img diarVíte, co budete potřebovat u přijímacích zkoušek? Víte, jakou smíte mít kalkulačku? Přečtěte si informace o přijímacích testech!

INFORMACE_PRO_UCHAZEČE_4LG_-_2014
INFORMACE_PRO_UCHAZEČE_8LG_-_2014

Termíny přijímacích zkoušek, osmileté a čtyřleté studium:
1. kolo – 1. termín 22. dubna 2014, 2. termín 23. dubna 2014

img diarChystáte se na přijímací zkoušky na naše gymnázium? V našem e-learningovém systému Moodle můžete nyní najít ukázky zadání přijímacích zkoušek. Vstup do e-learningu najdete na adrese http://moodle.gymhu.cz/ a přihlásíte se dle pokynů, které jste od nás již obdrželi. Pokud potřebujete více informací, kontaktujte nás.

img diarPřijímací zkoušky nanečisto jsou určeny pro zájemce o studium na víceletém nebo čtyřletém gymnáziu. Uchazeči si mohou vyzkoušet zkoušku z českého jazyka a matematiky ve formátu, který bude použit při přijímacích zkouškách v dubnu 2014.

Harmonogram přijímacích zkoušek nanečisto:

Pro uchazeče do primy osmiletého studia:

  • Od 15:00 do 15:45 matematika (pomůcky: kalkulačka a rýsovací potřeby)
  • Od 16:00 do 16:45 český jazyk

Pro uchazeče do 1. ročníku čtyřletého studia nebo kvinty osmiletého gymnázia:

  • Od 15:00 do 15:45 český jazyk
  • Od 16:00 do 16:45 matematika (pomůcky: kalkulačka a rýsovací potřeby)

Uchazeč si může vyzkoušet oba, nebo jen jeden předmět.

Účastníci obdrží přístupové údaje do e-learningového systému gymnázia, kde budou zveřejňovány další materiály pro přípravu na přijímací zkoušky, řešení a výsledky přijímacích zkoušek nanečisto.

 

Výsledky přijímacího řízení do primy: tabulka (pdf)

2. kolo přijímacího řízení

pondělí, 06 květen 2013 | Napsal(a) | Rubrika Přijímací zkoušky

Dostanene iPady pustime se do vedy img 

Letáček ve verzi PDF stahujte zde.

Ředitelka Gymnázia dr. A. Hrdličky oznamuje, že dne 10. 5. 2013 bude zahájeno druhé kolo přijímacího řízení na volná místa pro obor

osmileté gymnázium 79-41-K/81 (prima) - pro uchazeče z 5. třídy ZŠ

čtyřleté gymnázium 79-41-K/41 (první ročnik) - pro uchazeče z 9. třídy ZŠ

čtyřleté gymnázium 79-41-K/81 (kvinta) - pro uchazeče z 9. třídy ZŠ, kteří studovali dva cizí jazyky

Pro další informace klikněte na "Číst dál...".

Výsledky přijímacího řízení do primy: tabulka (pdf)

Výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku: tabulka (pdf)