Jazyky (174)

Soutěž Němčinář roku

pátek, 26 únor 2016 | Napsal(a) | Rubrika Německý jazyk

nemcinar rokuDne 20. 1. 2016 se 15 našich studentů zúčastnilo třetího ročníku soutěže Němčinář roku, která probíhá formou on-line testu na jazykové úrovni B1 - B2, který se spustí na všech školách ve stejnou dobu v rozmezí dvou hodin.

Celkem se soutěže zúčastnilo 1736 studentů ze 114 škol. Z našich účastníků se nejlépe umístili Veronika Martinů z oktávy (368. místo), Petr Benda ze 3.A ( 568. místo) a Šárka Bartáková ze 4. A (586. místo). Gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast.

Angličtinář roku

středa, 24 únor 2016 | Napsal(a) | Rubrika Anglický jazyk

anglictinar rokuStudenti naší školy si letos již podruhé ověřili své jazykové dovednosti v soutěži Angličtinář roku. Soutěž proběhla formou online testu 27. ledna a zúčastnilo se jí celkem 6311 studentů z 254 škol v České republice. V letošním ročníku byla soutěž poprvé určena i pro studenty z celé Evropy a její mezinárodní verze proběhla pod názvem Best In English. Celkově se tedy soutěže zúčastnilo 10985 studentů ze 479 škol.

Test, jehož součástí byla gramatika, poslech a orientace v textu na úrovni B1 – C1, vyplnilo za naši školu 28 studentů vyššího gymnázia. Naše škola se umístila na 103. místě v rámci České republiky (175. místo v rámci Evropy), což je velice pěkný výsledek, obzvlášť vezmeme-li v potaz technické obtíže, se kterými jsme se museli během testu potýkat. Kvůli výpadku sítě měla řada studentů problém s přihlašováním do testu a spuštěním poslechových úkolů, což se bohužel projevilo i na jejich výsledném skóre.

Jako Angličtinářku roku našeho gymnázia pro tento školní rok můžeme na základě výsledků označit letošní maturantku Annu Hajčiarovou z oktávy, která získala, i přes zmiňované technické potíže, 112 bodů ze 126 možných. Vybojovala tak 193. místo mezi více než 6000 studenty, což je skvělý výsledek. Gratulujeme Anně, ale i všem ostatním studentům, kteří se soutěže zúčastnili a reprezentovali naši školu – děkujeme :-)

2015 02 FRJ LEKTORStudenti francouzského jazyka mají nyní každý měsíc možnost konverzačních hodin s francouzským lektorem kraje Vysočina Nicolasem Singier. V pátek 19. února se s ním tentokrát setkali žáci tříd tercie, kvarty, kvinty, sexty, oktávy, 2.A a 4.A. Žáci tercie si dokonce pro Nicolase připravili otázky týkající se denního režimu a studentky kvinty mu představily svůj projekt „Notre agence de voyages“. S maturitními ročníky lektor probral témata vztahující se k ústní maturitní zkoušce – porovnali české a francouzské svátky i rozdíly ve školském systému Francie a České republiky. Studentům se zvolená témata líbila a už teď se těší na příští návštěvu – dokonce si hodiny s rodilým mluvčím dopředu zamlouvají :-).

speech bubbles2Dne 21. 1. 2016 se naši studenti zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v německém jazyce v Pelhřimově. Druhá místa ve svých kategoriích obsadili Šárka Štecherová z kvarty a Matěj Doležálek z kvinty. Účastníkům soutěže blahopřejeme a děkujeme jim za skvělou reprezentaci školy.

V prosinci proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Olympiády v českém jazyce. Účastníci I. kategorie, což byli žáci tercie a kvarty, v jazykových úkolech tentokrát řešili problematiku názvů jídel, a to spisovných, nespisovných, obourodých, nesklonných, cizího původu, zdrobnělých, pravopisně variantních či různě interpretovatelných. Jako slohový úkol zpracovávali úvahu na téma „Nežijeme proto, abychom jedli,“ ale…

V této kategorii si nejlépe vedli Eliška Svobodová a Jiří Klubal, kteří nás budou reprezentovat v únoru v okresním kole. Mezi velmi úspěšné řešitele se dále zařadili Roman Šimek, Viktorie Sedláková, Anna Váňová, Natálie Duchoňová a Petra Hofmanová.

Ve II. kategorii zahrnující studenty středních škol se jazykové úkoly týkaly sémantiky, slovotvorby či odstraňování stylistických nedostatků a slohový úkol požadoval vypravování na téma „Když jsem ještě chodil spát hned po večerníčku“.

Všechny úkoly nejlépe vyřešili Eliška Janeková, Aleš Krčil, Jan Žáček a Michal Stejskal, z nichž Eliška a Aleš postupují do okresního kola.

Exkurze do rakouského Lince

středa, 09 prosinec 2015 | Napsal(a) | Rubrika Německý jazyk

2015-12-03 16.07.52Dne 3. 12. 2015 se 48 studentů naší školy zúčastnilo exkurze do rakouského Lince. Na programu byla nejprve návštěva "Muzea budoucnosti" Ars Electronica, které se pokouší neobvyklým způsobem spojovat technické vynálezy, umění, společenské vědy a nové technologie a ve kterém je možné si vystavené exponáty na vlastní kůži vyzkoušet. Odpoledne následovala skoro hodinová jízda turistickým vláčkem po městě - měli jsme tak možnost pohodlně si prohlédnout nejen centrum města, ale i nejrůznější romantická zákoutí hornorakouské metropole. Příjemné chvilky jsme strávili také na vánočním trhu na hlavním lineckém náměstí a po setmění jsme se vydali na nedaleký kopec Pöstlingberg, který se tyčí nad městem. Pohledem na osvětlené město rozkládající se po obou březích řeky Dunaj jsme tak zakončili naše jednodenní putování po Rakousku.

Facebookové fotoalbum | Fotogalerie

Soutěž v anglické konverzaci

úterý, 01 prosinec 2015 | Napsal(a) | Rubrika Anglický jazyk

speech bubbles2Školní kolo soutěže pro kategorii II. B proběhlo v pátek 27. 11. 2015. Do okresního kola, které se koná 3. 2. 2016 v Pelhřimově, postupuje vítěz Jiří Skotal z kvarty, náhradník je Jiří Klubal z tercie. Na třetím místě se umístila Anna Váňová z tercie.

Všem zúčastněným děkujeme a blahopřejeme k pěkným výkonům!

keep calm and love EnglishŠkolní kolo soutěže pro kategorii I. B proběhlo v pátek 20. 11. 2015. Do okresního kola, které se koná 3. 2. 2016 v Pelhřimově, postupuje vítěz Ondřej Festa ze sekundy, náhradník je Pavel Miřátský ze stejné třídy.

Všem zúčastněným děkujeme a blahopřejeme k pěkným výkonům!

1. Ondřej Festa (sekunda)
2. Pavel Miřátský (sekunda)

Ostatní soutěžící v abecedním pořadí:
Lukáš Krtek (prima)
Tereza Prchalová (sekunda)
Matěj Sukdolák (prima)
Matěj Vandas (sekunda)

Studenti čtou a píší noviny

úterý, 10 listopad 2015 | Napsal(a) | Rubrika Český jazyk

2015 11 studenti čtou a píší noviny 2 r 2015 11 studenti čtou a píší noviny r

To je název projektu Mladé fronty DNES, do něhož se naši studenti 2. ročníku a sexty v rámci předmětu informační a mediální výchova rok co rok již tradičně zapojují. Redaktoři Mladé fronty vymyslí tři aktuální témata, která postupně v průběhu šesti týdnů posílají do přihlášených škol, studenti je formou volných názorových článků zpracovávají, odesílají zpět do redakce a očekávají, zda právě jejich příspěvek nezaujme a neobjeví se na stránkách deníku. Jako odměnu za své publicistické snažení pak zcela zdarma dostávají každý den do školy Mladou frontu DNES, a to opět po dobu šesti týdnů. Denní tisk mohou se svými vyučujícími využívat nejen v hodinách mediální výchovy, ale i v jiných předmětech.

V letošním roce se sextáni a studenti 2.A nejprve vyjadřovali k tématu „Uprchlická krize: hrozba, nebo výzva?“ a všichni v nevídané invazi Asiatů a Afričanů do Evropy spatřovali především obrovskou hrozbu. Druhé téma do určité míry navázalo na předchozí, neboť úkolem bylo zamyšlení nad „Bezpečím doma, na ulici i na síti“. Zatímco na ulici se v současné době cítí bezpečný málokdo, o síti mají mladí lidé sebevědomou představu, že všechna rizika velice dobře znají a dokáží jim čelit. Ve třetím tématu „Můj kraj, moje město: budu tady žít?“ studenti uvažovali, zda by se jednou po studiích rádi vrátili do svého rodiště, jestli by byli ochotni se stěhovat za prací či kde by chtěli žít, pokud by si mohli vybrat. Tyto názory mladých lidí byly velmi osobité a výrazně se odlišovaly.

Děkujeme redakci MF DNES, že nám i letos nabídla účast v tomto zajímavém a praktickém projektu a že si tak naši studenti opět mohli vyzkoušet své novinářské schopnosti a dovednosti.

french flagV pátek 25. září navštívil naši školu nový francouzský lektor kraje Vysočina Nicolas Singier. Žáci tříd tercie, kvinty, sexty, oktávy, 2.A a 4.A tak měli jedinečnou příležitost vyzkoušet své dovednosti v komunikaci s rodilým mluvčím. Nicolas měl pro všechny skupiny připravena zajímavá témata k diskuzi dle jazykové úrovně daných tříd. Naši studenti se ukázali jako velmi komunikativní a hodiny s Nicolasem si opravdu užili. Velmi kladně hodnotili především jeho přátelský přistup, smysl pro humor a srozumitelnou výslovnost. Doufáme a těšíme se, že ho na našem gymnáziu budeme moci přivítat co nejdříve znovu.