Exkurze (66)

Po stopách brněnských pověstí

sobota, 12 březen 2016 | Napsal(a) | Rubrika Exkurze

2016 02 Brno

Ve středu 9. března 2016 se dvě třídy našich nejmladších studentů, prima a sekunda, vypravily na zájezd do Brna. Protože hlavním cílem naší cesty byla návštěva divadelního představení „Brněnské pověsti“, s těmi nejznámějšími příběhy jsme se předem seznámili už ve škole a po příjezdu do Brna jsme si ještě před vstupem do divadla Reduta prošli místa, s nimiž jsou brněnské pověsti spojeny – od „Neslušného mužíčka“ na kostele sv. Jakuba, přes „Brněnského draka“, „Brněnské kolo“ a „Fiály“ na budově Staré radnice až po „Zvony na Petrově“.

Když jsme pak zasedli v divadle, všechny příběhy nám byly mnohem bližší a dokonce jsme se seznámili i s různými odlišnými verzemi. Přestože zde vystupovali pouze čtyři herci, jejich výkony byly vynikající, nepostrádaly vtip a humor, představení mělo důmyslnou kompozici, zajímavou výpravu, originální hudbu, působilo svěžím a živým dojmem.

Abychom se po sezení v divadle trošku protáhli, vystoupali jsme kolem Petrova na hrad Špilberk. Děti uchvátil nesmírně rozlehlý areál této barokní pevnosti a bývalého „žaláře národů“ i překrásné výhledy na město Brno. Neočekávaným vrcholem našeho pobytu v Brně se však stala prohlídka špilberských kasemat, podzemních chodeb, které původně sloužily pro úkryt vojáků v době ohrožení, později jako evropské vězení a nakonec připadly opět armádě, než se z objektu stala národní kulturní památka. O kouzlo této návštěvy se postaral především vzdělaný a výřečný mladý průvodce-historik, který dokázal dětem podat informace naprosto strhujícím způsobem, takže následovala záplava otázek a obrovského zájmu o problematiku věznění a mučení, o čemž měl pan průvodce bohaté a hluboké znalosti.

Brno jsme opouštěli s velkou spokojeností. I když zúčastnění studenti byli teprve dvanácti- či třináctiletí, jistě mnohý z nich začal uvažovat o tom, že v takovémto zajímavém a malebném městě by se mu určitě dobře studovalo i na některé z jeho četných vysokých škol.

Fotogalerie | Facebookové fotoalbum

Mahenovo divadlo21. ledna 2016 jsme se vydali do krásného prostředí Mahenova divadla v Brně, abychom zde zhlédli moderně zpracované představení Romeo a Julie od Williama Shakespeara. Se studenty 1.A a 5.0 a některými staršími studenty jsme vyrazili ochutnat si atmosféru brněnského divadla, které nás před několika lety potěšilo nepatetickým zpracováním Radůze a Mahuleny. 

Za výběr i zajištění představení děkujeme PaedDr. Marii Váňové.
Poslechněme si i názor našich studentů:

…Představení bylo skvělé a opravdu se mi líbilo. Herci byli naprosto skvělí a nejvíce mě zaujalo, jak hráli i mezi diváky a chodili do hlediště. Určitě bych jel zase…

Středa 21. října se pro naše němčináře z tercie a kvarty (a pět sekundánů) stala příležitostí užít si výuku němčiny hravě a s radostí. Brzy ráno jsme vyrazili do Pardubic, kde se celý program Dne s němčinou díky místnímu Goethe Centru odehrával. Dopoledne nás čekala hra plná záludných úkolů, ve kterých si všichni mohli vyzkoušet své znalosti týkající se významných německých osobností, ale i výrobků a vynálezů pocházejících z této země. Rozhodující byla rovněž taktika, kterou účastníci při hře zvolili, neboť stanoviště pojmenovaná podle různých německých měst navštěvovali v takovém pořadí, aby mezi nimi „ujeli“ co největší vzdálenost. Soutěže se kromě našich želízek v ohni zúčastnilo asi 150 dalších žáků z různých škol.

Po krátké prohlídce historického centra Pardubic jsme se ještě zúčastnili koncertu Uweho Kinda, zpívajícího učitele žijícího v New Yorku, který se mnoho let věnuje propagaci výuky němčiny a jehož metoda spočívá především v tvorbě rytmických písní, které sám skládá a v nichž se nenásilnou formou můžeme naučit některé fráze a slovní zásobu němčiny. Zazpívali jsme si, zatančili a potom už byl čas nastoupit opět do autobusu a vydat se v dobré náladě na zpáteční cestu domů.

Jazykový kurz v Londýně

čtvrtek, 22 říjen 2015 | Napsal(a) | Rubrika Exkurze

IMG 0374IMG 0414IMG 0451IMG 0485

Desítka studentů, kteří v průběhu školního roku 2014/2015 úspěšně reprezentovali naši školu v různých soutěžích a olympiádách, se za odměnu vydala na zájezd do Anglie, který kombinoval výuku angličtiny s poznáváním Londýna a jeho okolí. Organizačně zájezd zajistila firma Student Agency, která k humpoleckým gymnazistům přiřadila žáky tří základních škol ze západních Čech. Na cestu se vydali v neděli 11. října po tradiční trase přes Německo,
Belgii a Francii do Calais a odtud trajektem do anglického přístavu Dover. Po příjezdu do Londýna stihli studenti prohlídku oblasti Westminsterského opatství s přilehlým areálem britského parlamentu, dále pak okolí Buckinghamského paláce, Trafalgarského náměstí s Národní galerií a čas zbyl i na nákupy v centru Londýna. Večer dopravil autobus studenty do příměstské části Londýna zvané Gillingham, kde byli studenti ubytováni v hostitelských rodinách. Následující tři dopoledne studenti strávili výukou angličtiny v prostorách sportovního centra v Gillinghamu, odpoledne byla vyhrazena výletům, v jejichž průběhu si prohlédli Přírodopisné a Vědecké muzeum a Muzeum prince Alberta a královny Viktorie, přilehlý Hyde Park, Greenwich s Námořním muzeem, přímořské letovisko Brighton s úžasným podmořským světem a tzv. Královským pavilonem. Poslední den byl opět věnován Londýnu a jeho dvěma dominantám - Toweru a katedrále svatého Pavla. Zpět do Humpolce se celá skupina vrátila v sobotu 17. října.
Zájezd nabídl realitu života v anglických rodinách se svými pozitivy i negativy (ve srovnání s Českou republikou) - rozdíly ve vytápění domů, způsobu stravování a chodu domácnosti. Při hodinách angličtiny studenti ocenili možnost kontaktu s rodilým mluvčím, i když sami by si uměli představit i poněkud odlišný obsah.

Celkově se všem účastníkům program líbil a do České republiky se vrátili s jednoznačně pozitivními pocity. Sluší se poděkovat vedení školy, že umožnilo tuto akci zorganizovat.

Za pedagogický dozor Mgr. Jiří Dalík, Mgr. Matěj Kulczycki

Více: Facebookové fotoalbum  | Fotogalerie

Zájezd a jazykový kurz se uskutečnil díky výzvě číslo 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.

logo výzva 56

Dobýváme Londýn

středa, 14 říjen 2015 | Napsal(a) | Rubrika Exkurze

Našich 10 nejaktivnějších a v soutěžích nejúspěšnějších reprezentantů tento týden dobývá Londýn. Přinášíme vám čerstvé fotografie:

2015 10 Londýn 012015 10 Londýn 022015 10 Londýn 03

Více: Facebookové fotoalbum  | Fotogalerie

 

Výprava do Rumunska

středa, 09 září 2015 | Napsal(a) | Rubrika Exkurze

2015 09 Rumunsko flagVÝ-PRA-VA
DOBRODRUŽNÁ DO RUMUNSKA VYDAŘILA SE, PROTOŽE
PŘES BAŽINY DOJELI JSME K PLÁŽÍM U MOŘE.
VÝ-PRA-VA
DOBRODRUŽNÁ DO RUMUNSKA VYDAŘILA SE, PROTOŽE
V EIBENTHALU NAŠE VLAJKA VLÁLA NA HOŘE.

Kromě výše uvedených úspěchů jsme také navštívili solný důl v Praidu – velký jako hangár, v němž probíhají pouťové atrakce od rána do večera, vymáchali jsme se v sirných bazéncích, přejeli jsme do oblasti bahenních sopek Paclele Mici a Mari – takové měsíční krajiny s bublajícími kotli, krátce jsme pobyli v mofetové jeskyni - kam se nedoporučuje vcházet s jezevčíky, propluli jsme kanály delty Dunaje – viděli jsme orla mořského a jestřábího, volavky, pelikána a dalších 78 druhů ptáků, stravovali se u lipovanských rybářů - sumec, candát, hmmmmmm ….. a meloun, meloun, dva melouny, meloun, přespali na mořské kose v Černém moři – Gura Portitei s hromadami mušliček na plážích, prošli jsme se vykopávkami starořecké Histrie – po mramoru, který tu leží již více než dva tisíce let, opařili se v termálních jezírkách v Beile Herculane – koupejte se ve vodě 58°C, s čelovkami jsme pošli průtočnou jeskyní Ponicova – dosud zatím nevyužívanou komerčně, bivakovali v Eibenthalu v kempu s nejšikmější plochou na světě – sklon 40° a konečně přejedli jsme se u našich krajanů v Banátu – plná penze servírovaná jako v hotelu. 

Nezapomenutelné zážitky si odvezl každý člen naší výpravy – Martin, Honza i Ondra, Edita, Tereza i Marie, Míla, Martina i Zita, také skupina absolventů, kteří se k nám přidali a na fotografiích je jistě poznáte, a přátelé z Hradské, z Bystřice nad Pernštejnem a Kamenice u Jihlavy. 

Díky řidičům, kteří nás vezli terénem obtížným i pro osobní auto, Tondovi a Soně, kteří kromě průvodcování i vařili, a díky počasí jsme přijeli sice unavení (téměř 4000 km), ale spokojení a opálení.

2015 09 Rumunsko

Facebookové fotoalbum

Za skupinu gymnazistů zapsala RNDr. Zita Vodová

Prima na VyšeHrátkách

středa, 09 září 2015 | Napsal(a) | Rubrika Exkurze

2015 09 Prima na VyšeHrátkách 013.jpg

V úterý 8. září si naši čerství primánci poprvé vyjeli na společný školní výlet, a to do Prahy na Vyšehrad. Při příležitosti 70. výročí konce 2. světové války zde byla v rámci projektu VyšeHrátky pro žáky připravena divadelní bojová hra nazvaná „Zpráva o jedné válce“. Děti na vlastní kůži zažily tísnivou atmosféru v blízkosti nacistického vojáka, v pracovním táboře pro Židy, v bytě, kde se domlouvá ukrývání židovského spoluobčana, či při poslechu rádia vysílajícího z Londýna. Svou fyzickou zdatnost si žáci vyzkoušeli při výcviku budoucích příslušníků anglického Královského letectva majících bombardovat cíle v Německu či při výcviku parašutistů, kteří se chystali k seskoku na území Protektorátu Čechy a Morava. Většinu účastníků velmi zaujala stavba barikád z krabic a boj na nich či útok míčky na auto vezoucí říšského protektora Reinharda Heydricha.

Tento program velmi vhodně a zábavnou formou doplnil školní výuku českého jazyka, dějepisu, občanské i estetické výchovy. Jeho tvůrci čerpali z metod zážitkové pedagogiky a snažili se naplnit moderní postupy výchovy uměním a propojit umění s hrou a vzděláváním.

Pobytu na Vyšehradě jsme využili k prohlídce celého tohoto krásného a klidného areálu. Na Národním hřbitově pátrali žáci po hrobech známých osobností, prohlédli si také baziliku sv. Petra a Pavla se zvonkohrou a rotundu sv. Martina, poznávali, k jakým národním mýtům a pověstem se vztahují čtyři Myslbekova sousoší, a pokochali se nádhernými výhledy z vyšehradských hradeb na Prahu. Pokud by nás při zpáteční cestě nezdržely kolony na dálnici, výlet by neměl chybu.

Facebookové fotoalbum | Fotogalerie

 2015 Rumunsko

Plánovaná expedice se opět uskuteční na přelomu prázdnin a nového školního roku. Znovu do míst, kam se obvykle s cestovní kanceláří nevyjíždí. Letos jedeme v termínu 27. 8. - 5. 9. 2015. V přiložené nabídce se podívejte, co nás čeká.

Jako obvykle s námi pojede zkušený botanik, zoolog a snad budeme mít i další odborníky, kteří nám v terénu rozšíří znalosti o přírodě. Nebude chybět ani odborník na kuchyni - Tonda Mikulenka, čímž je zajištěno, že každý den se nejpozději večer všechno v dobré obrátí.

Akce má expediční charakter, takže spíme pod stany, vaří se a jí v polních podmínkách. Cena se bude pohybovat kolem 9200 Kč. 

Pro účastníky

Podívejte se na organizační pokyny

Prosím, počítejte se zaplacením do konce května. Způsob platby bude zveřejněn na našich stránkách. 

Exkurze tříd 3.O a 4.O do Jihlavy

pátek, 22 květen 2015 | Napsal(a) | Rubrika Exkurze

2015 05 ZOO

Ve čtvrtek 7. května 2015 se žáci tercie a kvarty zúčastnili přírodovědné exkurze do Jihlavy. Dopoledne navštívili Muzeum Vysočiny, kde plnili předem zadané úkoly zaměřené na procvičení geologických znalostí a kde se také seznámili s historií dolování a mincovnictví.

Odpoledne navštívili ZOO. Zde bylo jejich úkolem „zmapovat“ faunu a získat informace, které následně využili pro vytvoření zoologických prezentací.

Přiložená fotografie dokazuje, že se nejenom vydařilo počasí, ale především to, že si žáci akci užili.

Za předmětovou komisi Bi – Ch Mgr. D. Rázková

Prima a sekunda v Polné

pondělí, 11 květen 2015 | Napsal(a) | Rubrika Exkurze

2015 05 vylet sekunda prima

Ve středu 6. května 2015 se vydaly dvě třídy nejmladších studentů gymnázia do Polné. Naše první cesta vedla na hrad a zámek, kde nás zajímala expozice „Stará řemesla“. Sympatická průvodkyně zde dětem ukázala, jak vypadal kupecký krám a co všechno zde bylo možné pořídit či zařídit. Pak je zasvětila do práce cukrářů, perníkářů, pekařů či řezníků, ale viděli jsme též, co všechno se nacházelo v dílně ševce, košíkáře, tkalce či výrobce modrotisku. Součástí prohlídky byla i návštěva staré lékárny „U Černého orla“, kde jsme získali informace o historii výroby a prodeje různých léčivých produktů a též jsme si mohli prohlédnout jejich dobové uložení.

Naší druhou zastávkou byla „Stará škola“ Děti měly možnost prohlédnout si zde školní třídu z roku 1866, která byla vybavena původními exponáty – lavicemi, tabulí, učebnicemi, atlasy, globusy, výkresy aj. Součástí třídy byl dokonce model těžební věže, který si místní učitel sám vyrobil. Nahlédli jsme také do kabinetu učebních pomůcek s fyzikálními přístroji, mineralogickou sbírkou a s vycpanými zvířecími exponáty. Nejznámějším z nich je dvouhlavé tele. Vstoupili jsme i do černé kuchyně a do bytu učitele.

Posledním cílem našeho výletu bylo Regionální židovské muzeum v Polné, kde jsme si prohlédli synagogu a nově otevřený rabínský dům, jehož součástí je i židovská lázeň mikve. Toto prostředí dětem lehce poodhalilo postavení, způsob života, zvyky a obyčeje Židů v jejich neobyčejné historii.

Facebookové fotoalbum | Fotogalerie