Exkurze (62)

Dobýváme Londýn

středa, 14 říjen 2015 | Napsal(a) | Rubrika Exkurze

Našich 10 nejaktivnějších a v soutěžích nejúspěšnějších reprezentantů tento týden dobývá Londýn. Přinášíme vám čerstvé fotografie:

2015 10 Londýn 012015 10 Londýn 022015 10 Londýn 03

Více: Facebookové fotoalbum  | Fotogalerie

 

Výprava do Rumunska

středa, 09 září 2015 | Napsal(a) | Rubrika Exkurze

2015 09 Rumunsko flagVÝ-PRA-VA
DOBRODRUŽNÁ DO RUMUNSKA VYDAŘILA SE, PROTOŽE
PŘES BAŽINY DOJELI JSME K PLÁŽÍM U MOŘE.
VÝ-PRA-VA
DOBRODRUŽNÁ DO RUMUNSKA VYDAŘILA SE, PROTOŽE
V EIBENTHALU NAŠE VLAJKA VLÁLA NA HOŘE.

Kromě výše uvedených úspěchů jsme také navštívili solný důl v Praidu – velký jako hangár, v němž probíhají pouťové atrakce od rána do večera, vymáchali jsme se v sirných bazéncích, přejeli jsme do oblasti bahenních sopek Paclele Mici a Mari – takové měsíční krajiny s bublajícími kotli, krátce jsme pobyli v mofetové jeskyni - kam se nedoporučuje vcházet s jezevčíky, propluli jsme kanály delty Dunaje – viděli jsme orla mořského a jestřábího, volavky, pelikána a dalších 78 druhů ptáků, stravovali se u lipovanských rybářů - sumec, candát, hmmmmmm ….. a meloun, meloun, dva melouny, meloun, přespali na mořské kose v Černém moři – Gura Portitei s hromadami mušliček na plážích, prošli jsme se vykopávkami starořecké Histrie – po mramoru, který tu leží již více než dva tisíce let, opařili se v termálních jezírkách v Beile Herculane – koupejte se ve vodě 58°C, s čelovkami jsme pošli průtočnou jeskyní Ponicova – dosud zatím nevyužívanou komerčně, bivakovali v Eibenthalu v kempu s nejšikmější plochou na světě – sklon 40° a konečně přejedli jsme se u našich krajanů v Banátu – plná penze servírovaná jako v hotelu. 

Nezapomenutelné zážitky si odvezl každý člen naší výpravy – Martin, Honza i Ondra, Edita, Tereza i Marie, Míla, Martina i Zita, také skupina absolventů, kteří se k nám přidali a na fotografiích je jistě poznáte, a přátelé z Hradské, z Bystřice nad Pernštejnem a Kamenice u Jihlavy. 

Díky řidičům, kteří nás vezli terénem obtížným i pro osobní auto, Tondovi a Soně, kteří kromě průvodcování i vařili, a díky počasí jsme přijeli sice unavení (téměř 4000 km), ale spokojení a opálení.

2015 09 Rumunsko

Facebookové fotoalbum

Za skupinu gymnazistů zapsala RNDr. Zita Vodová

Prima na VyšeHrátkách

středa, 09 září 2015 | Napsal(a) | Rubrika Exkurze

2015 09 Prima na VyšeHrátkách 013.jpg

V úterý 8. září si naši čerství primánci poprvé vyjeli na společný školní výlet, a to do Prahy na Vyšehrad. Při příležitosti 70. výročí konce 2. světové války zde byla v rámci projektu VyšeHrátky pro žáky připravena divadelní bojová hra nazvaná „Zpráva o jedné válce“. Děti na vlastní kůži zažily tísnivou atmosféru v blízkosti nacistického vojáka, v pracovním táboře pro Židy, v bytě, kde se domlouvá ukrývání židovského spoluobčana, či při poslechu rádia vysílajícího z Londýna. Svou fyzickou zdatnost si žáci vyzkoušeli při výcviku budoucích příslušníků anglického Královského letectva majících bombardovat cíle v Německu či při výcviku parašutistů, kteří se chystali k seskoku na území Protektorátu Čechy a Morava. Většinu účastníků velmi zaujala stavba barikád z krabic a boj na nich či útok míčky na auto vezoucí říšského protektora Reinharda Heydricha.

Tento program velmi vhodně a zábavnou formou doplnil školní výuku českého jazyka, dějepisu, občanské i estetické výchovy. Jeho tvůrci čerpali z metod zážitkové pedagogiky a snažili se naplnit moderní postupy výchovy uměním a propojit umění s hrou a vzděláváním.

Pobytu na Vyšehradě jsme využili k prohlídce celého tohoto krásného a klidného areálu. Na Národním hřbitově pátrali žáci po hrobech známých osobností, prohlédli si také baziliku sv. Petra a Pavla se zvonkohrou a rotundu sv. Martina, poznávali, k jakým národním mýtům a pověstem se vztahují čtyři Myslbekova sousoší, a pokochali se nádhernými výhledy z vyšehradských hradeb na Prahu. Pokud by nás při zpáteční cestě nezdržely kolony na dálnici, výlet by neměl chybu.

Facebookové fotoalbum | Fotogalerie

 2015 Rumunsko

Plánovaná expedice se opět uskuteční na přelomu prázdnin a nového školního roku. Znovu do míst, kam se obvykle s cestovní kanceláří nevyjíždí. Letos jedeme v termínu 27. 8. - 5. 9. 2015. V přiložené nabídce se podívejte, co nás čeká.

Jako obvykle s námi pojede zkušený botanik, zoolog a snad budeme mít i další odborníky, kteří nám v terénu rozšíří znalosti o přírodě. Nebude chybět ani odborník na kuchyni - Tonda Mikulenka, čímž je zajištěno, že každý den se nejpozději večer všechno v dobré obrátí.

Akce má expediční charakter, takže spíme pod stany, vaří se a jí v polních podmínkách. Cena se bude pohybovat kolem 9200 Kč. 

Pro účastníky

Podívejte se na organizační pokyny

Prosím, počítejte se zaplacením do konce května. Způsob platby bude zveřejněn na našich stránkách. 

Exkurze tříd 3.O a 4.O do Jihlavy

pátek, 22 květen 2015 | Napsal(a) | Rubrika Exkurze

2015 05 ZOO

Ve čtvrtek 7. května 2015 se žáci tercie a kvarty zúčastnili přírodovědné exkurze do Jihlavy. Dopoledne navštívili Muzeum Vysočiny, kde plnili předem zadané úkoly zaměřené na procvičení geologických znalostí a kde se také seznámili s historií dolování a mincovnictví.

Odpoledne navštívili ZOO. Zde bylo jejich úkolem „zmapovat“ faunu a získat informace, které následně využili pro vytvoření zoologických prezentací.

Přiložená fotografie dokazuje, že se nejenom vydařilo počasí, ale především to, že si žáci akci užili.

Za předmětovou komisi Bi – Ch Mgr. D. Rázková

Prima a sekunda v Polné

pondělí, 11 květen 2015 | Napsal(a) | Rubrika Exkurze

2015 05 vylet sekunda prima

Ve středu 6. května 2015 se vydaly dvě třídy nejmladších studentů gymnázia do Polné. Naše první cesta vedla na hrad a zámek, kde nás zajímala expozice „Stará řemesla“. Sympatická průvodkyně zde dětem ukázala, jak vypadal kupecký krám a co všechno zde bylo možné pořídit či zařídit. Pak je zasvětila do práce cukrářů, perníkářů, pekařů či řezníků, ale viděli jsme též, co všechno se nacházelo v dílně ševce, košíkáře, tkalce či výrobce modrotisku. Součástí prohlídky byla i návštěva staré lékárny „U Černého orla“, kde jsme získali informace o historii výroby a prodeje různých léčivých produktů a též jsme si mohli prohlédnout jejich dobové uložení.

Naší druhou zastávkou byla „Stará škola“ Děti měly možnost prohlédnout si zde školní třídu z roku 1866, která byla vybavena původními exponáty – lavicemi, tabulí, učebnicemi, atlasy, globusy, výkresy aj. Součástí třídy byl dokonce model těžební věže, který si místní učitel sám vyrobil. Nahlédli jsme také do kabinetu učebních pomůcek s fyzikálními přístroji, mineralogickou sbírkou a s vycpanými zvířecími exponáty. Nejznámějším z nich je dvouhlavé tele. Vstoupili jsme i do černé kuchyně a do bytu učitele.

Posledním cílem našeho výletu bylo Regionální židovské muzeum v Polné, kde jsme si prohlédli synagogu a nově otevřený rabínský dům, jehož součástí je i židovská lázeň mikve. Toto prostředí dětem lehce poodhalilo postavení, způsob života, zvyky a obyčeje Židů v jejich neobyčejné historii.

Facebookové fotoalbum | Fotogalerie

Po stopách Barbory Panklové

pondělí, 11 květen 2015 | Napsal(a) | Rubrika Exkurze

2015 05 05 Babiccino udoli1024

Dne 5. května 2015 se studenti ze tříd sexta a 2. A pod dozorem paní učitelky Váňové a pana učitele Škrabánka vydali na exkurzi do Babiččina údolí v okrese Náchod. Tříhodinová cesta okořeněná hrajícím rádiem utíkala velmi rychle a naší první zastávkou se stal zámek Ratibořice. Z vyprávění průvodkyně jsme se dozvěděli, že se zde vystřídalo mnoho majitelů, až jej nakonec získala kněžna Kateřina Zaháňská, známá z literárního díla Babička. Po celou prohlídku zámeckého areálu nás provázela vůně květin z výstavy věnované 200. výročí Vídeňského kongresu. Po prohlídce jsme podnikli procházku k Ludrovu mlýnu, jejž vlastnil děd nejlepší kamarádky Barunky. Překvapilo nás, jak dokonale se mlýnice zachovala. Atmosféra Babičky na nás dýchala i po cestě k Viktorčině splavu a poté ke Starému bělidlu. Je to malá chaloupka, kterou zub času vůbec nepoznamenal. Vy jen čekáte, kde na vás vykoukne malá Barunka, jejíž domov sem Božena Němcová umístila, i když ve skutečnosti žila v úplně jiném domě naproti ratibořickému zámku. Údolí se s námi rozloučilo trdelníky, které pro nás místní cukráři na objednávku hbitě vyrobili. Naším dalším cílem bylo Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, konkrétně Barunčina škola, kam se chodila slavná spisovatelka vzdělávat. Podle informací průvodce to byla moc chytrá a nadaná dívka. Dobová učebna nám přiblížila, jak vypadala výuka v 1. polovině 19. století. Domů jsme se vrátili unavení, avšak plní nových vědomostí a zážitků. Tato exkurze byla moc příjemná a vydařená.

Martina Veletová, 6.0

Facebookové fotoalbum | Fotogalerie

Navštívili jsme muzikál FANTOM OPERY

pondělí, 20 duben 2015 | Napsal(a) | Rubrika Exkurze

2015 04 Fantom opery

V pátek 10. dubna naše gymnázium uspořádalo kulturní zájezd do pražského divadla Goja Music Hall na jeden z nejdéle hraných muzikálů na světě – na Fantoma opery. Představení trvalo celkem 2 hodiny a 45 minut, a to i s přestávkou. Toto nejznámější dílo Andrew Lloyd Webbera mělo první českou premiéru právě v tomto divadle 13. září 2014. Děj vypráví o Fantomovi , který když poprvé uslyšel zpívat mladou baletku Christinu Daaé, okamžitě se do ní zamiloval, stejně jako celé publikum. Hned po jejím prvním představení ji odvede dolů do podzemí, kde žije, a chce si ji vzít. Christine ho však odmítne a vrací se zpět, kde se zamiluje do svého přítele z dětství Vikomta Raoula. Následuje mnoho neštěstí, které padne na divadlo. Děj se dál zaplétá a vrcholí dalším únosem Christiny Daaé, kdy jí Fantom dává na výběr jen ze dvou možností. Buď si ho vezme a zůstane s ním v podzemí, anebo zavraždí Raoula.

Marian Vojtko v roli Fantoma exceluje a divák je okouzlen zabarvením jeho hlasu. Ani herci dalších rolí Michaela Gemrotová (Christine Daaé) a Michal Bragagnolo (Raoul) nezůstávají svými výkony pozadu a celé představení tak působí nádherným dojmem, který by si milovníci muzikálů neměli nechat ujít.

Z divadla jsme odcházeli nadšení a plni nezapomenutelných zážitků. Už od prvních tónů, kdy nad námi začal stoupat impozantní lustr, jsme se do představení zamilovali a ještě po příjezdu zpět do Humpolce nám v uších zněly tóny Fantoma opery.

Zuzana Rýznerová, sexta

Zhlédli jsme moderního Lakomce

úterý, 31 březen 2015 | Napsal(a) | Rubrika Exkurze

2015 03 Lakomec divadlo

Ve čtvrtek 19. března jsme se vypravili do Horáckého divadla v Jihlavě na Moliérovu hru Lakomec. Usazeni do prvních tří řad jsme měli skvělý výhled a nic nám nemohlo utéct. Zpracování tohoto klasického díla nás všechny velmi překvapilo. Lakomec byl totiž jihlavskými herci pojat velmi moderně, což se projevilo zejména na kostýmech, ale také v narážkách na současné osobnosti a problémy. Herci chodili po scéně v džínách, tričkách nebo na vysokých podpatcích. Ne všichni byli touto aktualizací zcela nadšeni. Zejména maturantům se nezdálo, že si teď hru kvůli maturitě musí stejně přečíst, protože nevědí, co byl originál a co bylo přidáno. Mladší studenti s moderním pojetím naopak problémy neměli. Líbila se nám svěžest, kterou do hry herci vnášeli, a také stínohra, která byla nedílnou součástí scény. Publikum se skvěle bavilo a hodně jsme se nasmáli třeba u vylepšených scén nebo u narážek na snižování důchodů, stav městské veřejné dopravy nebo všemi obdivovaného kuchaře z večerního vysílání TV NOVA. Ať už se nám moderní zpracování zamlouvalo, nebo příliš ne, měli bychom uznat, že herci museli v této hře odvést hodně práce a zaslouží si náš respekt.

Vendula Sedláková, 5.0

Kočky fotoV pondělí 10. listopadu uspořádalo naše gymnázium pro své studenty, učitelský sbor a jejich blízké zájezd do Městského divadla v Brně na světoznámý muzikál Kočky.

Muzikál Kočky, jehož autorem je známý skladatel Andrew Lloyd Webber, je nejdéle uváděným muzikálem v historii londýnského West Endu i newyorského Brodwaye. Děj poetického tanečního představení vypráví o každoročním setkávání koček na kouzelném bále, kde vždy jedna z nich dostává možnost znovu se narodit a prožít další život. Během vystoupení jsme postupně zhlédli přehlídku různých kočičích charakterů. Ve svých hudebních číslech se snažili dokázat, že právě ony mají být tou vyvolenou. Na jejich ples také zavítá stará tajuplná kočka Grizabella, která má více než polovinu obličeje zohyzděnou a všichni se jí štítí. Jak tedy nakonec příběh skončí….

Muzikál byl plný tance a především krásné hudby. Je třeba vyzdvihnout bezvadné výkony brněnských herců, kteří své kočičí role obohatili lidským vtipem a charismatem. Všichni v publiku tradičně čekali na interpretaci hitu Memory. My jsme si ho vyslechli v podání osobité Aleny Antalové, jíž v Brně patří většina hlavních muzikálových rolí.

Myslím si, že všichni odcházeli z divadla s dobrou náladou a s velkými pěveckými a tanečními zážitky. Brněnské Kočky jsou totiž originálním muzikálovým hitem a je nutné jim dlouho tleskat, a to i ve stoje!

Simona Zástěrová, 6.0