Společenské vědy (32)

scrollV úterý 20. ledna 2015 se v Pelhřimově konalo okresní kolo letošního ročníku Dějepisné olympiády. Na základě výsledku školního kola vyslalo naše gymnázium do Pelhřimova dva zástupce. Matěj Doležálek (4.O) se dokázal v konkurenci 31 soutěžících prodrat na vynikající druhou pozici a o rok mladší Jaromír Krtek obsadil skvělé čtvrté místo. Oběma soutěžícím gratulujeme a přejeme hodně štěstí v případném krajském kole.

movieiconHumpolečtí gymnazisté ze tříd 3. A, 7. O a dějepisného semináře maturitního ročníku se zúčastnili úvodní projekce tradičního filmového festivalu v Humpolci. Protože letošní ročník je tematicky zaměřen na přelom 19. a 20. století, zhlédli jsme dokumentární film režiséra Karla Fuksy s názvem František Josef I. - Soumrak habsburské monarchie (1996). Úvodní slovo obstaral dramaturg festivalu Jozef Gréč a navzdory počátečním technickým potížím si ti studenti, kteří mají v oblibě národní a světovou historii, mohli odnést spoustu cenných informací.

2014 02 Ukradene detství 1Ve dnech  4.2. až 27. 2. 2014 uspořádalo městské muzeum výstavu na téma Ukradené dětství. Naši studenti provedli v podzimních měsících průzkum veřejného povědomí o problematice dětské práce a výsledky průzkumu se staly součástí výstavy.

Následně pak ve škole 14.2. proběhla beseda studentů s koordinátorkou kampaně Stop dětské práci paní Pavlou Jebili Začalovou, která pracuje pro společnost Člověk v tísni.  V průběhu besedy měli žáci možnost blíže pochopit, co se rozumí dětskou prací a uvědomit si, kolik běžně užívaných výrobků je se zneužíváním práce dětí spojeno.

Současně s besedou jsme v prostorách školy připravili koutek s materiály, které přispívají k rozšíření informovanosti o zmíněném tématu.

2014 02 Ukradene detstvi

2013 12 Terezinska stafetaV prosinci 2013 byla na naší škole instalována putovní výstava VEDEM Cesta Terezínských kluků stále pokračuje. Součástí výstavy byla série přednášek pro studenty o Terezínské štafetě. Studenti prvního ročníku Aleš a David Krčilovi nás seznámili s podmínkami, v jakých žily děti v terezínském ghetu, s jejich osudy a tajnou tvorbou časopisů, ze kterých si čítávaly.

Pribehy bezpravi 1  Pribehy bezpravi 2

7. listopadu 2013 se na naší škole uskutečnila v rámci projektu „Příběhy bezpráví“ beseda s panem PhDr. Andrejem Gjuričem, který nás seznámil s osudy své rodiny během dvou totalitních režimů v Československu.

Popsal velmi zajímavou historii své rodiny v pozadí velkých událostí dějin našeho státu, do kterých příslušníci této rodiny aktivně zasahovali, především díky svým pevným morálním postojům a odbojové aktivitě proti fašistickému i komunistickému režimu (Alexandr Gjurič, Vladimír Vacek, Marie Vacková). Studentům tak zprostředkoval pozadí příběhů odbojové skupiny tzv. tří králů (Mašín, Balabán, Morávek), vytvoření tzv. balkánského tunelu, ale i utlačování studentů a komunistickému režimu nepohodlných lidí po únoru 1948. Nejcennější byl jistě jeho pohled coby dítěte a mladíka na události, které prakticky zničily jeho společensky významnou rodinu.

Na závěr přednášky připomněl důležitost „paměti národa“ a položil otázku, zda boj jeho rodiny proti totalitním režimům měl smysl. Jako bývalý poslanec prosazoval odškodnění a uznání těchto lidí, kteří přes osobní ztráty bojovali za svobodný stát bez útlaku, nesetkal se ale s úspěchem. Apeloval tedy i na naše studenty, aby nezapomínali na významné osobnosti a události státu, regionu, ale i našeho města a své rodiny.

Za příjemnou a zajímavou přednášku panu Gjuričovi děkujeme!

Také děkujeme slečně Slavíkové z Pelhřimovského deníku za poskytnutí fotografií z besedy. 

pribehy bezpravi logoHumpolecké gymnázium se letos opět připojilo k projektu „Příběhy bezpráví - Měsíc filmu na školách". Ve čtvrtek 7. listopadu 2013 se bude v prostorách školy od 12.00 do 14.30 hodin promítat film režisérky Heleny Třeštíkové s názvem „Hitler, Stalin a já“ (r. 2001), jehož ústřední postavou je Heda Blochová postižená nacistickou a komunistickou totalitou. Na následnou besedu se studenty 3.A a septimy se nám podařilo zajistit pana PhDr. Andreje Gjuriče. Pan Gjurič vyrůstal v rodině lékaře Alexandra Gjuriče, který se významnou měrou podílel na činnosti protifašistického domácího odboje v rámci organizace ÚVOD, za což byl v roce 1944 popraven, stejně jako jeho švagr MuDr. Vladimír Vacek. Gjuričova teta, paní Růžena Vacková, sice přežila nacistické věznění na Pankráci, ale na základě vykonstruovaného procesu strávila 15 let v komunistických kriminálech.

Lze očekávat, že vyprávění pana Andreje Gjuriče bude pro všechny zúčastněné mimořádným přínosem.

K H BorovskyV sobotu 19. října podnikla skupina zájemců o archivářské řemeslo exkurzi do Havlíčkova muzea. Tady jsme se blíže seznámili s osobností Karla Havlíčka Borovského, která vystupuje jako jedna z nejvýznamnějších postav regionální politiky i v Kamarýtově kronice, kterou zpracováváme pro ediční podobu a snadnou přístupnost badatelům i zájemcům o historii.

 

scroll29. ledna 2013 se Kateřina Tomanová účastnila okresního kola dějepisné olympiády v Pelhřimově. Jako úspěšná řešitelka postupuje do krajského kola, které se koná ke konci března.

Přejeme další úspěch.

exkurze archiv1 02 2013exkurze archiv2 02 2013Studenti, kteří se účastní edičního projektu Kamarýtovy kroniky, měli možnost ve čtvrtek 7.2. 2013 navštívit okresní archiv a podívat se pod dohledem Mgr. Pavla Holuba i do „zákulisních“ prostor archivu.

archiv PEK 1. listopadu 2012 zahájilo naše gymnázium novou formu spolupráce se Státním okresním archivem v Pelhřimově. Skupina 7 gymnazistů se bude podílet na projektu, jehož cílem je vydání odborné edice tzv. Kamarytovy kroniky, která je nejstarší dochovanou kronikou města Humpolce.