Projekt Humpolec 1914 v dějepisných hodinách 3.0

pátek, 26 únor 2016 | Napsal(a)  | Rubrika Společenské vědy | Zobrazeno: 1403×

Studenti 3.O našeho gymnázia několik únorových hodin dějepisu strávili u projektu Humpolec 1914. Ve skupinách přepsali záznamy z tohoto roku, které uváděla humpolecká kronika, pak vybrali z tohoto přepisu zajímavá témata. O nich jsme si popovídali a vyhledali k nim některé informace a dobové fotografie. S výsledky tohoto projektu a s humpoleckými zajímavostmi z roku 1914 seznámili své spolužáky pomocí plakátů s úryvky kroniky. V projektu budeme pokračovat v červnu, kdy porovnáme dění v Humpolci s každodenností jiných českých měst, podíváme se na válečná omezení života měšťanů, nebo si zkusíme uvařit jeden z receptů „Kuchařky v době nedostatku“, kde se využívají náhražky potravin podobně jako ve válečných dobách.

Hendrych, Mojžíš, 3.0:

Staré opotřebované obleky vojenské

Roku 1914 se do Humpolce vozily staré vojenské obleky, které byly přímo z bitevního pole. Tady se zpracovávaly a přešívaly na obleky nové. Lidé si zbytky obleků vybírali jak na nošení, tak na výměnu za jiné užitečné věci i nedostatkové potraviny.

2016 Projekt Humpolec 1914

„…vozily se do Humpolce, zde se třídily, trhaly, předly, soukaly a vzaly na výrobky zase nové. Mezi dováženými surovinami, hadry a součástkami roztrhaných vojenských obleků bylo viděti i celé pláště, blůzy, kalhoty, čepice, na nichž leckde lpěla dosud nesmytá krev raněných i padlých vojínů. Vozilo se vše přímo z pole. Na některých místech bylo lze spatřiti, jak z dovezených zbytků obleků vybírají se celé součásti, bluzy, kabáty, pláště, kalhoty a vyměnují se za jiné potřeby – i vyživovací – a tak se pomalu někteří lidé zejména venkované oblékali do odložených obleků vojenských, jež si u soukeníků vyměňovali i kupovali.“

Naposledy změněno pátek, 26 únor 2016 09:03