Zájemci o humpoleckou historii si mohou prolistovat edici Kamarýtovy kroniky v místní knihovně

čtvrtek, 05 únor 2015 | Napsal(a)  | Rubrika Společenské vědy | Zobrazeno: 1667×

2015 02 05 Kamarytova kronikaProjekt Kamarýtovy kroniky byl úspěšně dokončen a výsledek naší práce se připravoval na konci minulého roku do podoby, v které by mohl být zpřístupněn humpolecké veřejnosti. Nyní si tuto edici můžete prohlédnout v místní knihovně. Děkujeme naší škole, SOkA Pelhřimov, Městu Humpolec i dalším institucím za spolupráci a podporu. 

Kamarýtova kronika je písemným pramenem, který reflektuje dějiny Humpolce v 19. století a může být v tomto neocenitelnou pomůckou pro studium historie našeho města. Díky ní se dozvídáme o dění v regionu v revolučním roce 1848, o různých osobnostech (např. Karlu Havlíčku Borovském) v dané době významných, jejichž odkaz promlouvá i k současné generaci, ale také o osobnostech, které byly „zapomenuty“. Neméně podstatné jsou informace o každodennosti města Humpolce, dobové byrokracii, měnících se úřadech a jejich úřednících, stejně jako zprávy o budování škol a školství nebo o dopadech války z roku 1866 na naše město. S 19. stoletím, především pak jeho druhou polovinou, se pojí právo zakládat spolky a politické strany. I tento rys veřejného života města je v kronice doložen na několika politických sporech a skandálech. Kronikáři ovšem do knihy zařadili i zprávy, pro které bychom dnes užili označení „zprávy černé kroniky“ (požáry, vandalství, sebevraždy, sexuální delikty, dokonce i průběh zákeřné vraždy).

Naposledy změněno čtvrtek, 05 únor 2015 19:53