Na stránkách humpolecké kroniky...

úterý, 18 březen 2014 | Napsal(a)  | Rubrika Český jazyk | Zobrazeno: 1420×

2014 03 stary HumpolecNa straně 12 humpolecké městské kroniky si můžeme přečíst o bližších okolnostech průběhu revolučního roku 1848 v našem městě. Dozvídáme se, jak revoluční doba zametla s tehdejším neoblíbeným představitelem města a jaké následky pro něho měla po stránce finanční. Líčení událostí má samozřejmě subjektivní ráz kronikáře Kamarýta.

Dne 14. dubna přijel do Humpolce, v nějaké nepovědomé[1] mně záležitosti, p. kra[j]ský komisař Hannl a měšťanstvo[2] mělo velikou kyselost[3] na radního zkušeného[4] Františka Vašíčka skrze jeho veliké praktiky[5] a zlé[6] zacházení s měšťanstvem[7]. Tak se ze přednějšího[8] a z jádra měšťanstva mezi sebou uradili[9], že nyní obyvatelstvo vystoupilo i veškerý národ z poručenství[10] a že národ dospěl, že nemusí vše snášet a být jako otrok.[11] ‹ze je› Že je nyní dospělý a svobodný. Tedy se sebrali a na radního do radní[12] kanceláře šli. A to byli Kajetán Příborský, Jakub Motl, Ferdinand Nápravník, Maxmilián Bečvář, Josef Nápravník starý a František Nápravník mladý, Josef Procházka, Jan Pujman a mnoho jiných. A na radního Vašíčka před komisařem tak usilovně doráželi, [a]by jim složil účty[13] za ta léta, co tam byl. Von[14] všelijak se vymlouvaje, však měšťané na to nedbaje jej docela z ouřadu[15] sesadili. Hned před krajským komisařem Hannlem všechny klíče a vše, co obecního bylo, jim musel odvésti[16] a z radního domu, kde svůj byt měl, musel se vystěhovati. A odstěhoval se do bytu p. Jana Bečváře čís. 301, 302, co byl za něj měšťanostou[17]. A jeho nábytek se mu od měšťanů zabavil a do j[e]dnoho pokoje se složil, poněvadž mnoho reštíroval[18] obci, což potom bylo v licitaci[19] veřejně prodáno.

Tento text nám do čitelné podoby z kronikářova rukopisu edičně zpracovala studentka Kristýna Prokůpková (transkripce) a Mgr. Pavel Holub (transliterace). Text je zatím opatřen pouze jazykovými poznámkami, nadchází nám tedy ještě ověřování informací v archivních materiálech a doplňování poznámek věcných, které nám přiblíží osoby a místa z textu.

Děkujeme všem zúčastněným za práci na edici Kamarýtovy kroniky, která by měla vyjít pro zájemce o humpoleckou historii na podzim 2014.

[1] ponechána zastaralá řídce užívaná podoba slova „neznámé“, viz SSJČ
[2] měšťané jako celek, viz SSJČ
[3] ponecháno expresivní vyjádření kronikáře o nevlídnosti a rozmrzelosti měšťanů, viz SSJČ
[4] kronikářova podoba slova „skouseneho“ naharazena v kontextu novodobým přepisem, starší podoba slova vychází ze slov zkušená, získat zkušenosti, viz SSJČ
[5] původní kronikářova grafická podoba slova „partiky“ nahrazena v rámci kontextu věty slovem praktiky expresivní vyjádření pro politické praktiky, pletichy, machinace a pikle, viz SSJČ
[6] ponechána zastaralá varianta slova „špatné“
[7] v tomto slově výjimečně kronikář použil starší grafickou podobu „městanstwem“
[8] kronikář chce tímto slovem naznačit, že vystoupili přední měšťané města srov. urozený, vladař země, viz kartotéka NLA
[9] ponechána archaická podoba slova ve významu „dohodli, usnesli“, viz SSJČ
[10] ve smyslu osvobodit se od nadvlády, dozoru, viz SSJČ
[11] V rámci vyznění textu větu končíme, následné slovo započal, ale škrtl a napsal znovu zřejmě kvůli chybě.
[12] původní kronikářova grafická podoba slova „radniho“ nahrazena v rámci významového vyznění věty
[13] ve smyslu aby se zodpovídal za činy ve své funkci
[14] ponecháváme kronikářovu nářeční variantu zájmena on
[15] ponecháváme kronikářovu nářeční expresivní variantu „ouřad“, viz PSJČ
[16] ponecháno zastaralé vyjádření, ve smyslu odevzdat, viz SSJČ
[17] ponechán archaický výraz pro starostu města, viz SSJČ
[18] ponechána nářeční hovorová varianta slova, ve smyslu byl dlužen obci pochází od slova rest (nář. rešt), nedoplatek, dluh, nevyřízená věc, viz PSJČ
[19] veřejný prodej, dražba, viz PSJČ

Obrázek je z kalendáře Humpolec 2011

Naposledy změněno středa, 19 březen 2014 12:33