Výuka s iPady přináší primánkům radost, příjemné učení i dobré znalosti

čtvrtek, 13 únor 2014 | Napsal(a)  | Rubrika Přijímací zkoušky | Zobrazeno: 3192×

 iPady Prima

iPady připravíme i pro další primánky

Třída prima našeho gymnázia má za sebou půl roku výuky s iPady. Po počátečních nesmělých krůčcích jsme se ve většině předmětů dostali do fáze, kdy se nejen žáci, ale i vyučující na hodiny s tablety těší.

Protože v iPadech máme staženy elektronické verze učebnic, snažíme se je maximálně využívat, neboť současnou dětskou generací je elektronické médium jednoznačně upřednostňováno. Tablet navíc umožňuje zvětšení probíraných pasáží (tabulek, grafů, cvičení, obrázků, map…) a s tím související vyšší koncentraci. Elektronická učebnice podporující mezipředmětové vztahy disponuje řadou odkazů do učebnic jiných předmětů, odborných i beletristických textů, takže primánek se např. v jednom z cvičení setká s pojmem Vltava a okamžitě se může přepojit do učebnice zeměpisu, která mu nabídne základní poučení o této řece, fotografie, mapy, ale může se též na pár minut zaposlouchat do Smetanovy symfonické básně Vltava nebo se podívat na krátkou videoukázku. Interaktivní učebnice nabízí i řadu cvičení a testů, které žákovu práci v závěru vždy vyhodnotí a poučí ho o jeho chybách. Širokou nabídku cvičení využitelných v iPadech lze nalézt i na internetu. Elektronická cvičení vyžadují samostatnou intenzivní práci každého žáka a jejich efekt je ve srovnání se společně řešenými cvičeními z klasických učebnic podstatně vyšší. Žák je zkrátka nucen většinu hodiny uvědoměle pracovat, což se běžně nestává. A pokud řeší úkoly rychleji než ostatní, za odměnu si může v našetřených minutách na tabletu i něco zahrát. Elektronické učebnice přinášejí žákům i odlehčení školního batohu, protože ty klasické papírové zůstávají doma.

Vyučující cizích jazyků rádi využívají iPady pro práci s cizojazyčným textem, který si se žáky vyhledají na internetu a pak pomocí elektronických slovníků snadno překládají. V téměř každém předmětu lze pomocí tabletů zkvalitnit a zpestřit výuku vyhledáváním informací na internetu, což žáky velmi baví, a navíc samostatně získané poznatky představují pro dítě vyšší kvalitu než fakta přednesená učitelem.

Všechny tyto pozitivní zkušenosti s využitím tabletů nás vedou k závěru, že i pro budoucí primánky, kteří se v současné době chystají na naše gymnázium k přijímacím zkouškám, připravíme iPady, aby se s nimi mohli pustit do vědy. :-)

Podívejte se také do fotogalerie nebo do facebookového fotoalba.

Naposledy změněno pátek, 14 únor 2014 23:36