Průvodce přijímacím řízením

pondělí, 21 leden 2013 | Napsal(a)  | Rubrika Přijímací zkoušky | Zobrazeno: 3641×

img diarVíte, kdy odevzdat přihlášku, kdy přijde pozvánka ke zkouškám nebo co dělat se zápisovým lístkem?

Co dělat před odevzdáním přihlášky, do 15. března?

 • 31. 1. je termín pro vyhlášení a zveřejnění kritérií přijímacího řízení Ministerstvem školství.
 • Tiskopis přihlášky získáte v ZŠ, v prodejnách SEVT, na webu gymnázia či na stránkách MŠMT.
 • Vyplňte přihlášku a nechte si na ní potvrdit prospěch na ZŠ. Zároveň si na ZŠ vyzvedněte zápisový lístek.
 • Do 15. 3. zašlete nebo odevzdejte přihlášku gymnáziu.

Co dělat do doby přijímacích zkoušek?

 • Zhruba 14 dní před určeným termínem zkoušky očekávejte pozvánku na přijímací zkoušku nebo dopis s informací, že na základě kritérií se jí nemusí uchazeč zúčastnit.
 • Nemůžete-li se z vážných důvodů zkoušky účastnit, omluvte se nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávejte sdělení náhradního termínu.

Co dělat po přijímacích zkouškách?

 • Do 3 pracovních dnů po ukončení zkoušky očekávejte rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.
 • Vyzvedněte si rozhodnutí co nejdříve na poště, kde je uschováno jen 5 pracovních dní (nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené).

Co dělat v případě přijetí?

 • Do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zašlete nebo odevzdejte řediteli SŠ zápisový lístek (nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem).

Co dělat v případě nepřijetí?

 • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí můžete podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí.
 • Zeptejte se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
 • Nevyjde-li odvolání (nebo jste ho nepodali), podívejte se na další možnosti přijetí ve 2. kole na www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy.

 

Naposledy změněno pátek, 25 leden 2013 10:30