Vyhlášení distanční výuky od 4. ledna 2021

sobota, 02 leden 2021 |   | Rubrika Aktuality | Zobrazeno: 105×

Usnesením vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 č. 1377 o přijetí krizového opatření omezila vláda provoz všech škol a zakázala osobní přítomnost žáků ve školách s výjimkou dvou nejnižších ročníků ZŠ s účinností od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021.

Od pondělí 4. 1. 2021 bude proto na našem gymnáziu pokračovat plná distanční výuka všech tříd podle předvánočního rozvrhu distanční výuky ze dne 30. 11. 2020. Začínáme týdnem 19 A. Rozvrh si můžete zkontrolovat v Bakalářích v Komens na nástěnkách tříd. Pro maturanty byl rozvrh vytvořen nově.  Zrušena zůstává tělesná, hudební a výtvarná výchova, žáci však mohou řešit úkoly z těchto předmětů, které jim budou zadávány do moodle, dobrovolně.

První pololetí školního roku 2020/2021 končí 29. 1. 2021. Kontrolní dny určené pro doplnění klasifikace a případné opravy známek se budou konat v pátek 8. 1., 15. 1. a 22. 1. 2021, a to buď online, nebo bude-li to možné, prezenčně. Absence a známky za první pololetí budou uzavřeny k pátku 22. 1. 2021 včetně. Pololetní porada pedagogického sboru se bude konat 27. 1. 2021. Výpisy vysvědčení za 1. pololetí obdrží žáci 28. 1. 2021 prezenčně nebo jim budou zaslány jejich skeny. Dne 29. 1. 2021 budou jednodenní pololetní prázdniny. Případné změny vyhlášené ministrem školství budou zohledněny.

Milé studentky, milí studenti, vážení rodiče!

Přestože rok 2021 nezačínáme spolu v budově školy, stále platí, že tvoříme společný tým, který se musí s aktuální nepříznivou situací vyrovnat. Spojují nás nejen neviditelné vlny internetu, na kterých probíhá distanční výuka, ale především tenké nitky přátelství, porozumění a přátelské pomoci. Přejme si, aby i v roce 2021 zůstala naše lidská síť pevná a poskytla nám všem bezpečí a radost ze života! Hodně zdraví a studijních úspěchů v nelehké době přeje vedení Gymnázia dr. A. Hrdličky.

Naposledy změněno sobota, 02 leden 2021 21:05