Předpokládaný režim výuky do Vánoc

pátek, 20 listopad 2020 |   | Rubrika Aktuality | Zobrazeno: 301×

Vážení rodiče, milí studenti!

V reakci na nově zavedený systém opatření PES avizujeme postupný návrat žáků do výuky.  

Podle opatření vyhlášených ministry školství a zdravotnictví ve stupni PES 4:

  • nastoupí od středy 25. 11. 2020 do školy prezenčně žáci maturitních tříd 4.A a 8.O a pokud se situace nezhorší budou pokračovat ve výuce i ve všech následujících týdnech. Obě třídy budou fungovat odděleně od ostatních žáků školy ve „staré“ budově.
  • od pondělí 30. 11. zahájí výuku ve škole také žáci nižšího gymnázia: vždy 2 třídy v tzv. rotačním režimu (1 týden prezenční výuka ve škole, 1 týden distanční výuka doma). V týdnu 30. 11. – 4. 12. (školní týden B) začnou ve škole prima sekunda, další týden půjde do školy tercie a kvarta (7. 12. – 11. 12. 2020, školní týden C)  
  • ostatních 6 tříd na vyšším stupni gymnázia pokračuje v distanční výuce. Návrat žáků vyššího gymnázia je plánován v rotačním režimu až ve chvíli, kdy bude platit stupeň PES 3.

V důsledku takto přijatých opatření, kdy prezenčně budou ve škole každý týden 4 třídy, některé v rotačním režimu, a současně 6 tříd bude mít distanční výuku stále a 4 střídavě, jsme nuceni změnit dosavadní způsob distanční výuky i za cenu, že se zhorší její kvalita.

Souběžná výuka doma a ve škole znamená komplikaci zejména v tom, že učitelé, kteří učí prezenčně, budou muset současně v dopoledních hodinách učit i distančně. Kromě prostorových a technických komplikací se zvýší nároky na přípravu a administraci zpětných vazeb a hodnocení žáků.  Třídy se proto už na distanční výuku nebudou dělit na menší skupiny, výuka bude probíhat podle nového rozvrhu, výchovy budou zrušeny. Žákům NG budou úkoly zadávány převážně ve škole, v týdnu domácí výuky na nich budou muset pracovat více samostatně. U žáků VG bude navýšen počet videohodin, přibude i samostatné práce, protože distanční výuka zřejmě ještě delší čas potrvá a tempo vzdělávání se dále zpomalí.  

Všechny žáky a jejich rodiče znovu upozorňujeme, že těžiště práce studenta spočívá v plnění úkolů zasílaných do systému moodle v takovém množství, které odpovídá počtu hodin v původním rozvrhu.

Například pět hodin matematiky týdně není nahrazeno 1 videohodinou, ale množstvím práce za 5 týdenních hodin v moodle! Videohodina slouží k diskusi, předání rychlých rad, povzbuzení a dovysvětlení látky. Podle počtu videohodin tedy nelze hodnotit kvalitu výuky.

Děkujeme za pochopení a věříme, že společnými silami obtížnou situaci zvládneme.

Naposledy změněno pondělí, 23 listopad 2020 13:58