Kde studují loňští absolventi našeho gymnázia?

pondělí, 17 říjen 2011 |   | Rubrika Různé | Zobrazeno: 1787×

Každoročně se valná většina našich absolventů úspěšně hlásí na vysoké školy a ani v tomto kalendářním roce tomu nebylo jinak.

Mnohé možná překvapí, že humanitní obory nebyly letos pro naše absolventy volbou číslo 1. Tou se ukázaly být obory technické, zejména IT, které jsou obecně na trhu práce velmi poptávané. Jejich studium zvolila celá čtvrtina našich bývalých studentů. Přibližně stejný počet absolventů se rozhodl profesně věnovat pedagogice, a to jak na pozicích učitelů středních, základních a mateřských škol, speciálních pedagogů, tak i pedagogických asistentů. Humanitní zaměření (např. žurnalistika, sociologie, knihovnictví) se umístilo na třetí příčce pomyslného žebříčku, následované studiem ekonomie a medicínou. Někteří absolventi čtyřletého i osmiletého typu studia se rozhodli svou budoucnost spojit se studiem práv nebo architektury a ani múzická umění neunikla jejich pozornosti – jedna z našich absolventek od letošního podzimu studuje hru na akordeon. Všem absolventům přejeme úspěšné studium, a aby se jejich volba ukázala být v budoucnosti tou pravou a správnou, která jim přinese uspokojení jak v profesním, tak i v soukromém životě.