Zakončení projektu IMST

čtvrtek, 23 prosinec 2010 |   | Rubrika Různé | Zobrazeno: 1994×

V prosinci byla schválena závěrečná zpráva jednoho z projektů, do něhož byla naše škola ve dvou předcházejících letech zapojena. Prvotní impuls vyšel od bývalého ředitele gymnázia pana Vlastimila Fialy, který o grant z programu Comenius zažádal a uspěl. Pod zkratkou IMST se skrývaly inovace ve výuce přírodovědných předmětů.

V prvním roce pracovali naši studenti na téma pedologie. Díky vstřícnosti základních škol ve městě jsme mohli uskutečnit naše představy. Dnes už studenti maturitního ročníku se tenkrát ujali role učitelů. Připravili si 1 vyučovací hodinu, zpestřili ji pokusem a nachystali pracovní listy. Protože výklad i pracovní postupy musely být v angličtině nebo němčině, kladlo to na všechny tvůrce poměrně vysoké nároky. Své působení v roli učitelů završilo 6 z nich obdobným vystoupením v zahraničí – v polské, finské a rakouské škole u našich partnerů.

Druhý rok byl ve znamení alternativních zdrojů energie. Na všech partnerských školách projektu, tedy i u nás, se studenti pustili do pokusů se získáváním energie z obnovitelných zdrojů. Zhotovili vlastníma rukama jednoduché modely a zařízení, na nichž mohli měřit či porovnávat množství vykonané práce a získané energie.Dokumentace ke všem provedeným pokusům, příprava pracovních listů a prezentace tématu v anglickém jazyce byla výsledkem projektu v druhém roce. Aktivně v něm pracovali studenti letošního 2. ročníku.