První zmíňky

O vzniku obce Kejžlice se tradovalo již ve 14. století, přesněji v roce 1378, kdy vznikla první písemná zmínka. Tehdá se obec nenazývala tak, jak ji známe dnes, nesla název Kýžlice.

Začátky obce

Když nahlédneme do 19. století, tedy vrátíme se o 150 let zpět, tak centrum obce tvořili 2 rybníky, které se stále nacházejí mezi Malým Budíkovem a Kejžlicí. Těmito rybníky protékal a stále protéká Pstružný potok, v jehož blízkosti se rozprostírala drobná vesnice.
Až o několik desítek let později se centrum Kejžlice přesunulo na to místo, na kterém je dnes. Zde pak mohl vzniknout obecní úřad nebo třeba mateřská školka.

Historické fotografie

Pro navnímáni historického pohledu je níže zanechán odkaz, kde jsou k dispozici jedny z prvních fotografií Kejžlice.