Mgr. Martin Hajčiar

Mgr. Martin Hajčiar

Friday, 27 July 2018 12:11

Usnesení ze dne 22. 2. 2018

Ke stažení zde.

Friday, 27 July 2018 12:10

Usnesení ze dne 11. 10. 2017

Ke stažení zde.

Friday, 27 July 2018 12:09

Usnesení ze dne 27. 6. 2017

Ke stažení zde.

Friday, 27 July 2018 12:07

Usnesení ze dne 14. 10. 2016

Ke stažení zde.

Friday, 27 July 2018 12:06

Usnesení ze dne 21. 6. 2016

Ke stažení zde.

Friday, 27 July 2018 12:04

Usnesení ze dne 7. 10. 2015

Ke stažení zde.

Autor: Jiří Dalík

Datum: 25. květen 2018

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů informujeme subjekty údajů o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem jsou zpracovávány.

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, 396 01 Humpolec, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů v souvislosti s účinností nařízení GDPR informuje subjekty údajů o tom, jaké osobní údaje a za jakým účelem jsou zpracovávány a oznamuje jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Jiří Dalík, tel. 565 502 212,  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID dpatrxg, emailem na adrese  nebo poštou na adrese Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, 396 01 Humpolec.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a jeho odvolání lze provést také elektronicky prostřednictvím personálního systému Bakaláři.

Přehled osobních dat, která škola zpracovává ze zákona a na základě souhlasu subjektu údajů, lze nalézt na Portále PO Kraje Vysočina a v přílohách zde:

  1. průběh ZŠ,
  2. přijímání do SŠ,
  3. ukončování SŠ,
  4. matrika,
  5. BOZP žáci.

Vážení rodiče a studenti,
8. a 9. listopadu 2017 proběhnou na naší škole volby do Školské rady Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci. Volební komise, jmenovaná ředitelkou školy, bude v následujících dnech přijímat návrhy na kandidáty reprezentující rodiče a nezletilé studenty (navrhují rodiče nezletilých studentů) a na kandidáty za skupinu zletilých studentů (navrhují zletilí studenti školy). Písemné návrhy můžete zasílat na adresu Mgr. Jiří Dalík, Gymnázium Humpolec, Komenského 147 nebo je můžete doručit osobně do kanceláře školy. Každý návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhovatele i navrhované osoby, potvrzené vlastnoručními podpisy. Návrhy se přijímají do pondělí 6. listopadu 2017.

Monday, 13 July 2015 11:35

Usnesení ze dne 25. 6. 2015

Ke stažení zde.

Page 1 of 3