Důležité informace

Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci otevírá každoročně 1 třídu čtyřletého gymnázia pro nejvýše 30 žáků a 1 třídu osmiletého gymnázia také pro nejvýše 30 žáků. Ve škole je tedy celkem 12 tříd, z toho v 8 třídách studují žáci osmiletého oboru a ve čtyřech třídách žáci 4letého oboru. 

K 31. 1. vyhlašuje ředitelka školy Kritéria přijímacího řízení pro nový školní rok, která obsahují závazné informace o průběhu příjímacího řízení, včetně kritérií hodnocení.

Aktuální informace

Zde najdete postupně vydávané aktuální dokumenty a pozvánky pro zájemce o studium.

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Připravujeme na  jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL