Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám

Přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka se budou konat vždy od 14.30 do 16.15 hod., a to ve dnech 25. 1., 1. 2., 8. 2., a 15. 2. 2023. Kurzy se zaměří na opakování stěžejních znalostí a strategií potřebných pro úspěšné zvládnutí jednotných přijímacích zkoušek.

Nepřehlédněte: Pro účast na přípravném kurzu je třeba se zaregistrovat emailem na adresu Do emailu uveďte jméno a příjmení uchazeče, školu a třídu, kterou navštěvuje. Registraci proveďte do pondělí 23.1.2023 do 16.00.

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

Komenského 147, 396 01 Humpolec

+420 731 625 221
+420 565 502 211
Přehled všech kontaktů
Kraj Vysočina

Naše škola si klade za cíl připravit své absolventy pro vysokoškolské studium a vytvořit základy pro jejich celoživotní vzdělávání. Usilujeme o propojení individuálních potřeb každého žáka s budováním školní komunity.

Vzdělávání na naší škole se opírá o tyto pilíře:

  • Kritické myšlení a vyhodnocování informací
  • Matematická a čtenářská gramotnost
  • Komunikace ve dvou světových jazycích
  • Informatické myšlení a užití digitálních technologií
  • Oborová specializace jako příprava na studium VŠ

Připravujeme na  jazykové zkoušky

Certifikovaný program pro zkoušky ICDL