Uchazeči

Informace k průběhu a organizaci jednotných přijímacích zkoušek

Po příchodu do školní budovy se uchazeč na informační tabuli dozví, ve které místnosti bude zkoušky konat. Rodiče mohou uchazeče doprovodit až ke zkušební místnosti. Seznamy uchazečů budou umístěny i na dveřích místností.

Do zkušební místnosti se uchazeč dostaví v čase, který je uveden na pozvánce. Pozvánku vydanou Centrem si přinese s sebou. V případě, že žák pozvánku zapomene, lze si vyzvednout náhradní v ředitelně školy ještě v den zkoušek.

Zkoušky proběhnou podle časového harmonogramu, který je jednotný pro všechny školy v republice.

Mezi konáním jednotlivých testů je přestávka od 9.55 do 11.45 hod. Odpovědnost za osoby, které pobývají ve škole oprávněně na základě pozvání na přijímací zkoušku, má škola. Po dohodě se zákonnými zástupci uchazečů je možné, aby si uchazeče na danou dobu vzali zákonní zástupci mimo školu. Místnosti určené ke zkouškám budou uchazečům k dispozici po celou dobu, tedy do 13.05 hod.

Předpokládáme, že uchazeči, kteří se hlásí do 4letého gymnázia v obou termínech, stráví přestávku mimo budovu školy, nejlépe na čerstvém vzduchu. Mohou využít také kryté posezení na školním dvoře.

Pro uchazeče, kteří se hlásí do 8letého gymnázia a budou na naší škole konat zkoušky v 1. termínu, tedy 18. 4. 2017, jsme připravili v tělocvičně školy program pro odreagování, který zahrnuje různé zábavné, fyzicky nenáročné soutěže. Uchazeči, kteří se ho chtějí zúčastnit, si musí přinést pouze přezůvky. Přítomnost zákonných zástupců není po celý den nutná.

Pro uchazeče, kteří se hlásí do 8letého gymnázia a budou na naší škole konat zkoušky v 2. termínu, tedy 20. 4. 2017, nemůžeme bohužel obdobný program zopakovat, neboť zkoušky v tomto termínu budou probíhat za plného provozu školy a nebudeme mít volnou kapacitu tělocvičny. Doporučujeme proto, aby si zákonní zástupci vzali v tento den o přestávce uchazeče mimo školu.

Všem uchazečům přejeme, aby v přijímacích testech co nejlépe zúročili svou přípravu a získali co nejvyšší počet bodů! V Humpolci 10. 4. 2017                                                                                                  

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto je možné nají v e-learningovém prostředí moodle na adrese http://moodle.gymhu.cz/.

 

brezen 1 streda

Upozorňujeme uchazeče o studium, že termín podání přihlášek ke studiu je nejpozději do středy 1. 3. 2017!